Katalog

Joanna Wójcik, 2011-05-31
Lublin

Iwona Hekiert, Adela Bielecka
Zajęcia pozaszkolne, Konkursy

Konkurs tematyczny o Lublinie i Lubelszczyźnie

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ W LUBLINIE

Prowadzący: mgr Iwona Hekiert, mgr Joanna Wójcik, mgr Adela Bielecka
Grupa: Gimnazjum i Liceum
Data: 12.05.2009 r.
Rodzaj zajęć: Konkurs tematyczny
Czas: ok. 90 min.

TEMAT ZAJĘĆ:
Moje miasto, mój region

CEL GŁÓWNY:
Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o Lublinie oraz o regionie – Lubelszczyźnie

CELE OPERACYJNE:

WYCHOWANEK:

- systematyzuje i poszerza wiadomości o Lublinie i o lubelskich parkach krajobrazowych
- prawidłowo wyszukuje wybrane obiekty na mapie Lubelszczyzny i planie Lublina
- przyporządkowuje fotografie zabytków do ich nazwy
- zna najważniejsze zabytki Lublina
- zna odpowiedzi na pytania o Lublinie i regionie
- posługuje się Internetem w celu wyszukania określonych informacji
- uczy się pracy w zespole
- wyrabia umiejętność spostrzegawczości, szybkiego myślenia, działania i „zdrowego” współzawodnictwa
- ujawnia swoją ekspresywność;
- poszerza własne słownictwo
- dobrze odczytuje mowę z ust

METODY KOMUNIKACJI:

- oralna wspomagana daktylografią i językiem miganym

METODY PRACY:

- słowne: pogadanka
- oglądowe: prezentacje komputerowe, fotografie, mapy, plan Lublina
- działań praktycznych: rozwiązanie krzyżówki, wyszukanie w Internecie różnych informacji dotyczących tematu, wybór osób, związanych z Lublinem, układanie puzzli, dobieranie fotografii do etykiet

FORMY PRACY:
- indywidualna
- grupowa

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- komputer z Internetem i programem PowerPoint
- rzutnik i tablica do wyświetlania slajdów
- prezentacje komputerowe w programie PowerPoint
- karta pracy
- film o Lublinie
- krzyżówka tematyczna
- fotografie Lublina
- etykiety z nazwami zabytków
- mapa Polski, mapa Lubelszczyzny, plan Lublina
- ołówki, długopisy (czerwone, czarne), flamastry
- tablica
- magnesy
- kartki papieru
- puzzle w formacie A4 – Brama Krakowska

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.Część wstępna

1.Powitanie Dyrekcji, uczniów i wychowawców grup
2.Wprowadzenie do tematu zajęć – krótka prezentacja o Lublinie
3.Wybieranie uczniów do konkursu i losowy podział na 3 lub 4 grupy (po 5 osób)
4.Wybranie członków komisji

II.Część właściwa – rozwinięcie tematu

5.Konkurs „Szyfr” – zadania w terenie
6.Prezentacja multimedialna z testem „Jaki to zabytek?”
7.„Kto jest związany z Lublinem?” – wybór osób
8.Praca z mapą i planem, wypełnianie kart pracy, w tle - film o Lublinie dla pozostałych uczestników konkursu
9.Wyszukiwanie w Internecie informacji o Lubelskich Parkach Krajobrazowych
10.Prezentacja informacji przez dzieci
11.Konkurs - wybór prawidłowej odpowiedzi
12.Dobieranie fotografii z zabytkami i przyporządkowanie im etykiet z nazwami
13.Krzyżówka
14.Przedstawienie wyników Konkursu „Szyfr” – przedstawienie odpowiedzi na pytania
15.Prezentacja odpowiedzi z karty pracy

III.Zakończenie

14.Grupowe układanie puzzli
15.Wyświetlenie zdjęć z zajęć terenowych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym podczas podliczania punktów poszczególnych grup
16.Ogłoszenie wyników konkursu
17.Rozdanie nagród dla zwycięskiej grup i upominków pocieszenia dla pozostałych uczestników
18.Podziękowanie wychowankom za pracę i zakończenie zajęć
Wyświetleń: 562


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.