Katalog

Monika Olender-Zań, 2011-07-20
Recz

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Projekt badawczy „CZY WARTO JECHAĆ Z WIZYTĄ DO NIEMIEC?”

- n +

Cele projektu: integracja uczniów Powiatu Choszczeńskiego,
- wzajemne poznawanie się i rozwijanie przyjaźni,
-przełamywanie stereotypów i uprzedzeń,
-propagowanie nauki języka niemieckiego,
-sprawdzenie umiejętności językowych w praktyce,
-rozwijanie samodzielności, samorządności, umiejętności współpracy,
-stymulowanie rozwoju poznawczego,
Czas realizacji- dwa miesiące
Zastosowanie- zajęcia pozalekcyjne
Realizatorzy projektu: uczniowie klas I-II gimnazjum(max-3 uczniów), uczniowie klas VI szkół podstawowych(max-3 uczniów), nauczyciele j. niemieckiego.
Forma realizacji projektu:
Przedstawiciele zespołów przygotowują i zbierają materiały, informacje, ciekawostki turystyczne na temat 16 landów w Niemczech, po 3 landy każda ze szkół, 4 Gim w Reczu. Uczniowie docierają do różnych źródeł informacji (gazet, broszur, książek, Internetu), rozdzielają zadania poszczególnym członkom zespołu, gromadzą materiały, opracowują je i selekcjonują, przygotowują prezentację , prezentują projekt. Nauczyciele zapoznają uczniów z zagadnieniem, udzielają konsultacji, wskazują działania, które pomogą uczniom porządkować i oceniać materiały, nadzorują postęp pracy nad projektem, stymulują do dalszych działań, pomagają w przygotowaniu prezentacji, uczestniczą w ocenie projektu.
Po zebraniu materiałów zespoły spotykają się w Gimnazjum w Reczu, tam otrzymują kontury wybranych przez siebie landów i w formie warsztatów przygotowują mapę do prezentacji. Po skończeniu mapy każdy zespół dokonuje prezentacji własnej pracy i przywiesza na dużej planszy własne landy. Tak powstanie (w formie puzzli) mapa Niemiec, która będzie służyła jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka niemieckiego.
Praca w grupach: Po prezentacji uczniowie zostaną podzieleni na 3 grupy (w każdej jeden przedstawiciel z każdej szkoły). Każda drużyna otrzyma kopertę, w której znajdują się kontury landów, ich nazwy i stolice. Zespół musi w ciągu 15min. ułożyć mapę Niemiec, a następnie dopasować nazwy landów i ich stolice. Wygra drużyna, która pierwsza prawidłowo opisze land (nazwa i stolica).
Ocena projektu: każdy zespół oceniony będzie pod względem estetyki, pomysłowości, oryginalności wykonania zadania.
Uczestnicy po zakończeniu prezentacji otrzymują dyplom udziału w projekcie edukacyjnym oraz nagrodę rzeczową; nauczyciele kontury mapy Niemiec do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych w swoich szkołach.
Zdjęcia i informacje o projekcie ukażą się na stronach internetowych w/w szkół i gablotach informacyjnych.
Projekt będzie realizowany w kolejnych latach i dotyczyć będzie krajów niemieckojęzycznych. W ramach współpracy szkół planowana jest wspólna wycieczka autokarowa w/w szkół do Berlina.
Wyświetleń: 1159


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.