Katalog

Katarzyna Cięciała, 2011-05-24
Jastrzębie Zdrój

Religia, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający z religii dla klasy 6

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GUSTAWA MORCINKA W JASTRZĘBIU ZDROJU
OPRACOWAŁA : KATARZYNA CIĘCIAŁA
TEST SPRAWDZAJĄCY Z RELIGII DLA KLASY 6
OBEJMUJE TEMATY OD 1 DO 24 Z PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWA WAM „ DROGI PRZYMIERZA”
1 . Wybierz i wpisz prawidłową odpowiedź.
Duch Św. zstąpił na Apostołów w:
a) Dzień Wniebowstąpienia b) Dzień Pięćdziesiątnicy c) Dzień Zmartwychwstania
2. Napisz od kiedy zaczął działać Kościół Chrystusowy.
3 . Podaj 2 przykłady po co Jezus zesłał Apostołom Ducha Św.
4. Podaj dary Ducha Św.
5. Wypisz 3 zadania św. Piotra w Kościele.
6. Dokończ zdanie: Maryja uczy nas …………………………………………. .
7. Wpisz prawidłową odpowiedź.
Działający w Eucharystii Duch Św. :
- uczy mnie dobrych manier
- uczy słuchania i rozumienia słowa Bożego.
- odpowiada za pogodę w wietrzne dni.
8. Napisz co daje Ci chrzest święty.
9. Prawda/ fałsz:
a) Rodzina jest pierwszą szkołą wiary.
b) Św. Paweł z zawodu był rybakiem.
c) Św. Piotr prześladował chrześcijan.
d) Prawdziwy chrześcijanin troszczy się o rozwój wiary swojej i innych.
f) Polska przyjęła chrzest w 996 r.
g) Pierwszym papieżem był św. Piotr.
10. Napisz kto polecił głosić Ewangelię wszystkim ludziom.
11. Napisz kto przetłumaczył Biblię na języki słowiańskie.
12. Wypisz jakie skutki pociągnęło za sobą przyjęcie chrztu przez Mieszka I.
13. Wypisz dziedziny życia na które chrześcijaństwo w Polsce wywarło wpływ.
14. Podaj 2 polskich męczenników.
15. Wymień 5 przykładów okazywania bliźniemu miłosierdzia.
16. Napisz dlaczego chrześcijanin powinien przebaczać bliźniemu.
17. Opisz postać św. Piotra lub św. Pawła.
18 Wyjaśnij pojęcia i daty: 313r, Credo, katakumby, Adwent, męczennik, Ewangelia.
Wyświetleń: 11707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.