Katalog

Iwona Chrząstek, 2011-05-29
Hrubieszów

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz konkursu międzyszkolnego "Co wiesz o Rosji?

- n +

PIOTREK Pierwsza konkurencja zabierze nas w podróż po Rosji.
OLA Prosimy drużyny o przedstawienie komisji przygotowanych przez siebie albumów. Jako pierwszą prosimy o prezentacje drużynę nr 1.
…………………………
Dziękujemy. Oddajemy głos następnej drużynie –nr 2.
………………………………………………
Dziękujemy. Prosimy o zaprezentowanie albumu przez ostatnią drużynę.
………………………………..
Dziękujemy. Poprosimy teraz komisję o ocenę prac i przyznanie punktów w skali od 1 do 6. O ilości punktów powiadomimy drużyny po ostatniej konkurencji.
PIOTREK W tym czasie przed drużynami następne zadanie. Każda z drużyn będzie miała za zadanie wykazanie się znajomością słówek przy rozwiązywaniu krzyżówki .O liczbie przyznanych punktów zadecyduje poprawność i kolejność zgłaszania wykonania zadania.
(Ola B. rozdaje krzyżówki drużynom)
PIOTREK Prosimy drużynę , która jako pierwsza rozwiązała krzyżówkę o umieszczenie jej na tablicy i przeczytanie rozwiązania, a komisję o ocenę zadania.
(Ola pomaga umocować krzyżówkę na tablicy)
………….
PIOTREK Oto samo prosimy kolejną drużynę.
……………….
PIOTREK Prosimy ostatnią drużynę o prezentację krzyżówki.
………………..
PIOTREK A oto kolejna konkurencja. Rosja to niewątpliwie wielki i piękny kraj, który słynie z wielu zabytków , np. pomników, świątyń , rozpoznawanych przez mieszkańców innych państw.
OLA Mamy nadzieję, że uczestnicy naszego konkursu bez problemu poradzą sobie z nazwaniem zaprezentowanych ilustracji i określeniem z jakiego miasta pochodzą.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane drużynie za wykazania się wiedzą dotyczącą prezentowanych zabytków. Prosimy o wybór przez drużyny numeru ilustracji umieszczonej na tablicy i po krótkiej naradzie udzielenie odpowiedzi . Tym razem rozpocznie drużyna nr 2.
…………………….
Dziękujemy. Prosimy komisję o ocenę wykonania zadania.
……………………………………
Poprosimy o wybór ilustracji przez drużynę nr 3.
……………………………………….
Dziękujemy. Jaką ilość punktów przyzna komisja tym razem?
……………………………..
I ostatnia drużyna-nr 1. Prosimy o wybór ilustracji.
…………………………….
Dziękujemy. Prosimy o przyznanie punktów.
A oto kolejne zadanie. Kraj to nie tylko budowle, ale przede wszystkim ludzie. Nazwiska sławnych Rosjan ze świata sztuki, nauki, literatury są znane na całym świecie.
PIOTREK Na pewno rozpoznają je też nasi uczniowie. Każda drużyna wylosuje jeden opis, na podstawie którego trzeba będzie udzielić odpowiedzi na pytanie- „ Kto to jest?”. Pomocą będą nazwiska umieszczone na tablicy (Ola odsłania tablicę nr 3)Punkty za tą konkurencję będą przyznawane w zależności od tego po ilu zdaniach drużyna rozpozna nazwisko opisywanej postaci. Błędna odpowiedź nie pozwala na dalszy udział w tej konkurencji. Prosimy o wylosowanie opisu przez drużynę nr 3.
(Ola podchodzi do drużyny z kartami z opisem, wylosowaną przez drużynę kartę przynosi prowadzącym)
OLA Uwaga, czytamy charakterystykę.
(Czytamy 1 zdanie………………………………)
Czy drużyna zna poprawną odpowiedź?
Kolejne zdanie: (Czytamy 2 zdanie………………………………)
Czytamy dalej: (Czytamy 3 zdanie………………………………)
Prosimy o udzielenie odpowiedzi.
………………………………………
Jest to bardzo dobra odpowiedź. Prosimy komisję o przyznanie punktów
Niestety, nie jest to dobra odpowiedź.
PIOTREK Teraz to samo zadanie przed drużyną nr 1.Prosimy o wylosowanie opisu i wysłuchanie pierwszego zdania charakterystyki. (Ola podchodzi do drużyny z kartami z opisem, wylosowaną przez drużynę kartę przynosi prowadzącym)
Uwaga, czytamy charakterystykę.
(Czytamy 1 zdanie………………………………)
Czy drużyna zna poprawną odpowiedź?
Kolejne zdanie: (Czytamy 2 zdanie………………………………)
Czytamy dalej: (Czytamy 3 zdanie………………………………)
Prosimy o udzielenie odpowiedzi.
………………………………………
Jest to bardzo dobra odpowiedź. Prosimy komisję o przyznanie punktów
Niestety, nie jest to dobra odpowiedź.
OLA Jako ostatnia z zadaniem radzić sobie będzie drużyna nr 2. Prosimy o wylosowanie opisu.


PIOTREK Kolejne zadanie to sprawdzian z zakresu geografii Rosji .Na tablicy umieszczone zostały nazwy rzek , miast, jezior i łańcuchów górskich. Drużyny będą miały za zadanie zapisanie ich w odpowiedniej rubryce na otrzymanym kartonie w kolejności od największych do najmniejszych.( Ola rozdaje kartony i umieszcza na tablicy karton z nazwami geograficznymi)
……………………………..
OLA Prosimy drużyny o umieszczenie na tablicy swoich prac i prezentację ich komisji.
………………………………………….
OLA Dziękujemy, prosimy komisję o przyznanie punktów .
………………………………..
PIOTREK Przed nami ostatnia konkurencja – wykazanie się znajomością zwyczajów i symboli narodowych Rosji. Prosimy o wylosowanie pytania , głośne odczytanie i po krótkiej naradzie udzielenie odpowiedzi .Zaczniemy od drużyny nr 1 (Ola podchodzi do drużyny z losami)
…………………………………..
OLA To była ostatnia konkurencja.
Prosimy teraz komisję o ocenę albumów zaprezentowanych przez uczniów na początku konkursu.
……………………………….
PIOTREK Gratulujemy uczestnikom dużej wiedzy przy rozwiązywaniu kolejnych konkurencji.
OLA Prosimy teraz Izę o podliczenie wyników. Zobaczymy kto poradził sobie najlepiej w dzisiejszym konkursie.
Wyświetleń: 1181


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.