Katalog

Joanna Wójcik, 2011-06-05
Lublin

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konkurs wiedzy o sporcie

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ W LUBLINIE

Prowadzący: mgr Joanna Wójcik, mgr Artur Chlewiński
Grupa: Gimnazjum i Liceum
Rodzaj zajęć: Konkurs tematyczny
Czas: ok. 60 min.

TEMAT ZAJĘĆ:
Czy znasz się na sporcie?

CEL GŁÓWNY:
Rozbudzenie zainteresowania sportem.

CELE OPERACYJNE:

WYCHOWANEK:

- systematyzuje i poszerza wiadomości o dyscyplinach sportowych, sportowcach i zasadach sportowych
- dopasowuje imię i nazwisko do zdjęcia sportowca
- poszerza słownictwo związane z konkretnymi dyscyplinami sportowymi
- zna zasady sportowe
- wie, jak się nazywa zawodnik, a jak zawodniczka konkretnej dyscypliny sportowej
- uczy się pracy w zespole
- wyrabia umiejętność spostrzegawczości, szybkiego myślenia, działania i „zdrowego” współzawodnictwa
- ujawnia swoją ekspresywność;
- poszerza własne słownictwo
- dobrze odczytuje mowę z ust

METODY KOMUNIKACJI:

- oralna wspomagana daktylografią i językiem miganym

METODY PRACY:

- słowne: pogadanka
- oglądowe: prezentacje komputerowe, fotografie
- działań praktycznych: nazywanie sportowców, dopasowywanie określenia konkretnych dyscyplin sportowych do sportowców, rozwiązywanie karty pracy

FORMY PRACY:
- zespołowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- komputer z Internetem i programem PowerPoint
- rzutnik i tablica do wyświetlania slajdów
- prezentacje komputerowe w programie PowerPoint
- karta pracy
- zdjęcia sportowców
- długopisy
- tablica z punktacją

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.Część wstępna

1.Powitanie uczniów i wychowawców grup
2.Wprowadzenie do tematu zajęć
3.Podział na zespoły
4.Rozdanie kart pracy

II. Część właściwa – rozwinięcie tematu

5.Prezentacja zdjęć sportowców na slajdach
6.Wyświetlenie tablicy z określeniami z dyscyplin sportowych poszczególnych zawodników
7.Zespołowe rozwiązywanie zadania 1 z karty pracy: Połącz nazwisko sportowca i odpowiednie określenia z jego dyscypliny sportowej.
8.Prezentacja na tablicy schematycznych zdjęć dyscyplin sportowych.
9.Zespołowe rozwiązywanie zadania 2 z karty pracy: Jak się nazywa dyscyplina sportowa, przedstawiona na obrazku ?
10.Rozwiązywanie zadania 3 z karty pracy: Jakie są reguły dyscyplin sportowych?
11.Rozwiązanie zadania 4 z karty pracy: Wybierz prawidłową odpowiedź: jak nazywa się zawodnik, a jak zawodniczka danej dyscypliny sportowej (ćwiczenie słownikowe)

III. Zakończenie

12.Przedstawienie prawidłowych odpowiedzi
13.Podliczenie punktów i ogłoszenie wyników konkursu
14.Wręczenie nagrody głównej zawodnikom zwycięskiej drużyny i grupy i upominków pocieszenia dla pozostałych uczestników
15.Podziękowanie wychowankom za wspólną pracę i zakończenie zajęć
Wyświetleń: 1270


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.