AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Beata Machowska
Wychowanie do życia w rodzinie, Scenariusze

Konflikty w rodzinie

- n +

Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie

Konflikty w rodzinie

Treści:
- Zasady dobrej komunikacji
- Sposoby komunikowania się w relacjach międzyludzkich
- Bariery komunikacyjne
- Przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów

Cele - po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:

- Znać zasady komunikacji międzyludzkiej
- Mieć świadomość własnych trudności stanowiących bariery właściwej komunikacji
- Umieć określić różne sytuacje konfliktowe między nastolatkami i dorosłymi
- Czuć się odpowiedzialnym za budowanie więzi interpersonalnych w rodzinie

Metody i techniki pracy:
- Mini wykład
- Rozmowa kierowana
- Praca w grupkach

Środki dydaktyczne:
- Scenki do odegrania z tekstami


Przebieg zajęć (czas 45 min.)

1. Uczniowie siedzą w kręgu i po przywitaniu każdy z uczniów podaje przykład sytuacji konfliktowej.
Nauczyciel podaje definicje konfliktu: "Konflikt to sytuacja, w której stykają się ze sobą wykluczające się potrzeby, życzenia, interesy, poglądy. Mówi też, że konflikty są naszą codziennością. Wchodzimy w nie głównie z osobami, z którymi najczęściej się kontaktujemy."

Etapy rozwoju konfliktu:
- Niezgodność
- Sprzeczka (nieco ostrzejsza wymiana zdań)
- Kłótnia (dołączenie wątków pobocznych)
- Walka fizyczna
- Wojna (narasta wrogość, nienawiść czasami bitwa)


2. Nauczyciel dzieli klasę na 4-ry grupy. Każda z grup odgrywa scenkę rodzinną.
- 17 latek prosi mamę o pozwolenie na wyjście do dyskoteki. Wraca nad ranem, łamie umowę zupełnie się nie przejmuje tym co w tym czasie przeżywała mama
- Córka dzwoni do koleżanki aby "poplotkować". Rozmawia długo nie licząc się z kosztami obciążającymi budżet domowy, lekceważąc przy tym wcześniejsze upomnienia ze strony rodziców. Dopiero na wyraźne polecenie ojca kończy rozmowę.
- Starszy brat chce obejrzeć mecz koszykówki nadawany w II programie, tymczasem jego 5-letnia siostra ogląda dobranockę, ale on nie zwracając na to przełącza na II-gi program.
- Córka chce iść na występ ulubionego zespołu i nie interesuje jej że rodzice nie maja pieniędzy na z byt drogi ich zdaniem bilet. Rodzice uważają również że koncert jest zbyt późno, aby ich 15-letnia córka mogła na niego iść

Po odegraniu tych scenek uczniowie je omawiają zwracając uwagę na zachowanie poszczególnych członków rodziny, ich postawę i oczekiwania. Określają zachowania tych osób (czy było agresywne, uległe, asertywne - bronienie swojego interesu bez krzywdzenia drugiej osoby z zachowaniem szacunku dla jej osobistej godności). Uczniowie stwierdzają, czy w każdej z tych sytuacji dochodziło do konfliktu.


3. Przemyślenia uczniów pozwalają nauczycielowi omówić metody rozwiązywania konfliktów. Nauczyciel mówi - "Każdy konflikt powinien być rozwiązany". Metody rozwiązywania konfliktów:
- Ja zwyciężam, ty przegrywasz
- Ja tracę, ty zwyciężasz
- Nikt nie traci, obydwoje zyskujemy - kompromis, rozwiązanie na drodze dialogu.

Nauczyciel omawia zasady komunikacji międzyludzkiej.
Komunikacja polega na "nadawaniu" informacji przez jedną osobę, odbieraniu ich i sprawdzaniu, czy dobrze się zrozumiało, przez drugą. Brak otwartości lub empatii jest przyczyną braku porozumienia. Aby komunikacja była udana, trzeba tak podawać komunikat, aby był zgodny z intencjami i zrozumiały dla odbiorcy, i tak słuchać żeby nie tylko usłyszeć słowa, ale zrozumieć je zgodnie z intencjami nadawcy.


4. Nauczyciel żegna się z klasą i zadaje do domu zadanie: Każdy z was ma coś miłego powiedzieć swoim rodzicom.


LITERATURA
- Braun - Gałkowska M. "W tę samą Stronę" Warszawa 1994
- Campbell R. "Twój nastolatek potrzebuje ciebie" Kraków 1991
- Dobson J. "Rozmowy z rodzicami"
- Grabowscy M. i W. Niemscy A, M. Wołochowicz "Zanim wybierzesz" Warszawa 1994
Król - Fijerska M "Radzę sobie w trudnych sytuacjach" Warszawa 1998

Opracowała: mgr Beata Machowska
Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych
im. E. Plater w Zgorzelcu

Wyświetleń: 11051


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.