Katalog

Joanna Błaut, 2011-07-07
Gdynia

Zajęcia pozaszkolne, Projekty edukacyjne

MŁODZI FIZYCY I MATEMATYCY Z GIMNAZJUM NR 7 IM SYBIRAKÓW W SZCZECINIE

- n +

Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie – jest szkołą, która bierze udział w projekcie „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Uniwersytet w Szczecinie w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o.
Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie posiada szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy ogólnej. Pomagają również w uzupełnianiu braków w nauce. Są to zajęcia zarówno związane z nauczanymi przedmiotami jak i artystyczne. Uczniowie uczestnicząc w nich rozwijają swoje zainteresowania, zdolności oraz biorą udział w różnorodnych konkursach. Szkoła wszechstronnie rozwija uczniów, kształtuje ich osobowość, zainteresowania, dążenia oraz potrzeby. Przygotowuje młode pokolenie do czynnego udziału w dorosłym życiu. Umiejętnie pokazuje swym wychowankom,
że spędzanie wolnego czasu, to świetna zabawa, przy której można rozwijać się i kształtować osobowość. Gimnazjum Nr 7 dzięki udziałowi w projekcie „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!” zapewniło atrakcyjne wypełnianie wolego czasu w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli szkół jak i kadrę dydaktyczną uczelni wyższych. W szkole utworzone są dwie grupy mat – fiz. I Grupa liczy 10 osób, prowadzona przez panią Bożenę Luterek. Pani Angelika Pawelec Jest opiekunem II Grupy, liczącej 15 osób. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, mają poczucie zdobycia osiągnięć naukowych i dobrego samopoczucia poprzez zrealizowanie własnych celów, ze zdobywaniem wiedzy naukowej. Chętnie dzielą się zdobytymi w ramach projektu kompetencjami, także z innymi uczniami, jak również prezentują to w opracowanych projektach naukowych. 14 czerwca 2011 r. na spotkaniu zorganizowanym w szkole, przed kolegami i koleżankami ze szkoły nie biorącymi udziału w projekcie, zaprezentowali swoją pracę w projekcie. Uczennica II klasy, Karolina Kicuń wraz z koleżanką, krok po kroku przedstawiła jak wygląda praca w przygotowaniu naukowego projektu. Obie grupy z wielkim entuzjazmem przychodzą na zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkoły, których głównym celem jest rozwój kompetencji z nauk matematyczno-fizycznych. Nauczyciele prowadzący, za cel główny przyjęli zasadę dążenia do satysfakcji osobistej każdego ucznia, którzy samodzielnie poszukują informacji naukowych do tematów projektowych. Młodzi naukowcy, z wielką pasją wykonują liczne doświadczenia, nauczyli obliczać się m.in. gęstość substancji. Dużą atrakcją było zrobienie dźwigni, do której przyczyniła się cała grupa przynosząc przeróżne materiały. Cała swoją pracę pokazali na filmie nakręconym przez jednego z uczestników, łącznie z perfekcyjnie wykonanym doświadczeniem, przelewaniem wody. Udział w projekcie, to również poznanie wiedzy akademickiej. Młodzi matematycy i fizycy brali udział w wykładach prowadzonych przez pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego, profesora Stelmacha, który przedstawił doświadczenia dotyczące zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu. Natomiast profesor Fedoruk, zaprezentował materiały dotyczące działania pola magnetycznego i elektrycznego. Pan Profesor przybliżył zjawisko magnetyzmu oraz działanie fal elektromagnetycznych, podkreślając jednocześnie ich rolę i znaczenie dla organizmów żywych. „Historia algebry”, czyli jak liczyli nasi przodkowie za pomocą pisma klinowego, to wykład pani Katarzyny Sklyar. Wykłady wzbogaciły wiedzę i jednocześnie utrwaliły wiadomości, a przede wszystkim wzbudziły apetyt na poszerzenie wiedzy na poziomie akademickim. Uczestnicy projektu zgodnie uważają, że zajęcia są ciekawe, uczą szybkości i poprawności myślenia, zawierają inspirujące elementy materiału, przede wszystkim poszerzającą wiedzę z dziedziny matematyki i fizyki. Praca na nowoczesnym sprzęcie dydaktyczny w jaki COMBIDATA Poland sp. z o.o. wyposażyła szkołę oraz specjalnie udostępniony portal edukacyjny wraz z jego zasobami, uatrakcyjnia zajęcia uczestnikom projektu. Projekt „Z FIZYKĄ, MATEMATYKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!” został objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wszystkim uczestnikom i opiekunom gratulujemy wspaniałych efektów wykonanych prac projektowych, miłej atmosfery oraz życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy naukowej!

Wyświetleń: 1391


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.