Katalog

Ewelina Kulig, 2011-06-01
Bolesław

Muzyka, Scenariusze

Miejsca, w których można posłuchać muzyki - scenariusz lekcji muzyki w klasie 4 szkoły podstawowej

- n +

Scenariusz lekcji muzyki
w klasie czwartej szkoły podstawowej


Data: 31 maj 2011r.
Klasa: 4
Nauczyciel prowadzący: mgr Ewelina Kulig


Temat zajęć: Miejsca, w których można posłuchać muzyki

Cele lekcji:
Przybliżenie uczniom miejsc, w których można posłuchać muzyki.
Uczeń po zajęciach potrafi wymienić miejsca, gdzie można słuchać muzyki, wie, że w danym miejscu może posłuchać określonego rodzaju czy gatunku muzyki, potrafi zlokalizować takie miejsca w swojej okolicy.
Śpiewanie piosenki „My, Cyganie”
Formy/metody pracy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna, aktywizująca, śpiewanie, oglądowa, demonstrująca, pogadanka, objaśniająca
Środki dydaktyczne:
Przygotowane przez nauczyciela ilustracje, fragment wybranej opery na DVD, płyta CD z piosenką, podręcznik, ćwiczenia


Przebieg lekcji:
1. Powitanie, sprawy organizacyjno – porządkowe
2. Rozdanie uczniom w grupach kart pracy, na których wypisują miejsca, w których można słuchać muzyki
3. Zapisanie tematu lekcji
4. Pogadanka na temat miejsc, w których można posłuchać muzyki
5. Zwrócenie uwagi na przynależność określonych gatunków muzyki do miejsc
6. Prezentacja przygotowanych przez nauczyciela ilustracji i fragmentu opery z płyty DVD
7. Krótkie podsumowanie
8. Śpiewanie piosenki z podręcznika „My, Cyganie”. Zwrócenie uwagi na tempo
9. Rozwiązywanie zagadnień sprawdzających w zeszytach ćwiczeń
10. Zadanie pracy domowej – książka str.27 ćwiczenie 3 oraz ćwiczenie 2 z zeszytu ćwiczeń (str. 8)
11. Pożegnanie
Wyświetleń: 2062


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.