AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Iwona Kłysz, 2011-05-25
KORZENIEW

Język polski, Karty pracy

Karta pracy - fonetyka

- n +

1. Połącz w pary: nazwa działu gramatyki- definicja

Fonetyka- zajmuje się odmianą wyrazów


Słowotwórstwo- zajmuje się dźwiękami mowy ludzkiej


Fleksja- zajmuje się budową wypowiedzeń


Składnia-
zajmuje się budową i powstawaniem wyrazów2. Dopisz: prawda- fałsz

Litera to:
A. Inaczej głoska.....................
B. Dźwięk mowy ludzkiej....................
C. Graficzny odpowiednik głoski..................


3. Ile głosek, a ile liter zawiera wyraz: rzeczka4. Podkreśl wyraz, w którym wszystkie spółgłoski są bezdźwięczne:

brzeg, kość, drzewo, wielowiekowy,

5. Podziel na sylaby następujące wyrazy: panna, willa, lekki, miękki.

6. Utwórz nowe wyrazy, zastępując jedną ze spółgłosek dźwięcznych jej bezdźwięcznym odpowiednikiem.

Data-
Rada-
Wada-
Koza-
Działo-
Noże-


7. W podanym zdaniu policz głoski nosowe i ustne.

Sześciu pląsających tancerzy zachwyciło nauczyciela.

8. Ustal cechy następujących głosek, stosując kategorie: ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka, spółgłoska, samogłoska.

Ć.........................................
M.........................................
A..........................................
P..........................................
9. Dopisz: prawda- fałsz.

A. Wyraz „chrząszcz” składa się z 5 głosek................
B. W wyrazie „mąż” znajdują się tylko głoski bezdźwięczne....................
C. Sylaba otwarta zakończona jest samogłoską...........................


10. W podanym zdaniu policz spółgłoski:
Nad przepaścią stał człek.


11. W podanym zdaniu policz głoski bezdźwięczne:
Nad przepaścia stał człek.

12. Podkreśl wyrazy, w których znajdują się głoski miękkie:

ćma, lud, gimnastyka, śnieg, patrz13. Narysuj, w jaki sposób układasz usta wymawiając głoski: u, a, m
Wyświetleń: 3033


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.