AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Weryszko, 2011-05-29
Szczecin

Edukacja czytelnicza, Sprawdziany i testy

Zbigniew Herbert - życie i twórczość - test.

- n +

Konkurs „Zbigniew Herbert – życie i twórczość”

Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta,
- rozbudzanie zainteresowań współczesną poezją,
- rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów.

Regulamin:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którym bliska jest twórczość Zbigniewa Herberta.
- Test podzielony jest na dwie części: pierwsza dotyczy życia Z. Herberta /11 pytań/, druga dotyczy twórczości poety /9 pytań/.
- Na pytania uczniowie odpowiadają pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych.
- Czas na odpowiedzi wynosi 1 godzinę lekcyjną.
- Za każda poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Przy rozbudowanych pytaniach dopuszcza się podwójną punktację.
- Przygotowując się do konkursu należy zapoznać się z twórczością Z. Herberta oraz z publikacjami dotyczącymi jego życia, np.:
* B. Chrząstowska /oprac./: Literatura współczesna „źle obecna” w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1990;
* http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Herbert;
* http://www.wdq.home.pl/herbert/herbertiada.htm;
* http://herbert.klp.pl/;
* http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_herbert_zbigniew


ZBIGNIEW HERBERT – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
TEST

1. Zbigniew Herbert urodził się w: /zaznacz poprawną odpowiedź/
a) Krakowie
b) Lwowie
c) Warszawie

2. Zbigniew Herbert żył w latach: /zaznacz poprawną odpowiedź/
a) 1924 – 1998
b) 1932 – 2002
c) 1918 -1996

3. W czasie II wojny światowej pracował jako:

...

4. Uzupełnij poniższe zdania:

Zbigniew Herbert studiował w czasie wojny …………………………………………

i uzyskał w 1947 roku dyplom Akademii Handlowej, zaś w 1949 roku uzyskał stopień

magistra ……………………………………………… na Uniwersytecie M.Kopernika w

Toruniu, rozpoczynając jednocześnie studia …………………………………………… .

5. Pod jakimi pseudonimami wydawał swoje utwory Zbigniew Herbert?

...

6. Skreśl zawody, których nie wykonywał Zbigniew Herbert:

Sprzedawca, kierowca, bankowiec, redaktor gazety, spawacz, nauczyciel, krytyk teatralny i muzyczny, bibliotekarz, pszczelarz, płatny krwiodawca, kalkulator chronometrażysta, kierownik literacki w teatrze

7. W latach 1958 – 1960 Zbigniew Herbert dużo podróżował. Wymień kraje, które odwiedził.

...

8. Zbigniew Herbert jest laureatem nagrody literackiej zwanej niekiedy „polskim Noblem dla pisarzy przed czterdziestką”. Odebrał ją w Paryżu w 1964 r. Jak nazywa się ta nagroda?

...

9. W latach 1970 – 1971 Zbigniew Herbert był wykładowcą uniwersyteckim w: /zaznacz poprawną odpowiedź/
a) Anglii
b) Francji
c) USA

10. Zbigniew Herbert pochowany jest na: /zaznacz poprawną odpowiedź/
a) Cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu
b) Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie
c) Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

11. Wyjaśnij, dlaczego Zbigniew Herbert został dwukrotnie pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego?

...

12. Jaki tytuł nosi debiutancki tomik poezji Zbigniewa Herberta?

...

13. Połącz tytuł eseju z opisem jego treści:

a) „Martwa natura z wędzidłem”
b) „Labirynt nad morzem”
c) „Barbarzyńca w ogrodzie”

I) znajdują się tu m.in. 2 eseje historyczne: o Albigensach i o prześladowaniu Templariuszy
II) zbiór esejów poświęconych XVII-wiecznemu malarstwu holenderskiemu
III) zbiór esejów poświęconych głównie kulturze i historii starożytnej Grecji

...

14. Napisz tytuły dramatów Zbigniewa Herberta, których bohaterami są:
a) Sokrates - ...

b) Homer - ...

15. Wymień 5 tytułów dowolnych wierszy Zbigniewa Herberta:
...

16. Z jakiego utworu pochodzi poniższy fragment? Podaj tytuł:
,,Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch …”

...

17. Do jakich wydarzeń nawiązuje wiersz „Guziki”, zadedykowany pamięci kapitana Edwarda Herberta ?

„Guziki”
Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie

są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą smoleński las

tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

...

18. W roku 1957 w tomie wierszy „Hermes, pies i gwiazda” pojawił się wiersz:

***
Stoimy na granicy
wyciągamy ręce
i wielki sznur z powietrza
wiążemy bracia dla was

z krzyku załamanego
z zaciśniętych pięści
odlewa się dzwon i serce
milczące na trwogę

proszą ranne kamienie
prosi woda zabita
stoimy na granicy
stoimy na granicy

stoimy na granicy
nazwanej rozsądkiem
i w pożar się patrzymy
i śmierć podziwiamy
Napisz z jakim wydarzeniem związane jest powstanie tego wiersza.

...

19. Który ze zbiorów wierszy Zbigniewa Herberta można uznać za propozycję dekalogu dla współczesnego człowieka ?
...

20. W jakich wierszach Zbigniewa Herberta pojawia się motyw dalszego ciągu?
...ZBIGNIEW HERBERT – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
TEST - ODPOWIEDZI

1. Zbigniew Herbert urodził się w: /zaznacz poprawną odpowiedź/
b) Lwowie

2. Zbigniew Herbert żył w latach: /zaznacz poprawną odpowiedź/
a) 1924 – 1998

3. W czasie II wojny światowej pracował jako:
Karmiciel wszy zdrowych, w produkującym szczepionki przeciwtyfusowe Instytucie prof. Rudolfa Weigla oraz jako sprzedawca w sklepie z materiałami metalowymi

4. Uzupełnij poniższe zdania:
Zbigniew Herbert studiował w czasie wojny ekonomię i uzyskał w 1947 roku dyplom Akademii Handlowej, zaś w 1949 roku uzyskał stopień magistra praw na Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu, rozpoczynając jednocześnie studia filozoficzne .

5. Pod jakimi pseudonimami wydawał swoje utwory Zbigniew Herbert?
Patryk, Bolesław Hertyński, Stefan Martha

6. Skreśl zawody, których nie wykonywał Zbigniew Herbert:
kierowca, spawacz, pszczelarz

7. W latach 1958 – 1960 Zbigniew Herbert dużo podróżował. Wymień kraje, które odwiedził.
Austria, Francja, Anglia, Włochy

8. Zbigniew Herbert jest laureatem nagrody literackiej zwanej niekiedy „polskim Noblem dla pisarzy przed czterdziestką”. Odebrał ją w Paryżu w 1964 r. Jak nazywa się ta nagroda?
Nagroda Fundacji im. Kościelskich

9. W latach 1970 – 1971 Zbigniew Herbert był wykładowcą uniwersyteckim w: /zaznacz poprawną odpowiedź/
c. USA

10. Zbigniew Herbert pochowany jest na: /zaznacz poprawną odpowiedź/
c. Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

11. Wyjaśnij dlaczego Zbigniew Herbert został dwukrotnie pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego?

Zbigniew Herbert został dwukrotnie pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, ponieważ za pierwszym razem odznaczył go prezydent A.Kwaśniewski i wdowa po Z.Herbercie - Katarzyna Herbertowa odmówiła przyjęcia odznaczenia od człowieka związanego z lewicą i reżimem PRLu, ponownie został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 3V2007 r. odebrała odznaczenie /wraz z siostrą poety – Haliną Herbert-Żebrowską/.

12. Jaki tytuł nosi debiutancki tomik poezji Zbigniewa Herberta?
„Struna światła” 1956 r.


13. Połącz tytuł eseju z opisem jego treści:
a) „Martwa natura z wędzidłem”
b) „Labirynt nad morzem”
c) „Barbarzyńca w ogrodzie”

I) znajdują się tu m.in. 2 eseje historyczne: o Albigensach i o prześladowaniu Templariuszy
II) zbiór esejów poświęconych XVII-wiecznemu malarstwu holenderskiemu
III) zbiór esejów poświęconych głównie kulturze i historii starożytnej Grecji

a – II; b – III; c – I


14. Napisz tytuły dramatów Zbigniewa Herberta, których bohaterami są:
a. Sokrates – „Jaskinia filozofów”
b. Homer – „Rekonstrukcja poety”

15. W roku 1957 w tomie wierszy „Hermes, pies i gwiazda” pojawił się wiersz:

***
Stoimy na granicy
wyciągamy ręce
i wielki sznur z powietrza
wiążemy bracia dla was

z krzyku załamanego
z zaciśniętych pięści
odlewa się dzwon i serce
milczące na trwogę

proszą ranne kamienie
prosi woda zabita
stoimy na granicy
stoimy na granicy

stoimy na granicy
nazwanej rozsądkiem
i w pożar się patrzymy
i śmierć podziwiamy

Napisz z jakim wydarzeniem związane jest powstanie tego wiersza.
Powstanie na Węgrzech w 1956 r.

16. Do jakich wydarzeń nawiązuje wiersz „Guziki”, zadedykowany pamięci kapitana Edwarda Herberta ?

„Guziki”
Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie

są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą smoleński las

tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

Zamordowanie polskich oficerów przez NKWD w 1940 r. w lesie katyńskim.

17. Z jakiego utworu pochodzi poniższy fragment ? Podaj tytuł

,,Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch …”

„Przesłanie pana Cogito”

18. Wymień 5 tytułów dowolnych wierszy Zbigniewa Herberta:
Np.: „Dusza Pana Cogito”, „Kołysanka”, „Fotografia”, „Dedal i Ikar”, „Mama”

19. Który ze zbiorów wierszy Zbigniewa Herberta można uznać za propozycję dekalogu dla współczesnego człowieka ?
Zbiór „Pan Cogito”

20. W jakich wierszach Zbigniewa Herberta pojawia się motyw dalszego ciągu?
Np. „Tren Fortynbrasa”, „Apollo i Marsjasz”


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1742


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.