Katalog

Elżbieta Durbas, 2011-05-26
Kazimierza Wielka

Język polski, Regulaminy

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

- n +

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
O TYTUŁ
MISTRZA ORTOGRAFII
NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM

Cele konkursu:
• Propagowanie idei poprawnego pisania dzięki znajomości zasad ortografii polskiej.
• Uwrażliwianie na piękno polskiego języka.
• Rozbudzenie wśród uczniów potrzeby kształcenia umiejętności poprawnego wyrażania się w mowie i piśmie.

Regulamin
1. Akcja organizowana jest na terenie Niepublicznego Technikum im. Konstytucji 3-go Maja w Skalbmierzu.
2. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas I-IV. Uczestnicy konkursu zastają wyłonieni po uprzednich eliminacjach klasowych, polegających na bezbłędnym napisaniu dyktanda.
3. Przedmiotem działań jest walka o tytuł Mistrza Ortografii Niepublicznego Technikum poprzez bezbłędne napisanie dyktanda o znacznie większym stopniu trudności niż dyktando pisane podczas lekcji języka polskiego.
4. Konkurs jest organizowany corocznie na przełomie listopada i grudnia.
5. Zadaniem uczniów jest przyswojenie zasad ortografii polskiej.
6. Mistrzem ortografii zostaje uczeń, który napisze bezbłędnie dyktando.
7. Jeśli żaden z uczestników konkursu nie spełni w/w punktu, wówczas wygrywa uczeń, który uzyskał najniższa liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
8. Czas trwania konkursu 45 minut.
9. Organizatorem jest mgr Elżbieta Durbas, nauczyciel języka polskiego.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone uczestnikom nazajutrz po zakończeniu dyktanda.
11. Zdobywca tytułu Mistrza Ortografii Niepublicznego Technikum w Skalbmierzu zostanie nagrodzony podczas uroczystej akademii w dniu zakończenia roku szkolnego..
12. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa zespół polonistów.
Wyświetleń: 813


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.