AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Gniatczyk, 2011-05-29
Gdynia

Edukacja regionalna, Program nauczania

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ DLA GIMNAZJUM W SZKOLE PRZYSZPITALNEJ

- n +

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ -DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W REGIONIE DLA KLAS I –III GIMNAZJUM W SZKOLE PRZYSZPITALNEJ


Opracował: Andrzej Gniatczyk,Gdańsk 2011
Program obejmuje półroczny cykl nauczania w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich klas gimnazjalnych (I-III) jednocześnie na wybranych oddziałach szpitalnych. Program niniejszy został sformułowany w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 23 grudnia 2008 (Dz. U. 2009/4/17) dla klas I i II gimnazjum oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007/157/1100) dla klasy III gimnazjum.


CELE EDUKACYJNE

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze Pomorza Nadwiślańskiego i jej związkach z kulturą narodową.
2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
3. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny
4. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem regionalnym za pomocą Internetu.


METODY I TECHNIKI PRACY:
- burza mózgów
- analiza SWOT
- dyskusja
- pogadanka
- wykład
- pokaz
- praca z mapą
- praca z tekstem źródłowym
- praca ze środkami multimedialnymi (Internet, CD/DVD)


FORMY PRACY:

- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PROGRAMU:

- mapy,
- modele
- albumy
- teksty źródłowe
- ilustracje
-materiały pozyskiwane z Internetu
- CD/DVD

TEMATYKA ZAJĘĆ I PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW

I.Nasz region – Pomorze Nadwiślańskie
1.Położenie geograficzne regionu i jego specyfika
przyrodnicza
Procedury osiągania celów:
-praca z mapą
-praca z tekstem
-wykład
-prezentacja ilustracji
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-charakteryzują położenie geograficzne Pomorza Nadwiślańskiego i jego przyrodę dostrzegają specyfikę geograficzną i przyrodniczą Pomorza w stosunku do innych regionów Polski

2.Język i nazewnictwo na Pomorzu Nadwiślańskim
Procedury osiągania celów:
-pogadanka
-praca z tekstem źródłowym
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-znają podstawowe informacje o języku kaszubskim i gwarze kociewskiej
-rozumieją obecność w języku kaszubskim i nazwach pomorskich germanizmów
3. Rola Pomorza Nadwiślańskiego w życiu kraju i jego
związki z innymi regionami
Procedury osiągania celów:
-praca z mapą
-pogadanka
-praca z tekstem
-analiza SWOT
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-rozumieją rolę Pomorza w życiu kraju
-lokalizują na mapie najważniejsze ośrodki przemysłowe Pomorza
-charakteryzują sytuację gospodarczą Pomorza
-wiedzą na czym opierają się jego związki z
innymi regionami Polski
II. Dzieje naszego regionu
4.Pomorze Nadwiślańskie w okresie X – XIII wieku
Procedury osiągania celów:
-praca z mapą
-praca z tekstem źródłowym
-wykład
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-wymieniają najważniejsze wydarzenia z historii Pomorza w okresie piastowskim
-wymieniają kilku najznaczniejszych książąt pomorskich -rozumieją na czym polegała odrębność Pomorza od reszty kraju
5.Pomorze Nadwiślańskie pod panowaniem Krzyżaków
Procedury osiągania celów:
-wykład
-praca z tekstem źródłowym
-dyskusja
-praca z mapą
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-charakteryzują rządy krzyżackie na Pomorzu -oceniają rządy krzyżackie przedstawiają udział stanów pruskich w wojnie trzynastoletniej
- przedstawiają skutki wojny trzynastoletniej
-rozumieją znaczenie odzyskania Pomorza dla rozwoju Polski -lokalizują na mapie ziemie jakich zrzekl się Zakon Krzyżacki w 1466 r.
6.Pomorze Nadwiślańskie w okresie Rzeczpospolitej
szlacheckiej
Procedury osiągania celów:
-praca z mapą
-praca z tekstem
źródłowym
-wykład
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-określają specyfikę Pomorza w Rzeczpospolitej, określają specyfikę Gdańska w Rzeczypospolitej uzasadniają znaczenie Gdańska i Pomorza w historii państwa i Europy
7.Pomorze Nadwiślańskie w okresie zaborów
Procedury osiągania celów:
-praca z tekstem
źródłowym
-pogadanka
-wykład
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-wiedzą jakie zmiany na Pomorzu wprowadziły rządy pruskie charakteryzują politykę germanizacji

8.Pomorze Nadwiślańskie w okresie międzywojennym
Procedury osiągania celów:
-praca z mapą
-praca z tekstem źródłowym
-wykład
-dyskusja
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-rozumieją przyczyny budowy portu w Gdyni -wiedzą jakie prawa miała Polska w Wolnym Mieście Gdańsku i jak mogła z nich w praktyce korzystać
-przedstawiają sytuację ludności polskiej w Wolnym mieście Gdańsk
9.Pomorze Nadwiślańskie w okresie II wojny światowej
Procedury osiągania celów:
-praca z tekstem źródłowym
-pogadanka
-„burza mózgów”
-wykład
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-charakteryzują położenie ludności w trakcie wojny, określają zamiary okupanta wobec ludności polskiej i przedstawić ich realizację -wykazują w jaki sposób ludność polska walczyła o niepodległość
III. Mieszkańcy Pomorza Nadwiślańskiego
10.Mieszkańcy Pomorza Nadwiślańskiego – ich
pochodzenie i charakterystyka
Procedury osiągania celów:
-praca z tekstem
-pogadanka
-wykład
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-wiedzą z jakich grup ludności składała się ludność Pomorza w dawnych czasach
- charakteryzują dzisiejszą ludność regionu
11.Związki mojej rodziny z Pomorzem Nadwiślańskim
Procedury osiągania celów:
-wykład
-pogadanka
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-sporządzają drzewo genealogiczne swojej rodziny
-rozumieją wpływ tradycji rodzinnej na tożsamość mieszkańców
12.Sylwetki sławnych mieszkańców Pomorza
Nadwiślańskiego
Procedury osiągania celów:
-praca z tekstem źródłowym
-wykład
-dyskusja
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-znają postacie słynnych Pomorzan
-znają ich dokonania
-oceniają dokonania słynnych Pomorzan

IV. Kultura Pomorza Nadwiślańskiego
13.Sztuka i architektura gotycka i renesansowa na
Pomorzu Nadwiślańskim
Procedury osiągania celów:
-„burza mózgów”
-wykład
-prezentacja ilustracji na internecie
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-rozumieją różnice między stylem gotyckim a renesansowym
-wymieniają kilka wybranych zabytków
-potrafią opisać wybrany przez siebie zabytek

14.Inne style sztuki i architektury na wybranych
przykładach
Procedury osiągania celów:
-wykład
-prezentacja ilustracji na Internecie
-mapa mentalna
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-charakteryzują style sztuki i architektury na Pomorzu (barok, neogotyk, itd.)
-wymieniają przykłady wybranych zabytków architektury
-potrafią opisać wybrany przez siebie zabytek

15.Kultura i tradycje rdzennych mieszkańców Pomorza
Nadwiślańskiego
Procedury osiągania celów:
-pogadanka
-wykład
-praca z tekstem
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-znają kilka miejscowych zwyczajów i powiedzonek
-opowiadają jedną wybraną legendę pomorską
-znają jedną z miejscowych pieśni ludowych

16.Ciekawe miejsca naszego regionu
Procedury osiągania celów:
-pogadanka
-praca z mapą
-prezentacja ilustracji na Internecie
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
uczniowie:
-znają kilka wybranych miejsc wartych zwiedzenia (np. Dwór Artura ,Westerplatte w Gdańsku)
-wiedzą z jakimi wydarzeniami bądź postaciami wiążą się te miejsca
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1420


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.