Katalog

Piotr Janda, 2011-04-29
hermanowa

WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji Czy Polska zyskała na integracji z UE?

- n +

Piotr Janda listopad 2002
-nauczyciel kontraktowy
Gimnazjum w Boguchwale

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - scenariusz.

( Metoda - debata.)


Temat: „Czy Polska zyskała na wejściu do Unii Europejskiej?”I. Na dwa tygodnie przed planowaną lekcją uczniowie mieli zapoznać się, wykorzystując różne źródła (prasa, radio, telewizja, internet), z warunkami wejścia Polski do Unii Europejskiej .

Udział w debacie wzięli wytypowani uczniowie klas II i III. Ogólna liczba debatujących - 20 osób.


Podział uczestników na grupy:
- grupa I – przeciwnicy wstąpienia Polski do UE.
- grupa II – zwolennicy wstąpienia,

1)Zadania główne:
- podział klas na dwa zespoły
- wybór szefa każdej grupy,
- czas przygotowania dwa tygodnie,


II. Przebieg lekcji na temat: „Czy Polska powinna integrować się z Unia Europejską?”.

Cele:
1) Zainteresowanie ucznia współczesną historią kraju i kontynentu.
2) Kształcenie umiejętności:
- korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie i prezentacja
wiedzy,
- działania grupowego, odpowiedzialności za swoje zadanie w grupie,
- pobudzenie do działalności twórczej,
- szanowanie zdania „przeciwnika”,
- zdolność do kompromisu.

III. Część wstępna:
Uczniowie biorący udział w debacie zostali podzieleni na dwie grupy. Członkowie obydwu grup zasiadają w ławkach ustawionych naprzeciwko siebie.

Debata rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia nauczyciela historii charakteryzującego: proces integracji Europy od starożytności do czasów współczesnych, oraz sytuacje polityczno-gospodarczą Polski po 1989 r.

IV. Część główna:

Uczniowie kolejno według ustalonego porządku przedstawiają
przygotowane argumenty w paru dziedzinach:
- gospodarka,
- kultura,
- swobody obywatelskie,
- autonomia i niezależność państwowa,
- bezpieczeństwo.

Czas debaty 25 min. jedna osoba prezentując swoje stanowisko nie może przekraczać czasu 1 min. w jednej wypowiedzi.

V. Część podsumowująca:

Każda grupa otrzymuje kartę, na której może zapisać anonimowo swoje stanowisko wobec integracji i wrzucają ją do wcześniej przygotowanej urny. Następnie nauczyciel wraz z szefami zespołów liczą oddane głosy i podają oficjalne wyniki.

VI. Uzyskane osiągnięcia:

1) Zdobycie wiedzy na temat samej Unii Europejskiej i warunków integracji Polski z UE.
2) Zaangażowanie emocjonalne, wykazanie się pomysłowością i dowcipem.
4) Docenianie pracy innych kolegów.Opracował: Piotr Janda
- nauczyciel Gimnazjum w Boguchwale
Wyświetleń: 1612


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.