Katalog

Anna Jasińska, 2011-05-25
Niemce

Historia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości – dział kultura

- n +1. Na jakie okresy wdzieli się kultura starożytnej Grecji?
a. klasyczny i hellenistyczny
b. klasyczny i romanistyczny
c. romanistyczny i hellenistyczny
2. Jakie wyróżniamy porządki w architekturze starożytnej Grecji?
a. dorycki, rzymski, joński
b. dorycki, egejski, koryncki
c. dorycki, joński, koryncki
3. Przyporządkuj dzieło do jego autora (wstaw jednakową cyfrę)
- posąg Ateny - Arystoteles
- Odyseja - Platon
- ,,Wiem, że nic nie wiem” - Fidiasz
- Idealizm - Euklides
- Logika - Sokrates
- podstawy geometrii - Archimedes
- pompa wodna - Homer
4. Podkreśl te osiągnięcia, które są pomysłem starożytnych Rzymian
Partenon, łuk triumfalny, posąg Zeusa, cement, termy, kolumny, kopuła, Panteon, Dyskobol.
5. Przyporządkuj autora do jego dzieła (wstaw jednakową cyfrę)
- Wergiliusz - ,,O wojnie galijskiej”
- Owidiusz - ,,Eneida”
- Horacy - ,,Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu”
- Juliusz Cezar - ,,Przemiany”
6. Jakim językiem posługiwali się starożytni Rzymianie:
a. greckim
b. łacińskim
c. hiszpańskim
7. Styl romański w Europie trwał:
a. od X do XII wieku
b. od X do XIII wieku
c. od X do XV wieku
8. Wymień 4 cechy charakterystyczne dla stylu gotyckiego………………….

………………………..............................................................................
9.Teologia to:
a. nauka o mitologii
b. nauka o zjawiskach nadprzyrodzonych
c. nauka o bogu
10. Twórcą scholastyki był:
a. święty Tomasz z Akwinu
b. święty Piotr
c. święta Teresa od dzieciątka Jezus
11. Trubadurzy to:
a. wędrowni pieśniarze wystawiający sceny mitologiczne
b. wędrowni pieśniarze wystawiający misteria
c. wędrowni zakonnicy przepisujący księgi
12. Uniwersalizmem nazywamy:
a. powszechność średniowiecznej kultury
b. uniwersalne prawo
c. uniwersalne księgi
13. Humanizm to:
a. poglądy humanistów okresu renesansu
b. poglądy humanistów okresu średniowiecza
c. poglądy scholastyków okresu renesansu
14. Dopasuj twórcę do jego dzieła:
- Michał Anioł - Mona Liza
- Leonardo da Vinci - Sąd Ostateczny
- Mikołaj Rej - O obrotach sfer niebieskich
- Jan Zamojski - Fraszki
- Mikołaj Kopernik - Polacy nie gęsi………
- Jan Kochanowski - budowa Zamościa
15. Czym był sarmatyzm w Polsce XVI w. ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Wymień 4 cech architektury barokowej………………………………….
……………………………………………………………………………………
17. Uczestnikami obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego byli:
a. I. Krasicki i J.U. Niemcewicz
b. Encyklopedyści francuscy
c. B. Prus i M. Konopnicka
18. Romantyzm w Polsce wiąże się z pojęciem:
a. mesjanizm, neogotyk, Wielka Emigracja
b. Mesjanizm, scholastyka., encyklopedyści
c. scholastyka, neogotyk, encyklopedyści
19. Wymień 4 przedstawicieli epoki romantyzmu w Polsce i ich dzieła……….
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. Do pisarzy dopisz dzieło: B. Prus……………………, Konopnicka…… J. Matejko ……………….H. Sienkiewicz……………………….
Wyświetleń: 3566


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.