Katalog

Janina Sielicka, 2011-06-26
Świerzno

Zajęcia zintegrowane, Różne

Zachowanie uczniów w klasach I - III

- n +

ZACHOWANIE UCZNIA W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zachowanie można rozpatrywać w następujących kategoriach :

• 1. wzorowo
• 2. bardzo dobrze
• 3. dobrze
• 4. poprawnie


1. Uczeń w szkole zachowuje się wzorowo. Przestrzega zasady przyjęte przez klasę i szkołę. Obowiązki i zadania podejmuje chętnie. Na zajęciach pracuje samodzielnie w bardzo dobrym tempie. Dba o porządek w miejscu pracy. Jest koleżeński, troskliwy , opiekuńczy i kulturalny. Zgodnie i twórczo współpracuje z zespołem podczas różnych zajęć. Na lekcji jest aktywny. Zawsze pamięta o odrobieniu zadań domowych i przyniesieniu pomocy potrzebnych do zajęć. Aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych. Jest wzorem dla wszystkich uczniów.

2. Uczeń w szkole zachowuje się bardzo dobrze. Zazwyczaj przestrzega zasady przyjęte przez klasę i szkołę Obowiązki i zadania podejmuje chętnie. Na zajęciach pracuje w dobrym tempie i samodzielnie. Jest aktywny w czasie zajęć. Kończy rozpoczętą pracę. Dba o estetykę i czystość wokół siebie. Jest koleżeński, troskliwy i uczynny. Potrafi współdziałać w grupie. Zawsze pamięta o odrobieniu zadań domowych i przyniesieniu pomocy potrzebnych do zajęć. Aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych.

3.Uczeń w szkole zachowuje się dobrze. Nie zawsze przestrzega zasady przyjęte przez klasę i szkołę. Uczeń zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje. Często miewa konflikty z rówieśnikami. Obowiązki i zadania podejmuje zazwyczaj chętnie. Na zajęciach pracuje w dobrym tempie i samodzielnie. Potrafi pracować w zespole klasowym. Jest zazwyczaj aktywny w czasie zajęć. Często nie pamięta o odrobieniu zadań domowych i przyniesieniu pomocy potrzebnych do zajęć. Aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych.

4. Uczeń w szkole zachowuje się poprawnie. Często nie przestrzega regulaminu klasy i szkoły. Ma trudności z przestrzeganiem form grzecznościowych i zasadami kulturalnego zachowania W stosunku do kolegów bywa zaczepny i konfliktowy .Nie zawsze potrafi współdziałać w grupie. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które często budzą zastrzeżenia. Na zajęciach pracuje w wolnym tempie. Bardzo słabo dba o porządek w miejscu pracy. Na lekcji często rozmawia i przeszkadza. Zazwyczaj nie pamięta o odrobieniu zadań domowych i przyniesieniu pomocy potrzebnych do zajęć.

Wyświetleń: 1199


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.