Katalog

Agata Kwiecień, 2011-05-19
Przysucha

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konspekt zajęć jednostki stałej: Nauka własna

- n +

Konspekt zajęć jednostki stałej: Nauka własna.


Temat: Zapewnieie warunków do nauki własnej.


Cel poznawczy:
- Zapoznanie wychowanek z technikami uczenia się.
Cel kształcący:
- Kształtowanie odpowiedzialności za wyniki w nauce.
Cel wychowawczy:
- Wdrażanie do systematycznej nauki.
- Wdrażanie do troski o ład przy stanowisku pracy wychowanków.
- Utrzymanie dyscypliny w czasie nauki.
Cel opiekuńczy:
- Zapewnienie właściwej atmosfery do nauki.
- Opieka nad grupą.
- Pomoc przy odrabianiu lekcji.

Metody:
- słowna, aktywizacji.

Formy:
- przedmiotowa: poznawcza, zadaniowa.
- organizacyjna: indywidualna, grupowa.

Czas trwania zajęć:
2 godziny (16.00 - 18.00)

Zajęcia z grupą wychowanek Internatu Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.



Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie grupy do nauki własnej (uporządkowanie stolików, przewietrzenie pokoi, sprawdzenie obecności wychowanek na nauce własnej).

2. Udostępnienie słowników, encyklopedii, atlasów, itp. według potrzeb zgłaszanych przez wychowanki.

3. Dokonanie rozpoznania w trudnościach poszczególnych uczniów w odrabianiu lekcji (komu pomóc? z jakiego przedmiotu?).
a) Przypomnienie technik uczenia się w niektórych salach.
b) Rozmowy na temat ocen z poszczególnych przedmiotów.

4. Indywidualna pomoc wychowankom w nauce (pomoc nauczyciela z przedmiotów humanistycznych; j. polski, j. niemiecki, j. rosyjski, religia, historia, oraz przyrodniczych; ochrona środowiska, biologia, geografia).

5. Aktywizowanie wychowanek dobrych z danego przedmiotu do pomocy w nauce słabszym koleżankom.

6. Kontrola wykonania prac domowych i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości przez wychowanków.

Zajęcia przeprowadziła Agata Kwiecień
Wyświetleń: 3811


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.