AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Krawczyk, 2011-05-05
Jaworzno

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Autorski program pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych z piłki siatkowej

- n +

Autorski program pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych z piłki siatkowej.

Autor programu : mgr Agnieszka Krawczyk
Miejsce realizacji : II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU :

W dobie gier komputerowych i Internetu ruch i aktywność fizyczna zeszły na dalszy plan. Prowadzone badania dowodzą, że naturalne potrzeby ruchu dzieci i młodzieży nie są zaspakajane. Według Światowej Organizacji Zdrowia, hipokinezja (czyli brak ruchu), została uznana za zjawisko cywilizacyjne i jest uważana za jeden z podstawowych czynników zagrożenia życia. Brak ruchu powoduje zaburzenia metaboliczne, ma ujemny wpływ na psychikę oraz zdolność odreagowywania stresu. Aktywność ruchowa jest głównym czynnikiem utrzymania zdrowia, młodości, zapobiegania wszystkim chorobom cywilizacyjnym ( cukrzycy, miażdżycy, chorobom serca, układu krążenia, otyłości). Wychodząc naprzeciw tym problemom, a także mając na uwadze fakt , iż obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkole, nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeby aktywności fizycznej uczniów i w pełni realizować ich sportowych zainteresowań, postanowiłam napisać program autorski do zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej.
Program przeznaczony jest do zajęć typowo rekreacyjnych, których głównym celem, oprócz zaspakajania potrzeby ruchu i realizacji zainteresowań, jest wdrożenie moich podopiecznych, do uczestnictwa w rekreacji ruchowej i dbania o swoje zdrowie i sprawność fizyczną poprzez całe swoje życie.
Realizacja treści programu odbywać się będzie na zajęciach pozalekcyjnych, w wymiarze 1 godziny zegarowej tygodniowo, adresowany jest on zarówno do dziewcząt jak i chłopców, klas I-III liceum ogólnokształcącego. Wybór dyscypliny sportowej związany był z uprzednią diagnozą dotyczącą sportowych zainteresowań uczniów mojej szkoły, a także z posiadanymi przeze mnie dodatkowymi kwalifikacjami – trenera II stopnia piłki siatkowej.
I. BAZA SZKOŁY:
- sala gimnastyczna,
- siłownia szkolna,
- boisko szkolne,
-sprzęt sportowy.

II. CELE SZKOŁY:
1. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju osobowości ucznia.
2. Organizować warunki zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, moralny, społeczny.
3. Utrwalanie postaw pro-zdrowotnych, dbanie o harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów.
4. Uczyć poszanowania dla innych, przestrzegania zasad oraz norm społecznych.
5. Umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

III. CELE EDUKACYJNE:
1. Cele główne:
Zaspakajanie naturalnej potrzeby aktywności fizycznej młodzieży.
Rozwijanie zainteresowań uczniów piłką siatkową, jako jedną z form aktywności ruchowej.
Ukształtowanie w uczniach systemu wiedzy, umiejętności, postaw przejawiających się w potrzebie dbania o swoje zdrowie oraz uczestnictwie w rekreacji ruchowej przez całe swoje życie.
2.Cele szczegółowe:
Wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową.
Wykształcenie u uczestników zajęć potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychicznego oraz fizycznego.
Niwelowanie stresu szkolnego poprzez ruch.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych.
Wdrażanie zasad fair – play, poszanowania dla drugiego człowieka w sporcie oraz w życiu codziennym.
Zaspakajanie zainteresowań uczniów piłką siatkową.
Rozwijanie poszczególnych zdolności motorycznych i koordynacyjnych.
Doskonalenie umiejętności technicznych oraz taktycznych z zakresu piłki siatkowej.
Utrwalanie przepisów gry oraz zasad sędziowania.
Wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zasad pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

IV. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Działania wychowawcze:
• zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku i dbania o swoje zdrowie,
• zapoznanie uczniów z różnymi formami aktywności ruchowej,
• przedstawienie pozytywnych aspektów aktywności ruchowej,
• zaznajomienie ze skutkami braku ruchu,
• wdrażanie do przestrzegania zasady fair – play,
• nacisk na pracę zespołową, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za całą drużynę,
• uwrażliwienie na szanowanie współćwiczących, prowadzonego zajęcia.
2. Umiejętności techniczne:
• doskonalenie poszczególnych elementów technicznych (poruszanie po boisku, odbicie oburącz sposobem górnym i dolnym, zagrywka tenisowa, zbicie dynamiczne, plasowane, kiwnięcie z wysokiego wystawienia piłki, blok pojedynczy),
• doskonalenie elementów techniki indywidualnej (przyjęcie zagrywki, wystawienie wysokiej piłki, blok pojedynczy) poprzez fragmenty gry, grę szkolna, właściwą oraz małe gry,
• nauka: zagrywki w wyskoku, zagrywki szybującej, odbicia w padzie siatkarskim, bloku podwójnego, ataku w pierwszym tempie.

3. Umiejętności taktyczne:
• taktyka indywidualna w rozegraniu piłki, w obronie, w zagrywce, w ataku, w bloku, w przyjęciu zagrywki,
• taktyka zespołowa:
- struktura zespołu ( system 6:0,4:2),
- gra w ataku ( asekuracja własnego ataku, organizacja ataku po przyjęciu zagrywki),
- gra w obronie (obrona blokiem, obrona w polu, systemy asekuracji).

4. Zdolności motoryczne:
• poprzez ruch kompleksowe oddziaływanie na kondycję całego organizmu.

5. Wiadomości:
• zapoznanie z przepisami gry,
• zasady sędziowania,
• zasady organizacji turniejów małych gier,
• zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach sportowych.

6. Pierwsza pomoc:
• rozwijanie poczucia dbałości o zdrowie swoje oraz współćwiczących,
• wyrabianie umiejętności szybkiej reakcji na uraz lub nagły wypadek,
• omówienie podstawowych czynności pierwszej pomocy przy urazach.

V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
a) Zasady nauczania i uczenia się:
świadomości i aktywności,
wszechstronności,
poglądowości,
systematyczności,
przystępności,
stopniowania trudności,
indywidualizacji.
b) Metody przekazywania wiadomości:
pokaz,
objaśnienie,
dyskusje,
pogadanka.
c ) Formy prowadzenia zajęć:
zabawowa,
ścisła,
fragmentów gry,
gra ( szkolna, właściwa, małe gry).

VI. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW :
• uczeń odczuwa potrzebę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny,
• uczeń wie jak dbać o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
• uczeń szanuje innych oraz przestrzega obowiązujące normy i zasady,
• uczeń stosuje zasadę fair – play w życiu sportowym i codziennym,
• uczeń wzmocni swoją tężyznę fizyczną oraz poprawi swoje zdolności motoryczne,
• uczeń poprawi swoje umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu piłki siatkowej,
• uczeń zna przepisy gry oraz potrafi sędziować,
• uczeń potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.


VII. EWALUACJA:
• Obserwacja postępów z zakresu techniki i taktyki gry w piłkę siatkową,
• Obserwacja dotycząca postaw uczniów wobec rekreacji ruchowej oraz postaw pro- zdrowotnych,
• Monitorowanie frekwencji oraz systematyczności uczestników zajęć,
• Samoocena uczestników zajęć,
• Formułowanie wniosków do dalszej pracy na podstawie informacji zwrotnej otrzymanej od uczestników zajęć.


Bibliografia:
1. Strzyżewski S. „Proces wychowania w kulturze fizycznej.” WSiP, Warszawa 1986 r.
2. Grządziel G., Ljach W. „Piłka siatkowa, podstawy treningu, zasób ćwiczeń.”COS, Warszawa 2000 r.
3. Superlak E. „Piłka siatkowa, techniczno-taktyczne przygotowanie do gry.”, Wrocław 2006 r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4625


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.