Katalog

Edyta Potocka, 2011-05-24
Białystok

Język angielski, Rady

Jak skutecznie przygotować się do ustnego egzaminu maturalnego- wskazówki dla uczniów i nauczycieli

- n +

Jak skutecznie przygotować się do ustnego egzaminu maturalnego- wskazówki dla uczniów i nauczycieli


Od roku szkolnego 2011/2012 wprowadzone będą istotne zmiany w ustnym egzaminie maturalnym z języka obcego. Zniknie podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zdający nie będzie miał czasu na wcześniejsze przygotowania się do egzaminu oraz nie będzie mógł robić notatek.
Struktury gramatyczne, zakres słownictwa i testowane umiejętności pozostają takie same. Zmianie natomiast ulegną nie tylko zadania maturalne, ale przede wszystkim sposób oceniania. Według nowych zasad dużo bardziej będzie się liczyć bogactwo i różnorodność stosowanego słownictwa oraz jak dużo, samodzielnie i płynnie uczeń potrafi mówić, jego sprawność komunikacyjna. Uczeń ma duża autonomię w podejmowaniu decyzji- które elementy poruszyć w rozmowie z egzaminującym oraz w jaki sposób, a także które zadanie chce wykonać. Przy każdym zadaniu maturalnym jest uwaga, że uczeń nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi(Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/ 2012).
Czasu do pierwszego egzaminu maturalnego według nowych zasad jest niewiele, dlatego niezwykle ważne jest przyzwyczajenie uczniów na każdej lekcji do nowych wymogów Nauczyciel może wprowadzić opisywanie prawie każdego obrazka pojawiającego się w książce i przygotować uczniom trzy pytania . Może to być na początku praca wspólna pod kierunkiem nauczyciela, a potem w miarę nabywania biegłości w umiejętności opisywania ilustracji i udzielania odpowiedzi na pytania typowe dla egzaminu maturalnego uczniowie pracują w parach. Powinniśmy na początku roku wprowadzić różnorodne słownictwo związane z wyrażaniem opinii i argumentowaniem i potem przyzwyczajać uczniów , że powinni wyrazić swoją opinię do omawianej kwestii i podać przynajmniej dwa argumenty popierające ten pogląd. Nawet jeżeli pytania w podręczniku tego nie wymaga, dodajemy pytanie „WHy? /Why not?”. Pytania maturalne można wprowadzić na każdym etapie zajęć lekcyjnych:
- jako wprowadzenie, rozgrzewkę, warm-up
- po przeczytaniu tekstu (w zależności od typu tekstu czytanego może być to pytanie o opinię albo opisanie wydarzeń z użyciem czasów przeszłych)
- praca domowa (ustna lub pisemna)
-dialogi
- pisemne zadania otwarte na sprawdzianie
Uczniowie powinni jak najwięcej i najczęściej ćwiczyć na lekcji dialogi, pracując w parach i zmieniając się rolami. W ten sposób można wyćwiczyć umiejętność prowadzenia różnorodnych rozmów i to w sposób spontaniczny. Trzeba wymagać od uczniów prowadzenia tych rozmów przez przygotowywania notatek. Uczniowie będą czuli się dużo pewniej, jeżeli stale będziemy z nimi ćwiczyć schemat odpowiedzi, np. przy opisie ilustracji (osoby, czynności, miejsce). Powinniśmy poszerzać i rozbudowywać stopniowo zakres stosowanego słownictwa, struktur gramatycznych i długości wypowiedzi.


Opracowanie:Edyta Potocka
Wyświetleń: 751


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.