Katalog

Beata Skrzypczyk, 2011-06-01
Częstochowa

Informatyka, Sprawdziany i testy

Test z baz danych

- n +

Test jednokrotnego wyboru - bazy danych

Baza danych, w której istnieje możliwość łączenia między tabelami nazywa się:
a) kartotekową
b) relacyjną
c) obiektową
d) operacyjną

Podstawowymi obiektami bazy danych są:
a) tabele
b) strony
c) pola
d) rekordy

Obiektami bazy danych są:
a) pola
b) klucze
c) relacje
d) kwerendy

Formularze w bazie danych służą do:
a) filtrowania danych
b) tworzenia relacji
c) drukowania raportów
d) modyfikowania danych

Raporty w bazie danych służą do:
a) drukowania określonych informacji
b) wprowadzania danych
c) są to inaczej zapytania
d) dodawania nowych tabel

Baza danych to:
a) dane zapisane na stałe na dysku komputera, które nie moga być modyfikowane
b) uporządkowany zbiór danych o określonej strukturze
c) program do tworzenia prezentacji
d) zbiór przypadkowych informacji

Tabela zbudowana jest z:
a) kwerend i formularzy
b) zapytań
c) rekordów i pól
d) relacji i pól

W polu tabeli mogą być przechowywane dane typu:
a) numerycznego
b) tekstowego
c) logicznego
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Kwerenda to inaczej:
a) zapytanie
b) formularz
c) tabela
d) moduł

Pole jednoznacznie identyfikujące rekord w tabeli to:
a) pole numeryczne
b) moduł
c) relacja
d) klucz główny

Do tworzenia baz danych służy program:
a) Microsoft Outlook
b) Microsoft Publisher
c) Microsoft Access
d) Microsoft Frontpage
Wyświetleń: 3236


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.