Katalog

Agnieszka Pytel, 2011-06-06
Mietne

Język niemiecki, Ankiety

Ankieta

- n +

Ankieta dla nauczycieli

Temat lekcji: Historia Muru Berlińskiego
Data: …………………………………..
Oceń w skali od 1 do 6 (1 - zdecydowanie nie ; 6 - zdecydowanie tak)
I. Stopień zaangażowania nauczyciela
1. Przygotowanie merytoryczne
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………
2.Stosowane metody
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Usystematyzowane przekazywanie wiadomości
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Aktywizacja uczniów
1 2 3 4 5 6
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Komunikacja werbalna
a) sposób zwracania się do uczniów
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) intonacja głosu
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) dobór słownictwa
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Komunikacja niewerbalna
a) gestykulacja
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) mimika twarzy
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) sposób poruszania się
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Czy wyznaczone cele zostały zrealizowane
1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

8. Panowanie nad klasą
1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Stopień zaangażowania uczniów
1. Współpraca z nauczycielem
1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Współpraca z kolegami
1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Stosunek uczniów do nauczyciela
1 2 3 4 5 6
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Zainteresowanie lekcją
1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Zachowanie uczniów na lekcji
1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
III. Uwagi dotyczące wykorzystania na lekcji gazetki jako pomocy dydaktycznej
(Podkreśl swoją odpowiedź)
1. Czy tego typu gazetki stanowią dobrą pomoc dydaktyczną?
tak nie nie koniecznie
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Czy Twoim zdaniem taka tematyka powinna być omawiana na lekcji języka obcego w języku polskim?
tak nie nie wiem
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy informacje przekazane uczniom na podstawie gazetki uważasz za przydatne?
tak nie nie koniecznie
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Czy przeprowadzone zajęcia są dobrym sposobem na przygotowanie uczniów do konkursu tematycznego?
tak nie nie koniecznie
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Czy omówienie gazetki wzbudziło Twoim zdaniem zainteresowanie uczniów przedstawionym tematem?
tak nie nie koniecznie
Uwagi:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

Ankieta dla uczniów
Temat lekcji: Historia Muru Berlińskiego
Data:…………………………………………………………………
Klasa:…………………

I. Podkreśl wybraną odpowiedź
1. Temat lekcji był:
a) ciekawy b) nudny c) częściowo ciekawy
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nauczyciel był:
a) dobrze przygotowany b) częściowo przygotowany c) nie przygotowany
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................................
3. Prezentacja materiału była przekazana w sposób:
a) zrozumiały
b) jasny, lecz tempo było za szybkie
c) skomplikowany – trudno było coś zrozumieć
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Atmosfera podczas zajęć była:
a) przyjazna b) stresująca c) mało przyjazna
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Czy spotkałeś/spotkałaś się już z tym tematem wcześniej?
a) nie b) tak
Jeżeli tak, to gdzie? ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. Czy przed zajęciami posiadałeś/ posiadałaś wiedzę na ten temat?
a) nie b)tak c) częściowo
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Czy Twoim zdaniem zajęcia o tematyce realioznawczej lub historycznej powinny być prowadzone:
a) w języku niemieckim b) w języku polskim c) częściowo w języku niemieckim
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Czy Twoim zdaniem lekcja była:
a) udana b) nie udana c) częściowo udana
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Czy wykorzystanie gazetki jako pomocy dydaktycznej podoba Ci się?
a) tak b) nie c) nie wiem
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Czy przeprowadzone zajęcia wzbudziły Twoje zainteresowanie omawianym tematem?
a) tak b) nie c) częściowo
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Oceń przeprowadzoną lekcję w skali od 1 do 6 (1-ocena negatywna, 6-ocena pozytywna)

1 2 3 4 5 6
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….................................
Opracowała: Agnieszka Pytel
nauczyciel jęz. niemieckiego
w ZSR CKP i CKU im. St. Staszica w Miętnem
Wyświetleń: 978


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.