Katalog

Katarzyna Cięciała, 2011-05-24
Jastrzębie Zdrój

Religia, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający z religii dla klasy 5

- n +

SZKOLA PODSTAWOWA NR 9 IM. GUSTAWA MORCINKA W JASTRZĘBIU ZDROJU
OPRACOWAŁA : KATARZYNA CIĘCIAŁA

TEST SPRAWDZAJĄCY Z RELIGII DLA KL. V( PYTANIA DOTYCZĄCE TEMATÓW Z PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWA WAM)

1. Na jakie 2 części dzieli się Pismo Święte?

2. Wymień nazwy Ewangelii i ich autorów?

3. Podaj 3 księgi Nowego Testamentu oprócz Ewangelii?

4. Kto przedstawił Pana Jezusa ludziom podczas chrztu w rzece Jordan?

5. Jakie znasz inne nazwy Pana Jezusa, które poznałeś w kl. V(3 przykłady)

6. Dlaczego Pan Jezus został nazwany Barankiem Bożym?

7. Za kogo uważali Pana Jezusa , ludzie którzy Go słuchali?

8. Podaj czym różnił się Pan Jezus od Adama(2 przykłady).

9. Do czego porównał Pan Jezus królestwo Boże w przypowieściach (2 przykłady).

10. Prawda czy fałsz?
a) Ewangelie zostały spisane zaraz po wniebowstąpieniu.
b) Jan Chrzciciel nazwał Pana Jezusa Barankiem Bożym.
c) Każdy z nas otrzymał podczas chrztu św. dar wiary.
d) Pan Bóg wybiera do ważnych zadań tylko mężczyzn.
e) Powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię nazywa się paruzją.
f) Pan Jezus to umiłowany Syn Ojca.

11. Podaj przykłady grzechów przeciwko 2, 4 i 8 przykazaniu Bożemu.

12. Podaj etapy powstawania ksiąg Ewangelii.

13. Wyjaśnij pojęcia : Ewangelia, Mesjasz, Adwent.
14. Co powinno stać się w życiu najważniejszym celem człowieka, który wierzy w Boga?

Wyświetleń: 10114


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.