AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Kusak, 2011-06-04
kazimierza wielka

Krzysztof Tytko
Zawodowe, Konkursy

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O BHP W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA, TECHNIK ROLNIK, TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

- n +

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O BHP W ZAWODZIE
TECHNIK BUDOWNICTWA


……………………………………………
Imię i nazwisko

1. Udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z urazem kręgosłupa nie należy:
a. okrywać poszkodowanego kocem,
b. sprawdzać, czy poszkodowany oddycha,
c. przenosić poszkodowanego w dogodne miejsce,
d. sprawdzać, czy poszkodowany ma wyczuwalne tętno.
2. Zapewnienie wentylacji pomieszczeń jest szczególne ważne przy robotach:
a. malarskich,
b. tynkarskich,
c. ciesielskich,
d. zbrojarskich.
3. W razie ciężkiego wypadku na budowie, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu i powiadomieniu odpowiednich służb:
a. można dalej prowadzić prace w miejscu wypadku,
b. należy zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu przyjazdu przedstawicieli PIP i policji,
c. można dalej prowadzić prace dopiero po zabraniu poszkodowanego do szpitala,
d. należy wstrzymać prace na całej budowie.
4. W czasie prac prowadzonych w wykopach ze skarpami jest konieczne sprawdzenie ich stanu:
a. raz w tygodniu,
b. raz w ciągu zmiany,
c. przed każdym rozpoczęciem robót w wykopie,
d. po deszczu.
5. Podczas pracy na dachu o pochyleniu większym niż 20% dekarz jest obowiązany:
a. mieć założone szelki bezpieczeństwa przymocowane dodatkową linką,
b. mieć asekurację kolegi, który będzie go ubezpieczał,
c. wyposażyć się w urządzenie samoblokujące,
d. mieć założony pas biodrowy z linką bezpieczeństwa zamocowaną do trwałych elementów konstrukcji.

6. Przedstawiony na rysunku przedmiot to:
a. pas bezpieczeństwa,
b. szelki bezpieczeństwa,
c. amortyzator spadania,
d. urządzenie samoblokujące.


7. Prawidłowy zestaw środków ochrony osobistej podczas skuwania warstwy betonowej z wykorzystaniem młota pneumatycznego to:
a. szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne, rękawice ochronne,
b. okulary ochronne, pas bezpieczeństwa, słuchawki dźwiękoszczelne,
c. maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, słuchawki dźwiękoszczelne,
d. szelki bezpieczeństwa, maska przeciwpyłowa, okulary ochronne.

8. Aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości są wymagane od:
a. wszystkich pracujących na budowie,
b. tylko operatorów żurawi wieżowych,
c. wyłącznie robotników pracujących na wysokości,
d. tylko kierownika budowy.
9. W przypadku porażenia prądem pracownika na budowie, w pierwszej kolejności należy:
a. wezwać pogotowie ratunkowe,
b. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
c. o zdarzeniu powiadomić nadzór budowlany,
d. odłączyć zasilanie prądu od urządzenia, które spowodowało porażenie.
10. W którym miejscu na placu budowy nie jest wymagane umieszczenie gaśnic?
a. w magazynie materiałów lakierniczych,
b. na terenie obiektów produkcyjnych,
c. na terenie wznoszonego obiektu,
d. w budynku socjalnym.
11. Organem uprawnionym do nakazania w każdym terminie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego jest:
a. policja,
b. nie ma takiego organu,
c. inwestor,
d. właściwy organ nadzoru budowlanego.
12. Na budowie obowiązek noszenia kasku dotyczy:
a. pracowników pracujących na wysokościach,
b. monterów konstrukcji,
c. nadzoru budowy,
d. wszystkich obecnych na palcu budowy.
13. Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych powinna odbywać się:
a. co najmniej raz w roku,
b. raz na dwa lata,
c. raz na pięć lat,
d. raz na dziesięć lat.
14. Poszkodowanego, który w wyniku wypadku na budowie doznał krwotoku z nosa należy:
a. położyć płasko na plecach z zimnym okładem na czole,
b. posadzić z głową odchyloną do tyłu z zimnym okładem na czole,
c. posadzić z głową pochyloną do przodu z zimnym okładem na karku,
d. położyć płasko z uniesionymi do góry nogami.


15. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) jest wymagane na budowie:
a. na której prowadzone są prace na wysokości,
b. na której prowadzone są prace spawalnicze,
c. na której pracuje sprzęt specjalistyczny,
d. w odniesieniu do której określono ten wymóg w decyzji o pozwoleniu na budowę.
16. Podczas prac malarskich prowadzonych metodami zmechanizowanymi pracownik jest obowiązany nałożyć:
a. rękawice ochronne i słuchawki dźwiękoszczelne,
b. okulary ochronne i maskę ochronną na twarz,
c. szelki bezpieczeństwa i okulary ochronne,
d. maskę przeciwpyłową i pas bezpieczeństwa.
17. Ze względu na przepisy pożarowe schody drewniane mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych:
a. do dwóch kondygnacji,
b. do czterech kondygnacji,
c. do pięciu kondygnacji,
d. do dziesięciu kondygnacji.
18. Wymagana szerokość stanowiska pracy murarza w wykopie (szerokość pasa między skarpą a wznoszoną ścianą fundamentową) wynosi:
a. 0,4 m,
b. 0,7 m,
c. 1,2 m,
d. 1,8 m.
19. Obowiązkowi szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp na budowie podlegają:
a. monterzy konstrukcji,
b. brygadziści i majstrowie budowy,
c. pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny,
d. wszyscy robotnicy pracujący na budowie.
20. Poszkodowanego, który w wyniku wypadku na budowie stracił przytomność należy ułożyć:
a. płasko na plecach,
b. z uniesionymi wyżej nogami,
c. z uniesioną wyżej głową,
d. w pozycji bocznej ustalonej.II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O BHP ZAWODZIE
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


…………………………………………
Imię i nazwisko


1. W celu sprawdzenia zgodności salonu z normami właściciel ma obowiązek zgłoszenia go do:
a. Państwowej Inspekcji Pracy,
b. Państwowej Izby Handlowej,
c. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
d. Urzędu Skarbowego.
2. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) sprawdza
a. prawidłowość wykonania fryzur,
b. utrzymanie porządku i czystości w salonie fryzjerskim,
c. wyposażenie szafki na preparaty fryzjerskie,
d. prawidłowość działania kasy fiskalnej,
3. Ściany w zakładzie fryzjerskim powinny być pokryte materiałem o gładkiej powierzchni do wysokości
a. 1,4 m,
b. 1,6 m,
c. 1,8 m,
d. 2.0 m.
4. Odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy w przypadku wolno stojących konsoli wynosi
a. minimum 0,5 m,
b. minimum 0,75 m,
c. minimum 1,0 m,
d. minimum 1,5 m.
5. W przypadku dostania się do oka niepożądanej substancji chemicznej należy
a. przetrzeć oko ręcznikiem papierowym,
b. pozostawić oko bez wykonywania jakichkolwiek czynności,
c. przepłukać oko 3% wodą utlenioną,
d. przepłukać oko duża ilością czystej wody.
6. Do dezynfekcji fizycznej narzędzi należy użyć
a. aldewiru,
b. alkoholu o stężeniu 70%,
c. aparatu sterylizującego,
d. sauny.
7. Podczas wykonywania koloryzacji włosów do zabezpieczenia odzieży klienta najczęściej stosuje się peniuary
a. jednorazowe,
b. wełniane,
c. bawełniane,
d. termoizolacyjne,
8. Podczas wykonywania usługi w zakładzie fryzjerskim najczęstszą przyczyną wypadków jest
a. brak centralnego ogrzewania,
b. tępe narzędzia tnące,
c. brak klimatyzacji i wentylacji,
d. nie izolowany przewód elektryczny suszarki do włosów.
9. Udzielenie pierwszej pomocy pracownikowi, który płytko skaleczył się nożycami fryzjerskimi wymaga użycia
a. spirytusu i jałowej gazy,
b. opaski uciskowej,
c. bandaża elastycznego,
d. plastra z jałowym opatrunkiem.
10. Roztwór użytkowy (roboczy) powinno przygotować się
a. tydzień wcześniej,
b. dzień wcześniej,
c. przed użyciem,
d. czas przygotowania nie ma znaczenia.
11. Jaka gaśnica powinna znajdować się w salonie fryzjerskim?
a. wodna,
b. pianowa,
c. śniegowa,
d. proszkowa.
12. Wskaż prawidłową kolejność czynności, które powinien wykonać fryzjer, aby narzędzia i przybory fryzjerskie przygotować dla następnej klientki?
a. dezynfekcja, opłukanie, osuszenie, konserwacja,
b. dezynfekcja, konserwacja, opłukanie, osuszenie,
c. opłukanie, osuszenie, konserwacja, dezynfekcja.
d. konserwacja, dezynfekcja, opłukanie, osuszenie.
13. Jeżeli promienie świetlne lamp elektrycznych w salonie fryzjerskim odbijają się od powierzchni luster i wywołują u pracującego fryzjera zaburzenia widzenia, to takie umieszczeni lamp może być przyczyną
a. skaleczenie klienta w czasie wykonywania strzyżenie włosów,
b. utraty przytomności przez klienta w czasie wykonywania strzyżenia włosów,
c. chemicznego uszkodzenia skóry klienta w czasie wykonywania farbowania włosów,
d. chemicznego uszkodzenia włosów klienta w czasie wykonywania farbowania włosów.
14. Podczas wykonywania zabiegu ondulacji fenowej wystąpiło iskrzenie przewodu elektrycznego suszarki. Przyczyna takiego wypadku może być
a. zbyt niska temperatura suszenia włosów,
b. zbyt wysoka temperatura suszenia włosów,
c. uszkodzenie regulatora temperatury suszenia,
d. uszkodzenie izolacji przewodu elektrycznego.

15. Przed wykonaniem zabiegu strzyżenia włosów odzież klientki została zabezpieczona przez zabrudzeniem peniuarem z bawełny. W jaki sposób należy przygotować peniuar dla następnej klientki?
a. peniuar należy uprać,
b. peniuar należy wytrzepać,
c. peniuar należy oczyścić szczotką karkówką,
d. peniuar należy zdezynfekować preparatem w spray’u.

16. Zbyt długi czas działania preparatu fryzjerskiego do rozjaśnienia włosów klientki spowodował pieczenie i zaczerwianie skóry głowy. Co powinien zrobić fryzjer, aby zapobiec oparzeniu chemicznemu skóry głowy klientki?
a. spłukać preparat gorącą wodą,
b. spłukać preparat chłodną wodą,
c. nałożyć na włosy i skórę głowy odzywkę nawilżającą,
d. nałożyć na włosy i skórę głowy odżywkę neutralizującą.
17. Do infekcji krzyżowej ( przenoszenia choroby z zarażonego na osoby zdrowe) może dojść w wyniku:
a. niehigienicznego użycia umywalek, miseczek, narzędzi i bielizny fryzjerskiej,
b. braku zabezpieczenia ran i przecięć naskórka u klientki,
c. braku klimatyzacji w zakładzie fryzjerskim,
d. braku nowoczesnych narzędzi fryzjerskich.
18. Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie właściwej higieny w salonie fryzjerskim są:
a. tylko sprzątaczki,
b. tylko właściciele zakładu,
c. cały personel,
d. praktykantki i stażystki.
19. Masz zastosować nowy preparat fryzjerski. Co najpierw robisz?
a. zapytam koleżanki jak on działa,
b. przeczytam instrukcje i zastosuje się do niej,
c. nie będę go używała,
d. wypróbuje go na koleżance.
20. Co zrobisz gdy w wyniku zabiegu fryzjerskiego włosy lub skóra klientki uległy zniszczeniu?
a. przeproszę klientkę,
b. poproszę bardziej doświadczoną fryzjerkę o pomoc w rozwiązaniu sprawy,
c. zasygnalizuję klientce o zaistniałej sytuacji i zaproponuje adekwatne wyjście z sytuacji,
d. zawiadomię pogotowie ratunkowe.


II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O BHP W ZAWODZIE
TECHNIK INFORMATYK


………………………………………
Imię i nazwisko


1. Aby wymienić urządzenie w systemie komputerowym, kabel zasilający należy odłączyć
a. po zdjęciu obudowy,
b. po dołączeniu kabla systemowego,
c. po usunięciu ładunków statycznych z urządzenia,
d. przed rozpoczęciem prac demontażowych.
2. Pozycja ciała utrzymywana przez dłuższy czas podczas pracy z komputerem może powodować zmęczenie, ból rąk, szyi i pleców oraz odczuwalne po latach zmiany w obrębie kręgosłupa, ścięgien i mięśni. Aby zmniejszyć ryzyko występowania tych dolegliwości, należy
a. kontrolować i poprawiać pozycję ciała przy pracy,
b. kontrolować tempo pracy,
c. wydłużyć czas jednej przerwy do godziny,
d. czas pracy przy komputerze ograniczyć do 30% zmiany roboczej.
3. Komputery przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczą emisji fal radiowych mogących zakłócać działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń
a. w pociągu,
b. w samolocie,
c. w biurze,
d. w mieszkaniu.
4. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie
a. separacji elektrycznej,
b. izolacji części czynnych,
c. izolowania stanowiska komputerowego,
d. nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych.
5. Pierwszą czynnością ratunkową przy porażeniu prądem elektrycznym jest
a. wezwanie pogotowia ratunkowego,
b. wezwanie pogotowia energetycznego,
c. odcięcie dopływu prądu,
d. sprawdzenie akcji serca.
6. Jakie środki ochrony indywidualnej powinien dobrać pracownik do prac serwisowych, związanych z wyminą płyty głównej komputera?
a. fartuch bawełniany,
b. okulary ochronne,
c. rękawice ochronne,
d. buty na izolowanej podeszwie.


7. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi stały dostęp do niego. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej
a. 0,8 m,
b. 0,6 m,
c. 0,5 m,
d. 0,4 m.

8. Zauważone usterki na stanowisku komputerowym w pracowni zgłaszamy
a. koledze,
b. dyżurnemu klasy,
c. administratorowi sali,
d. dyrektorowi szkoły.
9. Kobiety w ciąży powinny pracować bezpośrednio przy monitorze nie więcej niż
a. 4 godziny,
b. 5 godzin,
c. 6 godzin,
d. 8 godzin.
10. Czynności zakazane przy obsłudze komputera to
a. włączenie komputera i monitora,
b. ustawienie monitora we właściwej pozycji,
c. uruchamianie programów w których będziemy pracować,
d. gromadzenia na stanowisku płynów łatwopalnych i niebezpiecznych, magnesów.
11. Najczęściej występujące problemy zdrowotne, przy długotrwałej pracy przy komputerze to
a. bóle serca,
b. bóle górnych dróg oddechowych,
c. bóle głowy, pleców, nadgarstków,
d. bóle stóp.
12. W pracowni komputerowej zaleca się
a. częste wietrzenie,
b. częste wyłączanie komputerów,
c. częstą zmianę pozycji siedzącej,
d. częstą zmianę stanowiska pracy.
13. W pracowni komputerowej zabrania się
a. pisania na klawiaturze,
b. spożywania posiłków,
c. rozmawiania,
d. drukowania na drukarce.
14. Odległość monitora od oczu powinna wynosić
a. od 15 do 35 cm,
b. od 35 do 75 cm,
c. od 75 do 100 cm,
d. powyżej 100 cm.


15. W przypadku zapalenia się urządzenia elektronicznego należy
a. gasić je wodą,
b. wyłączyć z zasilania,
c. zakryć je kocem,
d. zadzwonić po straż pożarną.
16. Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie
a. 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 ucisków mostka,
b. 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 ucisków mostka,
c. 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 30 ucisków mostka,
d. 1 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 ucisków mostka.
17. Przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy do obowiązków
a. Państwowej Inspekcji Pracy,
b. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c. pracodawcy,
d. Urzędu pracy.
18. Wilgotność względna w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi powinna być nie mniejsza niż
a. 10%,
b. 20%,
c. 30%,
d. 40%.
19. Szybkość odświeżania obrazu monitora ( migotanie obrazu) powinna być ustawiona na częstotliwość
a. 65 Hz,
b. 85 Hz,
c. 100 Hz,
d. 150 Hz.
20. Ustawiając monitor na biurku zwracamy uwagę aby górny brzeg ekranu monitora znajdował się
a. powyżej poziomu oczu,
b. na wysokości oczu,
c. poniżej poziomu oczu,
d. nie ma to znaczenia .


SZKOLNY KONKURS BHP – TECHNIK ROLNIK


……………………………………………
Imię i nazwisko


1. W przypadku oparzenia skóry należy
a. posmarować oparzone miejsce tłustym kremem,
b. polewać oparzone miejsce zimną wodą,
c. zabandażować rękę bandażem elastycznym,
d. przyłożyć okład z nadmanganianem potasu.
2. Znak przedstawiony obok oznacza
a. zakaz stosowania ognia otwartego,
b. przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym niedostępnym dla dzieci,
c. miejsce umieszczenia skrzynki alarmowej przeciwpożarowej,
d. miejsce umieszczenia apteczki w pomieszczeniu inwentarskim,
3. Specjalne zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny posiadać pomieszczenia do przechowywania
a. saletry,
b. mikronawozów,
c. polifoski,
d. superfosfatu.
4. Czas, jaki musi upłynąć od zastosowania środka chemicznego do zbioru rośliny i jej spożycia, to okres
a. tolerancji,
b. wrażliwości,
c. karencji,
d. prewencji.
5. Praca w pomieszczeniach, w których panują niskie temperatury, może powodować choroby
a. zakaźne,
b. alergiczne,
c. odzwierzęce,
d. reumatyczne.
6. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego, który nie ukończył 16 roku życia może wynosić nie więcej niż
a. 5 godzin,
b. 6 godzin,
c. 7 godzin,
d. 8 godzin.
7. Osłony na częściach pracujących maszyn mają kolor
a. zielony,
b. czerwony,
c. żółty
d. pomarańczowy.

8. Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o nawozach i nawożeniu dawka azotu zastosowana w nawozach naturalnych na użytkach rolnych nie może przekraczać w ciągu roku (w przeliczeniu na czysty składnik)
a. 90 kg/ha,
b. 100 kg/ha,
c. 120 kg/ha,
d. 170 kg/ha.
9. Pierwszą czynnością ratunkową przy porażeniu prądem elektrycznym jest
a. wezwanie pogotowia ratunkowego,
b. wezwanie pogotowia energetycznego,
c. odcięcie dopływu prądu,
d. sprawdzenie akcji serca.
10. Uznania zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy rolniczej dokonuje
a. Instytut Medycy Wsi,
b. Oddziała Regionalny KRUS,
c. Państwowa Inspekcja Pracy,
d. Państwowy Inspektor Sanitarny.
11. Pracownik podczas naprawy zgarniacza obornika w oborze skaleczył się przedmiotem zanieczyszczonym obornikiem. W takim przypadku należy
a. przemyć ranę zimną wodą i założyć opatrunek,
b. opatrzyć ranę i natychmiast zgłosić się do lekarza,
c. założyć właściwy opatrunek, a w przypadku powikłań zgłosić się do lekarza,
d. natychmiast przemyć ranę spirytusem, a w razie potrzeby zgłosić się do lekarza.
12. Po wykonaniu zabiegu ochrony roślin na plantacji rzepaku nastąpiło zatrucie pszczół. Zaistniała sytuacja została spowodowana nieprzestrzeganiem okresu
a. tolerancji,
b. prewencji,
c. karencji,
d. wrażliwości.
13. Przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy do obowiązków
a. Państwowej Inspekcji Pracy,
b. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c. Urzędu Pracy,
d. pracodawcy.
14. Zatrudnienie młodocianych pracowników do pracy z użyciem chemicznych środków ochrony roślin jest
a. dopuszczalne tylko w obecności osoby dorosłej,
b. w ogóle niedopuszczalne,
c. dopuszczalne tylko przez 6 godzin dziennie,
d. dopuszczalne, gdy młodociany ukończył 16 rok życia.
15. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować na polu oddalonym od dróg publicznych o co najmniej
a. 5 m,
b. 10 m,
c. 15 m,
d. 20 m.
16. Przy łączeniu wałka odbioru mocy ciągnika za pomocą wałka przekaźnikowego z kopaczką do ziemniaków, należy
a. zaciągnąć hamulec ręczny, silnik może pracować,
b. wyłączyć silnik ciągnika i zaciągnąć hamulec,
c. wyłączyć napęd WOM, silnik może pracować,
d. skorzystać z pomocy operatora, który będzie manewrował ciągnikiem dla umożliwienia połączenia.
17. Przebywanie na zaczepie między ciągnikiem a przyczepą podczas jazdy jest
a. dozwolone zawsze,
b. dozwolone w przypadku niewielkich prędkości,
c. dozwolone w przypadku przyczep jednoosiowych,
d. nie dozwolone,
18. Znak przedstawiony obok oznacza środek ochrony roślin o działaniu
a. toksycznym,
b. drażniącym,
c. żrącym
d. łatwo palnym.

19. Przed przystąpieniem do pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin należy
a. bezwzględnie zapoznać się z instrukcją i stosować się do jej zaleceń
b. zapytać o instrukcje stosowania innego rolnika,
c. nie zapoznajemy się z instrukcja stosowania gdyż wszystkie środki ochrony roślin działają tak samo,
d. stosujemy się tylko do zaleceń karencji i prewencji.
20. W razie holowania dwóch przyczep układy hamulcowe całego zestawu powinny być
a. rozłączone,
b. połączone,
c. połączona tylko pierwsza przyczepa,
d. połączona tylko druga przyczepa.
Opracował:
Marzena Kusak
Krzysztof Tytko
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2337


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.