AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Pawłasek, 2011-05-29
Kraśnik

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOImię i Nazwisko: Monika Pawłasek
Nauczany przedmiot: biologia
Szkoła: Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2011 r.
Opiekun stażu: mgr Dorota Zarzeczna

Posiadane wykształcenie: wyższe biologiczne z przygotowaniem pedagogicznym

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Celem mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu jest w szczególności:
1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
b) sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2) Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć
3) Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
4) Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie

L.p. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZA-CJI DOWODY REALIZACJI
I – STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10. z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 4. nr 260 poz. 259.- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2010 - poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego- znajomość wymienionych aktów prawnych
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju Wrzesień 2010 - kontrakt- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu
3 Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją: tworzenie dokumentów szkolnych - analiza poniższych dokumentów:· Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Zakrzówku· Wewnątrzszkolny System Oceniania· Program Wychowawczy - sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników Wrzesień -październik 2010 - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły - stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania- posiadanie planu wynikowego i PSO- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym
4 Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy - udział w szkoleniu BHP- lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie Okres stażu - ukończenie szkolenia
5 Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z innymi nauczycielami- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej- praca w zespole przedmiotowym Okres stażu - listy obecności na Radzie Pedagogicznej- zaświadczenia
6 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, zdjęć Okres stażu - teczka stażysty
7 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja i autoanaliza- opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2011 - sprawozdanie z realizacji stażu
8 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją - sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji Maj 2011 - wniosek- dokumentacja realizacji stażu
II STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1 Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju Wrzesień 2010 - wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie Okres stażu - portale internetowe
3 Wykorzystanie komputera, internetu i tablicy interaktywnej w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera, internetu i tablicy interaktywnej do przygotowywania lekcji Okres stażu - scenariusze lekcji - prezentacje multimedialne
4 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez WODN itp. Okres stażu - świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach
5 Tworzenie własnego warsztatu pracy - tworzenie zestawów testów, konspektów- gromadzenie materiałów dydaktycznych Okres stażu - pomoce dydaktyczne
6 Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z biologii- organizacja Dnia Ziemi- udział w organizowaniu konkursów i olimpiad z zakresu wiedzy biologicznej Okres stażu - notatki z prowadzonych zajęć- sprawozdania
III – STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć- krótkie omówienie spostrzeżeń Okres stażu - wnioski- notatki z obserwacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariusza zajęć- konsultacja z osobą hospitujacą Okres stażu - konspekty z zajęć- wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość
3 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z internetu, komputera, tablicy interaktywnej, wizualizera- tworzenie własnych prezentacji i lekcji multimedialnych Okres stażu - przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem wymienionych zasobów multimedialnych- konspekt z tej lekcji
4 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - gromadzenie dokumentacji- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków Okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe
IV – STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO
1 Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej Okres stażu - wdrażanie wniosków do codziennej pracy
2 Dokumentacja pracy wychowawczej - zapoznanie z zakresem obowiązków wychowawcy klasy- prowadzenie dokumentacji nauczyciela wychowawcy- sporządzenie programu wychowawczego Okres stażu - posiadanie i znajomość zakresu obowiązków wychowawcy klasy- dziennik szkolny - program wychowawczy
3 Wypełnianie obowiązków nauczyciela - wychowawcy - planowanie, koordynowanie oraz integrowanie działalności wychowawczej w odniesieniu do pracy szkolnej- organizowanie środowiska wychowawczego Okres stażu - dziennik wychowawcy- sprawozdania
4 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość Maj 2011 - teczka stażysty- sprawozdanie z okresu stażu


…..........................
Miejscowość, data
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1382


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.