Katalog

Karolina Springer-Banach, 2011-05-07
Wągrowiec

Język niemiecki, Ankiety

Ankieta dla grup maturalnych z języka niemieckiego

- n +

ANKIETA

Ankieta przeznaczona dla grup maturalnych, kończących naukę w liceum.
Proszę o zakreślenie swoich odpowiedzi lub o dokończenie zdań.

1. Czy lubiłeś uczyć się języka niemieckiego w liceum?
a. tak
b. raczej tak
c. nie, ponieważ ______________________________________________________
_________________________________________________________________ .

2. Jaka była atmosfera na zajęciach języka niemieckiego?
a. sympatyczna,
b. motywowała mnie do nauki,
c. stresująca,
d. inne: .............................. .

3. Lekcją, która najbardziej utkwiła mi w pamięci i podobała mi się, była lekcja ________________________________________________________________ (temat).

4. Czy Twój nauczyciel j. niemieckiego był wymagający?
a. tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. nie

5. Czy łatwo było uzyskać ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego?
a. tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. nie

6. Czy zajęcia były prowadzone w sposób dla Ciebie zrozumiały i jasny?
a. tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. nie

7. Czy nauczyciel ciekawie prowadził zajęcia?
a. wiele zajęć było ciekawych,
b. od czasu do czasu zdarzały się ciekawe zajęcia,
c. większość zajęć była nudna.

8. Na lekcjach języka niemieckiego zabrakło moim zdaniem:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Zaznacz w tabeli krzyżykiem, na ile oceniasz swój stopień przygotowania do matury z języka niemieckiego:

5 4 3 2 1
Część ustna egzaminu maturalnego
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie tekstu czytanego
Pisanie

10.Najbardziej obawiam się na maturze z języka niemieckiego:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
11. Uważam, że nauczyciel
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. wystarczająco
d. źle
przygotował mnie do matury z języka niemieckiego, ponieważ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

12. W przygotowaniach do matury z języka niemieckiego zabrakło moim zdaniem:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

13. Mój ocena końcowa z języka niemieckiego jest oceną:
a. odzwierciedlającą poziom mojej wiedzy i umiejętności,
b. nie odzwierciedlającą poziomu mojej wiedzy i moich umiejętności – uważam, że powinienem otrzymać ocenę wyższą,
c. zawyżoną, tzn. powinienem otrzymać ocenę niższą.

14. Moje uwagi:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dziękuję!
Wyświetleń: 1028


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.