AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Batko, 2011-05-09
Wojnicz

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: ……………………
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2011
Opiekun stażu: ……………….
Nazwa szkoły: Gimnazjum ……………..


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, dokumentowanie efektów
1. § 7 ust. 1 pkt 1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

- uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych i klasyfikacyjnych, współpraca z gronem pedagogicznym,
- udział w pracach zespołu przedmiotowego
diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- współpraca z rodzicami (udział w zebraniach, rozmowy indywidualne z wybranymi rodzicami),
- opieka nad uczniami podczas wycieczek, dyskotek oraz innych imprez szkolnych,
- organizowanie wyjść do kina, teatru,
- przygotowywanie uroczystości szkolnych,okres trwania stażu
opis działań, potwierdzenie dyrektora szkoły, zaświadczenia, ankieta
2. § 7 ust. 1 pkt 2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej,
-uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, konferencje, warsztaty, kursy, seminaria) z zakresu biologii i języka angielskiego,
- udział w lekcjach otwartych,
- przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli,
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, radach szkoleniowych,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
- tworzenie własnego warsztatu pracy: budowanie bazy materiałów dydaktycznych (książek, testów, czasopism) oraz tworzenie bazy linków do stron WWW z materiałami dydaktycznymi,okres trwania stażu
opis działań, potwierdzenia, zaświadczenia, świadectwa, arkusze hospitacji
3. § 7 ust. 1 pkt 3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty ( z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż)

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia),
-zapoznanie się z przepisami Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeniem z sprawie klasyfikowania i oceniania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Planem Wychowawczym Szkoły, Statutem Szkoły, podstawą programową z biologii,
-aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa,

VIII-X 2008
wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego,
4. § 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
-współpraca z opiekunem stażu,
-opracowanie rozkładów materiału,
-gromadzenie pomocy dydaktycznych, prac uczniów,
-zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem,
-analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów i pomoc uczniom mającym trudności (m.in. dodatkowe zajęcia dla klas III),
-formułowanie wymagań edukacyjnych i dokonywanie koniecznych zmian,
-dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego,
-przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu,
-publikowanie własnych prac na stronach WWW (np. plan rozwoju, scenariusze lekcji),
-prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki szkolne, ścieżki edukacyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych)

okres trwania stażu
zebrane materiały, potwierdzenia dyrektor szkoły,
5. § 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilzacyjnych
-omawianie problematyki zagrożeń cywilizacyjnych w ramach zajęć,
-pomoc uczniom wymagający szczególnej opieki,
-kontakty z pedagogiem szkolnym,
-realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych,
-przygotowywanie uczniów do konkursów,
-organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów związanych z nauczanym przedmiotem,
okres trwania stażu
opis działań, scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora
6. § 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych,
- przygotowanie pomocy dydaktycznych (testów, ćwiczeń, zadań, dokumentacji szkolnej) z użyciem komputera,
-przygotowywanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu,
- wykorzystywanie anglojęzycznych portali edukacyjnych z zakresu biologii w przygotowywaniu oraz prowadzeniu lekcji dwujęzycznych,
-udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych,
okres trwania stażu
załączenie wybranych materiałów, zaświadczenia
7. § 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

-aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
-korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
-znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego,
-współpraca z dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym , pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
-współpraca z rodzicami przez indywidualne kontakty,

okres trwania stażu
notatki,
8. § 7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

-zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, systematyczne przypominanie,
-praca w komisjach egzaminacyjnych przy egzaminie gimnazjalnym,
-udział w konferencjach o systemie oświaty,
-współpraca z różnymi instytucjami realizującymi pomoc społeczną (PCK, PAH),

okres trwania stażu
notatki, potwierdzenia……………………………………… …………………………………..
Podpis nauczyciela kontraktowego Podpis opiekuna stażu


……………………………………….
Zatwierdził
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1694


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.