Katalog

Iwona Chrząstek, 2011-05-29
Hrubieszów

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji języka rosyjskiego w kl. IV

- n +


Temat: Представляем друга подругу.
klasa: IV
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cele ogólne:
Uczeń doskonali sprawność czytania ze zrozumieniem i pisania oraz umiejętność reagowania w prostych sytuacjach życia codziennego ( przedstawianie się).
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- w zakresie kształtowania sprawności słuchania: rozumie słownictwo związane z nazywaniem osób,
- w zakresie sprawności czytania : czyta ze zrozumieniem mini dialogi,
- w zakresie mówienia: prawidłowo wymawia uprzednio prezentowane przez nauczyciela zdania, przeprowadza ze współrozmówcą krótki dialog, potrafi przedstawić kolegę/ koleżankę.
Metody pracy: komunikacyjna
• audiolingwalna
• - dryl językowy, tworzenie nawyków poprzez automatyczne stosowanie zwrotów, struktur i słownictwa,
• audiowizualna
- łączenie zagadnień językowych z materiałem wizualnym,
• praca z tekstem
-czytanie ze zrozumieniem, pisanie,
• komunikatywna
-aranżowanie sytuacji z życia codziennego, uczniowie uczą się przekazywać sobie nawzajem pewne treści (przedstawiamy kolegę, piosenkarza itp.)),

Techniki:: słuchanie i powtarzanie zdań, tworzenie zdań wg. podanych wzorów, dopasowywanie pytań i odpowiedzi, praca z obrazkiem
Pomoce dydaktyczne:, karty pracy (tabelka z pytaniami i odpowiedziami), obrazek(wycinki z gazet ze znanymi postaciami estrady, filmu), rozsypanka wyrazowa", podręcznik Ступени 1",
Formy pracy: praca całą klasą, praca indywidualna kierowana przez nauczyciela, praca w parach monitowana przez nauczyciela.Tok lekcji
1.Część organizacyjna- sprawdzenie listy.
2.Sprawdzenie pracy domowej – czytanka (ćw.5, str.77).
3.Wprawka konwersacyjna – przypomnienie zdań typu:
Как тебя зовут ? Как твоя фамилия?
Odpowiedzi na pytania nauczyciela:
Как его зовут? Как её зовут? (praca z obrazkiem).
4.Realizacja celu głównego.
Prezentacja celu lekcji. Zapisanie tematu lekcji. Wspólne powtarzanie wyrażeń pozwalających przeprowadzić mini dialogi – prezentację kolegi/ koleżanki itp. (tabelka w podręczniku- str. 80)
Wysłuchanie, wspólne czytanie oraz powtarzanie w parach mini dialogów – ćw. na karcie pracy.
Ćwiczenie poprawnej pisowni zdań wykorzystywanych do przedstawiania kolegi/ koleżanki ( uporządkowanie rozsypanki wyrazowej, zapis zdań na tablicy i w zeszytach)
Prowadzenie samodzielnych dialogów – przedstawiamy osoby.
5.Zadanie pracy domowej (Nauczyć się czytać zdania z karty pracy. Przepisać 3 wybrane pyt. i odp. z karty pracy. Utrwalić poznana leksykę)
6.Ocena pracy uczniów.

Rozsypanka:
Как /зовут /твоего/ друга?
Как /зовут/ твою /подругу?
Её/ зовут/ ...
Его/ зовут/ ...Wyświetleń: 1732


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.