Katalog

Anita Majka, 2011-05-07
Gorzów Śląski

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

„Zdrowie to największy skarb”- uczymy się o nie troszczyć.

- n +

Konspekt zajęć świetlicowych
Temat: „Zdrowie to największy skarb”- uczymy się o nie troszczyć.
Cele ogólne:
• uświadomienie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu życia
• zapoznanie ucznia ze sposobami dbania o własne zdrowie i utrzymania należytej higieny ciała
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie
Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
- wdrażanie do zachowania ładu i porządku
- kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie
Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:
•wie, jakie produkty żywnościowe sprzyjają zdrowiu a jakie szkodzą
•wie, jakie zachowania i formy aktywności są prozdrowotne a jakie negatywnie wpływają na zdrowie
•wie, co to higiena osobista i rozumie dlaczego należy
o nią dbać
•nazywa i zna przeznaczenie przedmiotów służących
do utrzymania higieny osobistej
•wie jak dbać o zęby
•poznaje, w jaki sposób można się relaksować
•potrafi gimnastykować się
•wie, w jaki sposób sam może dbać o zdrowie
•zna korzyści wynikające z faktu, że jest się zdrowym

Metody:
- rozmowa kierowana,
- praktycznego działania,
- relaksacja z wizualizacją,
- interakcyjne ćwiczenia ruchowe,
- trening twórczego myślenia,

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: duży arkusz papieru, flamaster, zestaw pojęć na kartkach, ilustracje „zdrowej żywności”, klej, karton, przedmioty służące do utrzymania higieny, płyta
z muzyką, odtwarzacz płyt CD.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie. Dzieci stoją w kole. Każde kolejno wypowiada swoje imię, dzieląc je na sylaby i klaszcząc w dłonie w odpowiednim rytmie. Następnie wita się poprzez klaśnięcie obiema dłońmi
w dłonie sąsiada.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Rozmowa kierowana na temat zdrowia.
o Co należy robić żeby być zdrowym?
o Co to jest higiena ciała? Dlaczego musimy utrzymywać ciało w czystości?
o Jak dbać o zęby?
o Czy to dobrze być zdrowym, dlaczego?
o Jak nazywa się lekarz, który leczy dzieci?

3. Co sprzyja zdrowiu? Dzieci otrzymują duży arkusz papieru, zestaw pojęć na kartkach oraz ilustracje owoców, warzyw (wycinki z gazet). Obrysowują postać jednego z członków grupy, w sylwecie rysują serce, a następnie wklejają hasła i ilustracje. To, co sprzyja zdrowiu wewnątrz sylwetki, co szkodzi poza sylwetką. Po wykonaniu zadania, ochotnicy przedstawiają sposób przyporządkowania napisów i fotografii.
Pojęcia:
- zdrowe odżywianie, - papierosy,
- brudne ciało, - odpoczynek
- sport, -higiena
- sen -wizyty u dentysty
- wietrzenie pomieszczeń,
- nadmiar chipsów i słodyczy,
- ubiór odpowiedni do pory roku i pogody,
- przebywanie na świeżym powietrzu, spacery,
- długie siedzenie przed komputerem,
- mycie zębów rano i wieczorem,
- próbowanie nieznanych grzybów, roślin,
- bawienie się w miejscach niedozwolonych,
- warzywa, owoce, ryby,
- zachowanie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnie
- picie wody z kranu,
- soki, surówki
- tłuste potrawy
- zjedzenie śniadania przed wyjściem do szkoły
- coca-cola
- gimnastyka
- mycie rąk przed jedzeniem


4. Ruch to zdrowie. Ćwiczenia ruchowe.
• chodzenie na palcach
• skłony
• przysiady
• wymachy ramion
• obroty tułowia
5. Czarodziejskie pudełko.

Każde z dzieci podchodzi do pudełka, wkłada ręce do środka i posługując się tylko zmysłem dotyku odnajduje i nazywa przedmiot, niezbędny do utrzymania higieny.
Po wyjęciu go z pudełka, wyjaśnia, do czego on służy.
Przedmioty w pudełku: grzebień, szczoteczka do zębów, mydło, pasta do zębów,ręcznik, gąbka, pumeks, szampon do włosów, końcówka od prysznica, nitka dentystyczna, zabawki (dla zmylenia).
6. Relaksacja przy szumie fal morskich. Dzieci kładą się na podłodze, nauczyciel podaje instrukcję relaksacyjną ułatwiającą rozluźnienie się na podstawie treningu autogennego J.Schultza.
7. Podsumowanie zajęć. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach. Pożegnanie.


Opracowanie: mgr Anita Majka

Wyświetleń: 6283


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.