AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Wieszczek, 2011-05-17
Stalowa Wola

Historia, Program nauczania

Program na zajęcia kółka historycznego dla klas V

- n +

Wstęp
Celem i zadaniem każdej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, miedzy innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej oraz postaw patriotycznych. Nasza tradycja, kultura, historia, obyczaje, tożsamość narodowa są pewnym gwarantem zachowania człowieczeństwa. Naród, który zapomina o swojej przeszłości ginie, dlatego też najważniejszym celem nauczania historii jest uświadomienie uczniom jak ważna jest historia i jak ważny wpływ ma też na teraźniejszość, ponieważ uczy nas życia.
Poznawanie historii może być przygodą, nie musi być tylko „wkuwaniem” dat, pojęć i opisów wydarzeń historycznych. W pracy dydaktycznej staram się, by lekcje były ciekawe, a podróżowanie w czasie było dla dzieci atrakcją. Każdy uczeń powinien przeżywać „przygodę z historią”, dlatego też praca z uczniami powinna być oparta na atrakcyjnym materiale źródłowym, okraszona ciekawostkami i ilustracjami, z wykorzystaniem również technologii informacyjnej. Dzięki temu uczniowie będą chętnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Opracowany przeze mnie program „Przez labirynty historii” na rok szkolny 2010/2011, skierowany jest do uczniów klas V i wykracza poza zakres materiału nauczania. Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci będą poszerzać swoją wiedzę historyczną. Uczniowie poznają pracę historyka na podstawie nauk pomocniczych historii m.in. genealogii, heraldyki i sfragistyki. Poznają też najważniejsze wydarzenia z epoki starożytnej oraz politykę władców polskich z rodu Piastów. Mam nadzieję, że realizując ten program zachęcę uczniów do poznania i zrozumienia zawiłych dziejów państwa i rozbudzę szacunek i postawę patriotyczną do własnej Ojczyzny.
I. Ogólne cele programu
• kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń,
• dokładne poznanie wydarzeń z epoki starożytnej
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
• zapoznanie z historią Ojczyzny w czasach pierwszych Piastów,
• poznanie pracy historyka,
• wszechstronny rozwój osobowości uczniów,
• rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
• wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych i narodowych.

II. Formy pracy
• praca z tekstem źródłowym – interpretacja źródeł pisanych i ikonograficznych,
• korzystanie z różnych źródeł informacji (programy CD, encyklopedie, słowniki, filmy DVD),
• przygotowanie prezentacji multimedialnych,
• samodzielne gromadzenie materiałów na określony temat,
• konkursy wiedzy.

III. Opis działań
• program skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej w klasach V,
• chętni uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych zdobędą poszerzoną wiedzę o pracy historyka na podstawie nauk pomocniczych historii m.in. genealogii, heraldyki, numizmatyki,
• dokumentacją innowacji będzie dziennik zajęć pozalekcyjnych,
• w celu realizacji programu spotkania z uczniami odbywać się będą raz w tygodniu – 1godzina lekcyjna zajęcia dla klas V,
• ewaluacją programu będzie ankieta przeprowadzona wśród uczniów, albumy, prezentacje multimedialne oraz konkurs wiedzy.
IV. Szczegółowe cele edukacyjne
• poznanie nauk, które ułatwiają pracę historykowi: genealogii, heraldyki, numizmatyki, chronologii, archeologii,
• poznanie historii pisma i najstarszych materiałów pisarskich,
• ćwiczenia z mapą – geografia historyczna,
• zapoznanie z pracą archeologa i archiwisty,
• poznanie pracy sekretarza w kancelarii władcy,
• znaczenie chronologii w poznawaniu historii,
• zrozumienie znaczenia nauk pomocniczych historii dla poznawania przeszłości,
• poznanie najważniejszych wydarzeń z epoki starożytnej,
• poznanie historii Polski w czasach Piastów.

V. Przewidywane osiągnięcia ucznia.
Uczeń zna, rozumie:
• zna nauki pomocnicze historii,
• rozumie znaczenie nauk pomocniczych w poznawaniu i badaniu historii,
• wie jak ważna jest chronologia w poznawaniu dziejów ludzkości,
• rozumie znaczenie pracy archeologa i archiwisty,
• wie, że kolekcjonowanie pamiątek rodzinnych pomaga w badaniu i poznawaniu historii.

Uczeń potrafi:
• analizować i interpretować różne materiały źródłowe,
• szukać i interpretować informacje z różnych źródeł,
• wyrażać swoje poglądy, formułować wnioski, wyrażać swoje opinie,
• kojarzyć poprawnie fakty historyczne,
• umiejscowić w czasie i przestrzeni wydarzeń historycznych,
• dokonać autoprezentacji albumów, prezentacji multimedialnej,
• korzystać z technologii informacyjnej.
VI. Ewaluacja
Ewaluacja powinna uwzględnić ocenę procesu, czyli sprawdzenie realizacji innowacji i jej wyników, a więc określenie, czy założone cele zostały osiągnięte. Narzędziem sprawdzającym i badającym będzie ankieta przeprowadzona wśród uczniów, ich udział w konkursach, jak również analiza ich prac: prezentacji multimedialnych, wystawek, gazetek, inscenizacji.
VII. Tematyka zajęć
1. Poznajemy nauki, które pomagają w pracy historykowi.
2. Historia pisma.
3. Piszę czy maluję? – zabawy z hieroglifami.
4. Genealogia – nauka o rodach.
5. Herby znaki rodów.
6. Dlaczego historyk korzysta z mapy? – geografia historyczna.
7. Archiwum – miejsce gdzie przechowujemy dokumenty.
8. Jak wyglądał praca w kancelarii książęcej.
9. Historia pieczęci – sfragistyka.
10. Wojny Greków z Persami.
11. Podboje Aleksandra Wielkiego.
12. „Jak powstało imperium perskie” – film video.
13. „7 cudów świata” – poznajemy najwybitniejsze dzieła architektury starożytnej.
14. „Historia starożytnej Japonii” – poznajemy zatopione piramidy.
15. Zaginiona Atlantyda.
16. Źródła historyczne, dzięki którym poznajemy historię Polski.
17. Polanie i Wiślanie nasi przodkowie.
18. W czasach Mieszka I – poznajemy dokument Dagome Iudex.
19. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.
20. Polska w czasach Bolesława Śmiałego.
21. Walka Bolesława Krzywoustego o władzę i obrona kraju.
22. Budowa Państwa Zakonnego.
23. Najazd Tatarów na Polskę.
24. Historia - ciekawa podróż w przeszłość. Podsumowanie całorocznej pracy.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5716


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.