Katalog

Kinga Tokarczyk, 2011-05-29
Kamionka Wielka

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy kl. III Temat: Małe kroki św. Teresy do świętości

- n +

Cel ogólny: Uczenie podejmowania małych kroków czynnej miłości wobec Boga i bliźniego – na przykładzie życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Cele operacyjne:
Uczeń - wie, kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus
- potrafi podać przykłady z życia św. Teresy, ukazujące jej miłość do Boga oraz pragnienie bycia świętą.
- podejmuje konkretne działanie na swej drodze do świętości.

Metody:
Plastyczna – wykonanie róży
Pogadanka
Praca z katechizmem
Pomoce:
Obraz przedstawiający św. Teresę od Dzieciątka Jezus
Bibuła koloru czerwonego, zielonego, drucik, klej, patyczek
Katechizm
Zeszyt ucznia

Modlitwa.
Wprowadzenie: Pogadanka z uczniami na temat powołania człowieka do świętości.
Rozwinięcie:
Ukazanie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus - zwanej też „Małą Teresą” czy też „Mały Kwiatek” - jako osoby pragnącej nade wszystko zostać świętą. (przeczytanie historii o świętej z katechizmu ucznia, rozmowa na temat jej życia i sposobu czynienia dobrych uczynków).

Narysowanie w zeszycie tabeli.

kolumna pierwsza - dni tygodnia
kolumna druga - postanowienie


Wykonanie róży z 7 czerwonych płatków, którą dziecko bierze do domu ( róża ma być zamknięta, za każdym razem, kiedy uda się uczniowi wykonać postanowienie dnia, otwiera on jeden płatek róży).

Sprawdzenie wiadomości i utrwalenie.

Zadanie: Wypisz postanowienia na kolejne dni tygodnia.
Modlitwa.

Literatura: Poradnik metodyczny ”Jezusowa Wspólnota Serc” kl. III, Katechizm
Wyświetleń: 1506


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.