Katalog

Agata Kwiecień, 2011-05-19
Przysucha

Zajęcia pozaszkolne, Ankiety

Młodzież wobec wartości - Kwestionariusz ankiety

- n +

Internat Zespołu Szkół nr 2
im. L.Skowyry w Przysusze

Młodzież wobec wartości
Kwestionariusz ankietyAnkieta ma na celu poznanie hierarchii wartości wychowanków internatu. Pytania w przedstawionym kwestionariuszu mają charakter zamknięty i otwarty. W pytaniach otwartych proszę o możliwie szersze odpowiedzi zwłaszcza, że ankieta ma charakter anonimowy.1. Czym według Ciebie są wartości moralne?


2. Czy zawsze należy przestrzegać wartości moralnych?

tak
nie
nie wiem


3. Czy należy uczyć młodzież wartości moralnych i zachęcać do ich przestrzegania?

tak
nie
nie mam zdania


4. Spośród podanych wartości zakreśl pięć, które według Ciebie są ważne.

- szacunek
- wiara w Boga
- przyjażń
- miłość
- odpowiedzialność
- uczciwość
- odwaga
- pokój
- solidarność
- praca
- piękno
- mądrość


5. Jakim człowiekiem chcesz być?


6. Jakie cechy cenisz u innych ludzi?


7. Co jest w życiu najważniejsze?


8. Do osiągnięcia jakich celów w życiu będziesz dążył (dążyła)?


9. Wymień wartości moralne jakich przestrzegasz w życiu?


10. Czy rodzina uczy wartości?

tak
nie


11. Jakie wartości powinna przekazywać rodzina? Z podanych poniżej zakreśl pięć według Ciebie najważniejszych.

- rodzina daje podstawy do życia
- przekazuje tradycje
- zasady moralne, etyczne, religijne
- daje zrozumienie i oparcie
- poczucie że jest się kochanym i potrzebnym
- pomoc w nauce i kształceniu
- dobre wychowanie, maniery i kulturę
- udział w decyzjach
- wzajemną pomoc


12. Jakie wartości są przekazywane w Twojej rodzinie?


13. Jakie wartości decydują o trwałości rodziny?

14. Jakie są według Ciebie naganne zachowania i postawy współczesnej młodzieży?


15. Z podanych negatywnych zjawisk wybierz i zakreśl te, które Twoim zdaniem stanowią największe zagrożenie dla przyszłości świata.

- patologie społeczne
- wzrost przestępczości
- nieprzestrzeganie praw człowieka
- wyzysk człowieka
- wojny
- postawa konsumpcyjna
- nienawiść, wrogość
- terroryzm


16. Co stanowi zagrożenie dla Twoich wartości?

Wyświetleń: 4627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.