Katalog

Beata Wróblewska, 2011-05-19
Zgorzelec

Muzyka, Konspekty

Konspekt muzyki kl. IV

- n +


Konspekt lekcji muzyki w klasie IVTemat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości muzycznych z pierwszego półrocza

Cele:
Uczeń:
- utrwala i powtarza zdobyte wiadomości i umiejętności
- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o muzyce
- korzysta z zeszytu ćwiczeń i notatkę w zeszycie przedmiotowym
- śpiewa piosenkę w grupie
- indywidualnie przeżywa słuchaną muzykę
- kształci wyobraźnię i aktywność muzyczną
- współpracuje w grupie

Metody:
- pogadanka
- praca z tekstem
- słuchanie muzyki
- śpiew
- autoekspresyjna

Środki dydaktyczne:
- odtwarzacz CD
- nagrania na płycie CD (polonez, krakowiak, kujawiak, oberek)
- krzyżówka
- zagadki
- karty pracy

Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna
- grupowa


Przebieg zajęć:
I. Część wstępna:
Czynności organizacyjno-porządkowe:
- sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć
- podanie celów i tematu zajęć


II. Część główna:
1. Wspólne rozwiązywanie zagadek muzycznych czytanych przez nauczyciela.

2. Wysłuchanie utworu Ludwiga van Beethovena „Dla Elizy”.
a) Wyodrębnienie jego części.
b) Ułożenie schematu ronda muzycznego.
c) Uzupełnienie karty pracy.

3. Wysłuchanie fragmentów polskich tańców narodowych (kujawiak, oberek, krakowiak, polonez).
a) Przypomnienie najważniejszych informacji, kierowane pytaniami nauczyciela.
b) Wypełnienie kart pracy.
- Polonez – M.K. Ogiński, Polonez a-moll „Pożegnanie ojczyzny
- Krakowiak – L. Różycki, Krakowiak z baletu „Pan Twardowski”
- Kujawiak – F.Chopin, Mazurek a-moll
- Oberek – G. Bacewicz , „Oberek”
4. Utrwalenie poznanych wartości rytmicznych nut.
a) Wyklaskiwanie rytmów zapisanych przez n-la na tablicy.
b) Wypełnienie karty pracy.

5. Zaśpiewanie piosenki „Dzwonki sań” z uwzględnieniem różnic dynamicznych.

III. Część końcowa
1. Rozwiązanie krzyżówki muzycznej przygotowanej przez nauczyciela (praca w grupach) i odczytanie hasła, które stanowi ocenę pracy dzieci na lekcji.
2. Ocena pracy i zaangażowania uczniów na lekcji.
Opracowała mgr Beata Wróblewska
Wyświetleń: 2627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.