AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewelina Łukasik, 2011-07-11
Wiezrbica

Historia, Konspekty

Konspekt lekcji historii w kl.II,reformacja w Europie

- n +

Konspekt lekcji kl. II b
Temat: Rozwój reformacji w Europie w XVI wieku.

Cele ogólne: Zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem i skutkami reformacji w Europie.

Cele operacyjne:
I. WIADOMOŚCI.
A. Zapamiętanie:
- uczeń wie kim był M. Luter, J. Kalwin, Henryk VIII, Ulrich Zwingli, Tomasz Munzer, Henryk IV;
- zna datę wystąpienia M. Lutra z programem reform Kościoła 1517 r., datę zawarcia pokoju w Augsburgu 1555 r., wydania edyktu nantejskiego 1598 r., ogłoszenia aktu supremacji 1534 r.; datę nocy św. Bartłomieja 1572 r.;
- zna i wyjaśnia pojęcia: odpust, celibat, nepotyzm, reformacja, tolerancja religijna, protestanci, luteranizm, kalwinizm, sekularyzacja, pokój religijny, noc św. Bartłomieja, edykt nantejski
- zna główne zasady luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu
B. Rozumienie:
- rozumie pojęcia i terminy: odpust, celibat, nepotyzm, reformacja, tolerancja religijna, protestanci, sekularyzacja, pokój religijny, noc św. Bartłomieja, edykt nantejski; wojna domowa.
- rozumie podstawową zasadę pokoju augsburskiego ,,czyj kraj tego religia”;
- rozumie przyczyny reformacji.
II. UMIEJĘTNOŚCI.
C. Stosowane w sytuacjach typowych:
- wyjaśnia genezę reformacji w Europie;
- potrafi scharakteryzować cele i charakter działania Marcina Lutra i Jana Kalwina
- posługuje się pojęciami: hugenoci, purytanizm, anabaptyści, anglikanizm, zasada predestynacji;
- potrafi wyjaśnić poglądy reformatorów religijnych;
- potrafi wymienić przyczyny i skutki rozłamu w Kościele zachodnim;
- potrafi wskazać różnice pomiędzy luteranizmem, kalwinizmem, anglikanizmem;
- potrafi wskazać państwa objęte reformacją w Europie w XVI w.;
D. Stosowane w sytuacjach problemowych:
- opisuje przyczyny konfliktów wyznaniowych w Niemczech;
- charakteryzuje najważniejsze dokonania: Tomasza Münzera, Henryka IV;
- potrafi dostrzec skutki społeczne i polityczne reformacji;
- potrafi dostrzec wpływ reformacji na współczesną Europę.
E. Postawy i poglądy: uświadomienie uczniom, że różnice wyznaniowe nie powinny powodować konfliktów.

Środki dydaktyczne:Podręcznik dla gimnazjum, mapa;
Metody nauczania: pogadanka, opowiadanie, rozmowa nauczająca, praca z podręcznikiem, praca pod kierunkiem nauczyciela.

TOK LEKCJI
1.czynności organizacyjno-porządkowe: sprawdzenie listy obecności.
2.rekapitulacja wtórna: nauczyciel pyta jaka była rola Kościoła i religii w średniowieczu? Jaki był stosunek przedstawicieli humanizmu do religii? (Odpowiadają wybrani uczniowie. Zwracają uwagę na dominującą rolę Kościoła katolickiego i religii w średniowieczu. Mówią o krytycznym podejściu przedstawicieli humanizmu do religii-pogadanka
3.Wprowadzenie nowego materiału nauczania: podanie tematu i planu lekcji.
Temat: Rozwój reformacji w Europie w XVI wieku.
1.Geneza reformacji w Europie.
2.Wystąpienie Marcina Lutra.
3.Poglądy reformatorów religijnych.
4.Przebieg ruchu reformacyjnego.
5.Nowe wyznania i Kościoły.
Nauczyciel opowiada o sytuacji w jakiej znalazł się Kościół katolicki na przełomie XV i XVI w., co budziło oburzenie wiernych, dlaczego postanowiono wystąpić z otwartą krytyką wobec Kościoła katolickiego. Podaje uczniom główne przyczyny reformacji. Charakteryzuje najważniejszych przedstawicieli reformacji.
Uczniowie zapisują temat i plan lecji.
3. Rozmowa nauczająca: Nauczyciel zadaje pytania: kto i kiedy wystąpił pierwszy z otwartą krytyką wobec Kościoła? Jaki nauki głosił Marcin Luter i co zawierały ogłoszone przez niego 95 tez? Kto poparł M. Lutra? Jakie wyznanie zapoczątkował M. Luter? Mówi o ruchu religijnym i społecznym jaki narodził się w Europie-reformacji zwanej protestantyzmem. Informuje, iż wraz z ruchami reformacyjnymi rozpoczęła się walka o ich wprowadzenie.(Odpowiadają ochotnicy. Wskazują na M. Lutra jako pierwszego reformatora, nauki z jakimi wystąpił w 95 tezach).
4. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące rozwoju i przebiegu ruchu reformacyjnego: Dlaczego w Niemczech popierano nauki M. Lutra? Jak wyglądały konflikty wyznaniowe w Niemczech i czym się zakończyły? Prosi o wyjaśnienie zasady ,,czyj kraj, tego religia”. Pyta co głosiły nauki głoszone przez Jana Kalwina? Jak wyglądały i zakończył się walki religijne we Francji? Prosi o przedstawienie okoliczności powstania Kościoła anglikańskiego. Odpowiadają ochotnicy. (Praca z podręcznikiem, rozmowa nauczająca.
Nauczyciel uzupełnia informacje uczniów).
5. Nauczyciel dzieli klasę na grupy i prosi o uzupełnienie tabeli
(Wyznanie,Twórca,Kraje, które objęło wyznanie,Główne zasady wyznania):Luteranizm, Kalwinizm, Anglikanizm.
Uczniowie szukają i uzupełniają informacje na temat:
- grupa 1-luteranizmu;
- grupa 2- kalwinizmu;
- grupa 3- anglikanizmu.
6. Zadanie pracy domowej: wyjaśnij dlaczego nauka M. Lutra zyskała popularność w wielu krajach europejskich.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4547


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.