AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Weryszko, 2011-05-29
Szczecin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu - nauczyciel dyplomowany

- n +

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W SZCZECINIE
AGNIESZKA WERYSZKO Nauczyciel bibliotekarz
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Okres stażu: 2008 - 2011

I. Czynności organizacyjne
A. ZADANIA
Poznanie procedur związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Analiza przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zestawienie przestudiowanych dokumentów.
VIII 2008 r.

B. ZADANIA
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Opracowanie wniosku
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poprawnie sformułowany wniosek
I połowa IX 2008 r.

C. ZADANIA
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Zaplanowanie działań mających na celu własny rozwój zawodowy, rozwój szkoły oraz uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
II połowa IX 2008 r.

D. ZADANIA
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Założenie teczek i dokumentowanie dorobku zawodowego
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plany, programy, scenariusze, świadectwa i inne dokumenty
Lata 2008 – 2011

E. ZADANIA
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Opracowanie zgromadzonej dokumentacji
- Analiza osiągniętych wyników
- Sformułowanie wniosków
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
V 2011 r.

F. ZADANIA
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- Załączenie do wniosku wymaganej dokumentacji
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wniosek wraz z dokumentacją
VI 2011 r.

II. Zadania wynikające z wymagań kwalifikacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (par. 8 ust. 2 pkt 1):

A. ZADANIA
Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach
- Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej, gromadzenie programów związanych z wykonywaną pracą
- Udział w spotkaniach Towarzystwa Nauczycieli Bibliotek Szkół Polskich
- Odwiedzanie bibliotecznych stron internetowych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wykaz ukończonych form doskonalenia
Zaświadczenia

B. ZADANIA
Doskonalenie warsztatu pracy
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Systematyczne gromadzenie informacji z różnych źródeł
- Opracowanie i przygotowanie materiałów do gazetek i wystaw w bibliotece oraz na terenie szkoły
- Sporządzanie teczek tematycznych, jako pomocy dydaktycznych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Teczki tematyczne

C. ZADANIA
Zadania wynikające z działalności szkoły
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Prowadzenie szkolnej kroniki
- Praca w Zespole Współzawodnictwa Klasowego
- Organizacja konkursów, wystaw, plebiscytów
- Współpraca z łącznikami bibliotecznymi poszczególnych klas oraz z ich wychowawcami
- Lekcje biblioteczne
- Zakup książek
- Przygotowanie nagród książkowych dla uczniów /na zakończenie roku szkolnego oraz na konkursy szkolne/
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Kronika ZSŁ
Dokumentacja
Sprawozdania

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (par. 8 ust. 2 pkt 2):
A. ZADANIA
Doskonalenie umiejętności związanych z obsługą programu bibliotecznego MOL OPTIVUM
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Tworzenie katalogu komputerowego
- Samokształcenie: prasa fachowa, Internet
- Udział w warsztatach doskonalących
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wydruki z programu bibliotecznego MOL OPTIVUM
Sprawozdania
Potwierdzenie udziału w warsztatach

B. ZADANIA
Prace związane z komputeryzacją biblioteki
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Sporządzanie zestawień bibliograficznych dla indywidualnych czytelników
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zestawienia bibliograficzne

C. ZADANIA
Wykorzystywanie zasobów Internetu
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Korzystanie w pracy dydaktycznej z komputerowych baz danych i programów edukacyjnych
- Wyszukiwanie informacji na temat prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli
- sporządzanie katalogu stron WWW przydatnych nauczycielom
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis wykorzystania zdobytej wiedzy w bieżącej pracy
Katalog

D. ZADANIA
Elektroniczne prowadzenie dokumentacji
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Sporządzanie dokumentów przy pomocy programu Word, Excel
- Prowadzenie Kroniki ZSŁ przy wykorzystaniu programów komputerowych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Teczka z dokumentacją
Kronika

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (par. 8 ust. 2 pkt 3):

A. ZADANIA
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Gromadzenie i opracowanie materiałów szkoleniowych
- Udostępnianie wybranych materiałów współpracownikom i zainteresowanym nauczycielom
- Prowadzenie konkursów
- Prowadzenie lekcji bibliotecznych
- Współpraca z łącznikami bibliotecznymi oraz z wychowawcami klas
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wykaz materiałów
Potwierdzenia
Scenariusze konkursów, lekcji bibliotecznych

B. ZADANIA
Pogłębianie wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, pedagogiki, psychologii i dzielenie się nią
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Studiowanie literatury fachowej
- Udział w warsztatach, kursach, konferencjach
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Teczka z materiałami
Potwierdzenia

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (par. 8 ust. 2 pkt 4a):

A. ZADANIA
Wdrażanie programu wychowawczego biblioteki szkolnej
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Organizowanie wystaw, konkursów
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dokumentacja
Sprawozdania

B. ZADANIA
Wdrażanie szkolnego Programu Pomocy Uczniom z Dysleksją
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Wzbogacenie w literaturę dot. Dysleksji szkolnej biblioteki
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie

C. ZADANIA
Wdrażanie programu działań dla aktywności aktywu bibliotecznego i wzrostu czytelnictwa
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Realizacja programu
- Angażowanie młodzieży poprzez szereg inicjatyw bibliotecznych
- Współpraca z wychowawcami klas
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program
Sprawozdania

5. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (par. 8 ust. 2 pkt 4c)

A. ZADANIA
Prowadzenie zajęć dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
Przygotowanie scenariuszy zajęć i ich realizacja
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze zajęć
Sprawozdania

B.ZADANIA
Organizowanie wystaw, konkursów, spotkań
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
Przygotowanie scenariuszy zajęć i ich realizacja
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze zajęć
Sprawozdania

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (par. 8 ust. 2 pkt 4e):

A. ZADANIA
Uczestnictwo w realizacji uroczystości szkolnych
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Udostępnianie materiałów i pomoc przy opracowaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, wystaw, konkursów
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie z realizacji zadań

B. ZADANIA
Popularyzacja literatury pedagogicznej i psychologicznej w środowisku
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Prezentacja nowości w formie gazetek w pokoju nauczycielskim
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dokumentacja
Sprawozdanie

C. ZADANIA
Współpraca z wydawnictwami
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
- Pozyskiwanie atrakcyjnych pozycji książkowych w celu wzbogacenia księgozbioru, zapewnienia nagród dla uczniów (konkursy, zakończenie roku szkolnego)
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dokumentacja
Sprawozdanie

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (par. 8 ust. 2 pkt 5):

A. ZADANIA
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
FORMA REALIZACJI ZADAŃ
Przygotowanie do analizy i opisu dwóch problemów edukacyjnych, związanych z pracą w bibliotece szkolnej
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis i analiza wykonanych zadań
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1324


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.