Katalog

BEATA GOŁAŚ, 2011-07-20
Poznań

Ekonomia, Ćwiczenia

KONSPEKT LEKCJI DIAGNOZUJĄCEJ

- n +

Rachunkowość handlowa
Temat: Powtórzenie wiadomości z zakresu obrotu towarowego
I. Cele operacyjne
Uczeń będzie umiał:
• Wyjaśnić istotę obrotu towarowego
• Wskazać ogniwa obrotu towarowego
• Obliczyć marżę
• Wypełnić dokumenty związane z obrotem towarowym

II. Propozycja realizacji zajęć
1. Zajęcia rozpoczynam od przypomnienia pojęcia obrotu towarowego.
2. Rozdaję treść zadania i wzory dokumentów związanych z obrotem towarowym
3. Proszę uczniów aby przystąpili do wykonania zadania w parach lub samodzielnie – do wyboru
4. Prezentacja wyników
Zadanie

Hurtownia Odzieży „DAMA" sp. z o.o. jest podatnikiem podatku VAT, stawka - 23%. Na sprzedaży towarów realizuje marżę w wysokości 50% ceny sprzedaży netto, ewidencję towarów prowadzi w cenach zakupu.
W marcu 2011r. w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
• 2.03.2011 r. zakupiono od Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Elegant" odzież - załącznik 4- Faktura VAT wystawiona przez P.P. „Elegant" sp. z o.o.:

• 3.03.2011 r. zakupioną odzież przyjęto do magazynu,
• 15.03.2011 r. sprzedano do Sklepu Odzieżowego „Ines” - spodnie damskie 20 szt. bluzka damska lniana 50 szt i marynarka damska 50 szt .Wystawiono Fa VAT nr 25/03/2011
• 15.03.2011 r. wydano odbiorcy z magazynu sprzedaną odzież.
• 20.03.2011 r. otrzymano do Sklepu Odzieżowego „Ines” reklamację dotyczącą 10 par spodni damskich. Reklamacja dotyczyła wad jakościowych odzieży.
•25. 03.2011 r. reklamacja została uznana. Tego samego dnia wystawiono fakturę korygującą nr 1/03/2011 do powyższej faktury. Przyczyna wystawienia faktury VAT korygującej - zwrot 10 par spodni- towar wadliwy

POLECENIA:
1. Sporządź dokumenty z marca 2011 r.
2. Ustal zrealizowaną w hurtowni na sprzedaży towarów marżę.
Załącznik 1: Dane Hurtowni Odzieży „DAMA" sp. z o.o.:
• Adres: ul. Wielka 14, 61-414 Poznań, NIP: 176-136-18-10
• Nr konta bankowego: 36 2048 0706 0500 4212 8020 0001.
Załącznik 2: Dane Sklepu Detalicznego „Ines" sp. z o.o.:
• Adres; 60-412 Poznań ul. Żółta 12, NIP; 880-312-12-13.
Załącznik 3: Informacje dotyczące numeracji dokumentów:
Numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/01/OX (nr/m-c/rok).
Załącznik 4: Faktura VAT wystawiona przez P.P. „Elegant" sp. z o.o.:
FAKTURA VAT
NR 10/03/11
POZNAŃ. dnia 2.03.2011 R. ORYGINAŁ
KOPIA
Data sprzedaży
2.03.2011 Środek transportu
SPRZEDAWCA;
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Elegant” sp. z o.o.:
• Adres: ul. Mała 114, 61-414 Poznań,
NIP: 876-136-98-00
• Nr konta : 7060500421820270000
NABYWCA
Hurtownia Odzieży „DAMA” sp. z o.o.:
• Adres: ul. Wielka 14, 61-414 Poznań,
NIP: 176-136-18-10
• Nr konta : 36 2048 0706 0500 4212 8020 0001
Lp Nazwa towaru lub usługi PKWIU Jm Ilość Cena jedn. bez podatku Wartość bez podatki VAT Podatek VAT Wartość sprzedaży
z podatkiem

1 Spodnie damskie para 100 60 6000 23 1380 7380
2 Bluzka damska lniana szt 300 50 15000 23 3450 18450
3 Marynarka damska szt 100 50 5000 23 1150 6150Sposób zapłaty przelew – 7 dni Razem : 26000 x 5980 31980
w tym:
26000 23% 5980 31980
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Jan Grzyb
Słownie : trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiat00/100 złotych

III. Wskazówki metodyczne
1. Metody i formy pracy: praca grupowa lub indywidualna, prezentacja wyników.
2. Lekcje należy potraktować jako zajęcia o charakterze powtórzeniowym.
3. Środki dydaktyczne - materiał pomocniczy powielany dla każdego ucznia (kartki z zadaniem , kalkulatory, wzór FAVAT, PZ, WZ, FAVAT korygująca)Opracowała :
mgr Beata Gołas


Wyświetleń: 1154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.