Katalog

Dorota Baran, 2011-07-21
Lubliniec

Religia, Konspekty

Droga krzyżowa Pana Jezusa - konspekt katechezy dla klasy pierwszej

- n +

Wiodące cele katechetyczne:
•Ukazanie miłości Pana Jezusa, który oddaje za ludzi swe życie na krzyżu.
•Właściwe zachowanie ucznia odpowiedzią na miłość Pana Jezusa.

Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza
Uczeń:
•rozumie, że w Wielkim Poście spoglądamy na Pana Jezusa, który z miłości cierpi za nas
•pamięta w którym dniu Jezus szedł drogą krzyżową umarł za nas na krzyżu
•pamięta ilość stacji drogi krzyżowej

Umiejętności
Uczeń:
•potrafi podać nazwy wybranych stacji drogi krzyżowej,
•potrafi zaśpiewać refren piosenki do nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci: „Na drodze Cię Jezu spotykam”.

Postawy
Dziecko:
•pragnie pomagać cierpiącemu Zbawicielowi na wzór dobrych postaci
z drogi krzyżowej,
•uczestniczy w nabożeństwie drogi krzyżowej w parafii.

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana, celebracja, prezentacja obrazów stacji drogi krzyżowej, praca z ilustracjami, praca z podręcznikiem ucznia kl. 1 „Jezus nas kocha” JEDNOŚĆ, modlitwa, śpiew

Środki dydaktyczne: 14 plansz stacji drogi krzyżowej, gitara, ilustracja do kolorowania z podręcznika ucznia

I. POWITANIE
1.Modlitwa. Patrząc w kierunku krzyża podziękujmy Bogu Ojcu, że Jezus umarł z miłości za nas na krzyżu słowami „Ojcze nasz”, prośmy także Anioła Stróża, aby pomógł nam być dobrymi.
2.Czynności organizacyjne.
3.Wprowadzenie do katechezy.

II. ZAPROSZENIE DO PÓJŚCIA Z JEZUSEM DROGĄ KRZYŻOWĄ
1.Powtórzenie podstawowych wiadomości dotyczących trwającego okresu roku liturgicznego /Wielki Post, Środa Popielcowa, 40 dni – czas trwania WP/
2.Wyjaśnienie pojęcia „droga krzyżowa”, stacja, piątek - dzień śmierci Pana Jezusa.
3.Zaproszenie do udziału w nabożeństwie drogi krzyżowej w kościele parafialnym.
4.Celebracja drogi krzyżowej z omówieniem poszczególnych stacji.
Jezus nas bardzo kocha. Wziął na swoje ramiona krzyż i umarł na nim za grzechy wszystkich ludzi. Wiedział, że kiedy umrze na krzyżu, to otworzy nam drogę do nieba.
Za chwilę poznamy kolejne stacje – przystanki drogi krzyżowej Pana Jezusa, będziemy mogli pomyśleć, co On wycierpiał za nas, kto Mu na tej drodze pomógł i kogo możemy w tym naśladować.
Katechetka prezentuje ilustracje drogi krzyżowej i omawia ich treść. Uczniowie w miarę możliwości czytają ich nazwy, poznają też osoby i ich działanie odnosząc je do swojego życia.
5.Pytania do celebracji:
- Która to w kolejności stacja?
- Kogo Pan Jezus spotkał na drodze krzyżowej?
- Pytania naprowadzające na rachunek sumienia.
III. ODPOWIEDŹ – OKAZYWANIE MIŁOŚCI JEZUSOWI DOBRYMI CZYNAMI I MODLITWĄ
1.Jezus wiele cierpiał, ponieważ nas kocha. Pokażmy Jezusowi, że my też Go kochamy – śpiewem refrenu piosenki: „Na drodze Cię Jezu spotykam”.
2.Każdy z nas może pomóc Jezusowi nieść krzyż poprzez dobre uczynki
i postanowienia.
3.Kolorowanie ilustracji lub podanie tego jako zadania domowego. Zachęta do wzięcia udziały w nabożeństwie drogi krzyżowej w kościele parafialnym.
Wyświetleń: 5154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.