Katalog

Agata Kwiecień, 2011-05-19
Przysucha

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Rola rodziny w życiu człowieka.

- n +

Konspekt zajęć

Temat: Rola rodziny w życiu człowieka.


Cel poznawczy:
- zapoznanie wychowanek z rolą rodziny w życiu człowieka,
- poznanie czynników warunkujących trwanie i poprawne funkcjonowanie rodziny, jak również czynników złych, szkodliwych.

Cel kształcący:
- kształcenie wrażliwości na dobro i zło w życiu rodziny.

Cel wychowawczy:
- uswiadomienie wychowankom jak ważna jest w życiu dobrze funkcjonująca rodzina,
- zachęcenie do własnych, osobistych rozmyślań na temat wartości życia rodziny.

Cel opiekuńczy:
- uświadomienie poczucia przynależności i akceptacji.

Metody:
- zadaniowa, dyskusja, pogadanka.

Formy:
- przedmiotowe: wychowanie przez działalność poznawczą, twórczą, zabawowo-rozrywkową.
- organizacyjne-grupowe, indywidualne, zespołowe.

Środki:
- arkusze papieru, małe karteczki, długopisy, markery, plansza ”Co nam daje rodzina”, plansza ”Rodzina”.


Czas trwania zajęć:
- 60 minut.

Uczestnicy zajęć:
- grupa II wychowanek Internatu Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.
Przebieg zajęć:


1. Przywitanie wychowanek.


2. Wychowawca proponuje zabawę integracyjną. Celem zabawy jest rozluźnienie, otworzenie się przed innymi uczestnikami. Jej nazwa brzmi: “ Kocham moją rodzinę za...”.

U w a g a :
Wychowawca też uczestniczy w zabawie. Jeżeli wychowankowie mają opory, by rozpocząć odpowiedź, wychowawca powinien wypowiedzieć się pierwszy.3. Wychowawca wywiesza na tablicy planszę “ Co nam daje rodzina”. Prosi wychowankę o przeczytanie głośno:

- Rodzina daje podstawy do życia oraz tzw. dach nad głową, czyli wspólne mieszkanie, konieczna opiekę zdrowotną.
- Dobre przyzwyczajenia dnia codziennego i podstawy tradycji.
- Przestrzega przed niebezpieczeństwami i chroni przed nimi.
- Przeróżne umiejętności
- Zasady moralne, etyczne, religijne.
- Dobre wychowanie, maniery, kulturę.
- Poczucie że się jest kochanym i potrzebnym.
- Zrozumienie i oparcie.
- Żywe zainteresowanie naszymi sprawami, problemami, itp.
- Udział w radościach, smutkach, sukcesach i nieszczęściach.
- Pomoc w nauce, kształceniu i tak zwanej karierze.
- Udział w decyzjach.
- Wejście w życie towarzyskie i zawodowe rodziców, dziadków, itp.
- Świadomość odpowiedzialności za wspólnotę rodzinną.

4. Wychowawca podkreśla, że według wielu ludzi dom rodzinny w dużej mierze rzutuje na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Pyta:

- Czy wychowankowie też tak sądzą?
- Co mogą na ten temat powiedzieć?
- Jak uważają, czy może lepsze byłoby życie poza rodziną?

Wychowawca zachęca do dyskusji, która ma na celu poznać poglądy i postawy wychowanków. Kładzie nacisk, iż w rodzinie oprócz urządzeń, mebli, osób, wśród nich żyjacych muszą istnieć określone zasady, wartości, wiezi uczuciowe, które powodują, że rodzina rozwija się i funkcjonuje.


5. Wychowawca pyta wychowanków, co według nich jest “podstawą” dla trwałości rodziny, co spaja i łączy rodzinę:( np.: szczerość, miłość, pomoc drugiemu w rozwiązywaniu problemu, dzielenie się radościami i smutkami, głębokie zaufanie).

- Wychowawca prosi, by na małych karteczkach wypisali wszystko, co im przyjdzie na myśl w związku z postawionym pytaniem.
- Następnie przypina do tablicy arkusz papieru z narysowanym termometrem i hasłem “Rodzina”.
- Wychowawca prosi by wychowankowie podchodzili i na arkuszu przyklejali swije karteczki.

Po przypięciu kartek wspólnie zastanawiają się, jak powinien w stopniach Celsjusza wyglądać udzial każdego z wymienionych “pierwiastkow” w domu rodzinnym “idealnym”, a ile stopni Celsjusza na termometrze kształtuje się w przeciętnej polskiej rodzinie?

Dlaczego tak się dzieje?

- Kto powinien walczyć o trwałość, o przekazywanie wartości, o dobro słabszej rodziny?
- Kogo można za to winić?
- Czego jej brakuje najczęściej?
- Dlaczego w pogoni za pieniądzem rodzice nie mają najczęściej czsau i chęci, aby przekazać najmłodszemu pokoleniu wartości religijnych, moralnych, jak i społecznych, ktore stanowią podstawę, na której wszystko inne utrzymuje się?


6. Po przeprowadzonej dyskusji wychowawca proponuje, by wychowankowie odliczyli do czterech - w ten sposób powstaną cztery grupy. Rozdaje uczniom arkusze, na których znajdują się kontury domu.
Prosi, by na podstawie kartek na “termometrze” zastanowili się i przyporządkowali je (wpisując zwroty na nich zawarte) do określonych części domu:

- Co jest podstawą w rodzinie?
- Co jest niezbędne do jej rozwoju funkcjonowania?
- Co nie powinno mieć miejsca w rodzinie?
- Co składa sie na bezpieczeństwo rodziny, jakie wartości niosą ze sobą szczęście rodzinie?

Podsumowanie ćwiczenia.
Wychowawca zwraca uwagę wychowanków na fakt, że każdy człowiek ma określone wartości moralne, religijne, społeczne wyniesione z rodziny. To w rodzinie wszystko się zaczyna - ona kształtuje dzieci - przyszłych ojców i matki. Każdy człowiek w pewnym wieku marzy o rodzinnym szczęściu, zaczyna doceniać jego wartość.


7. Wychowawca prosi, by wychowankowie napisali na kartkach wyłącznie dla siebie odpowiedzi na pytania:

- Co podoba mi się w mojej rodzinie?
- Co chciałbym w niej zmienić?
- Czy lubisz przebywać we własnym domu z najbliższymi?


8. Wychowawca dziękuje grupie za udział w zajęciach, żegna wychowankow.


Zajęcia prowadziła: Agata Kwiecień.
Wyświetleń: 2163


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.