Katalog

Andrzej Gniatczyk, 2011-05-05
Gdynia

WOS, Konkursy

Scenariusz Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

- n +

SCENARIUSZ KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
W SZKOLE PRZYSZPITALNEJ


I. Osoba prowadząca: Andrzej Gniatczyk

II. Oddział szpitalny: Interna dziecięca

III. Uczestnicy i widzowie: nauczyciele, dzieci i młodzież ze szpitalnych oddziałów dziecięcych (zawodnikami są głównie uczniowie klas gimnazjalnych)

IV. Temat : KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ.

V. Czas: 45 min.

VI. Cele uroczystości :

- Cele terapeutyczne :

- odwrócenie uwagi od choroby i pobytu w szpitalu
- stworzenie miłej atmosfery w myśl zasady: każdy czuje się ważny ,do każdego odnosimy się z szacunkiem

- Cel operacyjny :

- poznanie faktów na temat historii i teraźniejszości Unii Europejskiej
- kształtowanie więzi z krajami Unii Europejskiej

VII. Pomoce i dekoracje :

- zestawy zadań konkursowych:
- pytania konkursowe
- mapki konturowe
- fotografie
- plansze i ilustracje
- dyplomy

VIII. Metody :

- ustne odpowiedzi na pytania konkursowe
- praca z mapą
- rozpoznawanie fotografii

IX. Przebieg uroczystości :

1. Część wstępna :

- powitanie uczestników i widzów
- wprowadzenie do tematu
- przedstawienie uczestników konkursu, podział zawodników na 2-3 dwuosobowe zespoły
- omówienie regulaminu konkursu
- powołanie jury

2. Część właściwa:

- I etap – uczniowie podzieleni na grupy losują zestawy pytań i odpowiadają na nie
- w przerwie wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej
- II etap – uczniowie zakreślają na mapach konturowych poszczególne państwa Unii Europejskiej
- III etap – uczniowie zgadują na podstawie przedstawionych im fotografii stolice państw Unii Europejskiej

3. Część końcowa:

- wręczenie dyplomów oraz nagród zwycięzcom konkursu
- podziękowania wszystkim obecnym za udział w imprezie
- podziękowanie wszystkim za udział w spotkaniu, zachęcenie do czytania książek i oglądania programów TV na temat Unii Europejskiej
Opracował: Andrzej Gniatczyk
Wyświetleń: 865


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.