AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Pawelec, 2011-06-13
Czyżowice

Geografia, Konspekty

Dlaczego ziemia się trzęsie?

- n +

Konspekt lekcji geografii w klasie pierwszej gimnazjum

1. Przedmiot: Geografia.

2. Dział: Wnętrze Ziemi

3. Temat: Dlaczego ziemia się trzęsie?

4. Ilość godzin na realizację tematu: 1.

5. Klasa: I

5. Literatura: Malarz R., Planeta Nowa 1, podręcznik geografii dla gimnazjum, Planeta Nowa 1 (zeszyt ćwiczeń)

6. Cel ogólny: uczniowie poznają główne cechy płytowej budowy litosfery oraz przyczyny i skutki ruchu płyt litosfery
Cele operacyjne:
Poziom wiadomości:
po lekcji uczeń:
- zna pojęcia: płyta litosfery, ryft oceaniczny, grzbiet śródoceaniczny, rów oceaniczny,
hipocentrum, epicentrum, tsunami,
- zna przyczynę ruchu płyt litosfery,
- zna nazwę skali, w której zazwyczaj określona jest siła trzęsienia ziemi,
- zna typy trzęsień ziemi.
Poziom umiejętności:
- potrafi wyjaśnić sposób powstawania ryftów oceanicznych, grzbietów śródoceanicznych
i rowów oceanicznych,
- potrafi wskazać zależności pomiędzy występowaniem trzęsień ziemi, a przebiegiem granic płyt litosfery,
- potrafi rozpoznać na ilustracji hipocentrum i epicentrum trzęsienia ziemi,
- potrafi wskazać na mapie ogólnogeograficznej świata obszary aktywne sejsmicznie,
- analizuje dane zawarte w różnych źródłach informacji i formułuje wnioski,
- wskazuje na mapie strefy ryftowe i strefy subdukcji
- wymienia negatywne skutki trzęsień ziemi.

Postawy:
- kształci umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji zawartych
w różnych źródłach,
- rozwija umiejętność wyciągania wniosków.

7. Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, film, podręcznik, atlas, foliogramy, prezentacja multimedialna, mapy tematyczne, zeszyt ćwiczeń

8. Forma pracy: praca z całym zespołem klasowym, praca w parach

9. Metoda: pokaz, opis wyjaśniający, pogadanka, burza mózgów, praca z podręcznikiem
i atlasem,


10. Tok lekcji:

Wprowadzenie:
1. Nauczyciel w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji przyczepia magnesami do tablicy karty, na których zapisano nazwy warstw wnętrza Ziemi. Następnie prosi wybranego ucznia o ułożenie ich we właściwej kolejności.
2. Wskazani przez nauczyciela uczniowie krótko charakteryzują kolejne warstwy wnętrza Ziemi.
3. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę lekcji. Podaje jej temat oraz przedstawia cele zajęć.

Realizacja:
1. Nauczyciel omawia główne cechy płytowej budowy litosfery, wyróżnia płyty oceaniczne
i kontynentalne
2. Nauczyciel z pomocą uczniów omawia ruchy płyt litosfery, wprowadzając nowe pojęcia: subdukcji i stref ryftowych (płyty zostały przyrównane do dwóch podręczników – grubszy to płyta kontynentalna, cieńszy to płyta oceaniczna)
3. Uczniowie mają za zadanie przeanalizować mapę w atlasie, a następnie zaznaczyć na tablicy interaktywnej odpowiednimi kolorami przebieg stref subdukcji, ryftowych i uskoków transformacyjnych
4. Uczniowie oglądają materiał filmowy, przedstawiający konsekwencje ruchu płyt litosfery (materiał filmowy zaczerpnięto z płyty dołączonej do podręcznika Nowej Ery)
5. Uczniowie zastanawiają się nad konsekwencjami powyższych ruchów, podając przykład trzęsienia ziemi
6. Nauczyciel prosi uczniów o porównanie występowania obszarów częstych trzęsień ziemi (sejsmicznych) z występowaniem płyt litosfery przedstawionych w atlasie lub na foliogramie – wyciągnięcie wniosków
7. Nauczyciel zapoznaje uczniów z rodzajami trzęsień ziemi (tektoniczne, wulkaniczne
i zapadliskowe) oraz skalami służącymi do określania ich siły i skutków (Richtera i Mercallego)
8. Uczniowie w parach mają za zadanie podać nazwy państw na różnych kontynentach, w których występują częste trzęsienia ziemi, a następnie nazwy znanych im miast, w których te zjawiska odnotowano
9. Prezentacja symulacji trzęsienia ziemi o różnej sile w skali Richtera (zaczerpnięta ze strony scholaris)
10. Nauczyciel odczytuje uczniom fragment tekstu źródłowego, opisującego zjawisko tsunami. Zadaniem uczniów jest rozpoznanie zjawiska o którym mowa w tekście oraz wskazanie jego przyczyn i skutków.

Podsumowanie:
Utrwalenie wiadomości poprzez wspólne rozwiązanie zadań wyświetlonych na tablicy interaktywnej – załącznik 2 (lub zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str. 55)

11. Zadanie domowe:
Odszukaj trzy przykłady ostatnich trzęsień ziemi na świecie. Podaj jaką siłę miały w skali Richtera.


Opracowanie:
mgr Agnieszka Pawelec


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2660


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.