AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Mikulska, 2011-04-28
kędzierzyn-koźle

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ w grupie dzieci 4-5-letnich - marzec

- n +

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
w grupie dzieci 4-5-letnich

Wielokierunkowa aktywność dzieci – miesiąc marzec


Tydzień pierwszy
Integralny ośrodek tematyczny: Poznajemy zawody

Treści programowe:
Nasza miejscowość, nasz region:
• poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola;
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,
• nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór.

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. W sklepie • Rozmowa przy obrazkach przedstawiających różne sklepy.
• Wycieczka do sklepu – zakup produktów potrzebnych do przygotowania sałatki. • Zwrócenie uwagi na rodzaje sklepów i ich asortyment.
• Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscach publicznych.
2. Jak pracuje kucharka? • Zabawa dydaktyczna „Co potrzebne jest w pracy kucharce?”
• Wykonanie sałatki jarzynowej. • Poznanie pracy kucharki.
• Stosowanie się do poleceń nauczyciela oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas przygotowania sałatki.
3. Chory synek • Teatrzyk sylwet inspirowany utworem W.Badalskiej „Chory synek”.
• Zabawa tematyczna „Chory synek”. • Poznanie pracy lekarza i pielęgniarki.
• Zwrócenie uwagi na konieczność udzielania pomocy choremu.
4. Bukiet dla pań • Bukiety dla pań – wykonanie pracy plastyczno-przestrzennej.
• Słuchanie piosenki „Marcowy kwiatek”. • Przygotowanie bukietu dla pań.
• Inicjowanie rozmów na temat pracy zawodowej pań.
5. Gdzie pracuje moja mama? Rozwiązywanie zagadek na temat zawodów wykonywanych przez panie.
Nauka piosenki „Marcowy kwiatek”, zabawa przy piosence. • Inicjowanie rozmów na temat pracy zawodowej mam.
• Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.

Gry i zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XII (wg Wlaźnik).
• Zabawy orientacyjno-porządkowe: Siedmiomilowe buty, Marsz w różnych kierunkach, Szukaj pary, Biegamy – przykucamy, Pogotowie ratunkowe, Biegamy – obracamy się, Woreczki, Berek z przysiadem, Komu trzeba się ukłonić.
• Zabawy bieżne: Mijanie, Bieg koników.
• Zabawy ruchowo-naśladowcze: Zawody naszych pań, Porządki.Tydzień drugi
Integralny ośrodek tematyczny: Muzyczne inspiracje

Treści programowe:
W świecie sztuki. Muzyka:
• Słuchanie i śpiewanie piosenek: śpiewanie piosenek z osobą dorosłą.
• Gra na instrumentach perkusyjnych: zorganizowanie kącika muzycznego.
• Wyrażanie muzyki ruchem: słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych , np. muzyki filmowej, poważnej.

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Instrumenty muzyczne • Słuchanie wiersza W.Chotomskiej „Tamburyn”.
• Wystukiwanie rytmu piosenki „Laboga, dziewuszki” na tamburynach. • Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – tamburynem.
• Tworzenie akompaniamentu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
2. Głos to najlepszy instrument • Słuchanie wiersza W.Próchniewicza „Najlepszy instrument”.
• Dowolny taniec z chustkami przy utworze A.Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”.
• Dzień Kobiet w przedszkolu – występy dzieci ze wszystkich grup, wręczanie upominków dla pań pracujących w przedszkolu. • Rozwijanie mowy.
• Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
3. Majowa poleczka • Słuchanie wiersza D.Gellner „Majowa poleczka”.
• Nauka piosenki „ Orkiestra”. • Rozwijanie mowy.
• Rozwijanie umiejętności wokalnych.
4. Nasze instrumenty • Słuchanie i dowolna interpretacja utworu N.Rimskiego-Korsakowa „Lot trzmiela”.
• Wykonanie niekonwencjonalnych instrumentów perkusyjnych. • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce.
• Zachęcanie do tworzenia własnych instrumentów.
5. Malujemy muzykę • Słuchanie i dowolna interpretacja ruchowa utworu E.Griega „W grocie króla gór”.
• Ilustrowanie utworu E.Griega „W grocie króla gór”. • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
• Łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną.

Gry i zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XVI (wg Wlaźnik).
• Zabawa muzyczno-ruchowa Poruszam się tak, jak każe bębenek.
• Zabawy ruchowe z elementem równowagi: Przekraczanie linki, Po wąskiej dróżce.
• Zabawa ruchowa z elementem biegu i marszu –Marsz i bieg.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci i koło.Tydzień trzeci
Integralny ośrodek tematyczny: Wiosno przyjdź
Treści programowe:
Poznajemy przyrodę. Wiosna:
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).
Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. W marcu • Słuchanie wiersza I.Suchorzewskiej „W marcu”.
• Rozmowa przy obrazkach przedstawiających przyrodę w czasie przedwiośnia. • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
• Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
2. Przebiśnieg to znak wiosny • Prezentacja obrazka przedstawiającego przebiśnieg-zwrócenie uwagi na jego nazwę, budowę i wygląd.
• Przebiśnieg – wykonanie pracy plastycznej. • Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
3. W marcu jak w garncu • Próby zinterpretowania i wyjaśnienia sensu przysłowia „W marcu jak w garncu”.
• Ćwiczenia plastyczne „W marcu jak w garncu”. • Zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia.
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
4. Marzec czarodziej • Słuchanie piosenki „Cieszymy się”.
• Ćwiczenia plastyczne „Wczesnowiosenna pogoda” techniką mokre na mokre. • Rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem.
• Poznanie nowej techniki plastycznej.
5. Szukamy wiosny w najbliższej okolicy. • Wycieczka po najbliższej okolicy. • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną.

Gry i zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XIII (wg Wlaźnik).
• Zabawy orientacyjno-porządkowe: Biegamy-obracamy się, Śnieg czy deszcz?, Pająk i muchy, słonko świeci czy deszcz pada?, Marcowy garnek, Kałuże, Pod parasolem, Dwa kółeczka.
• Zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy mięśniowe – Sufit – podłoga.
• Zabawa bieżna Koniki.


Tydzień czwarty
Integralny ośrodek tematyczny: Nadeszła wiosna
Treści programowe:
Poznajemy przyrodę. Wiosna:
• omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Panna Marzanna • Słuchanie wiersza J.Jałowiec „Marzanna” z wykorzystaniem ilustracji i obrazów z Internetu.
• „Wiosenny korowód” – przemarsz uliczkami osiedla w kolorowych strojach, z instrumentami, kwiatami, transparentami. • Rozwijanie mowy.

• Poznanie tradycji związanych z obrzędem pożegnania zimy i powitania wiosny.
2. Pierwszy dzień wiosny • „Suknia Pani Wiosny” – praca zbiorowa.
• Słuchanie piosenki „Pierwszy dzień wiosny”. • Rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie rówieśniczej.
• Kształcenie poczucia rytmu i różnorodnych form ekspresji.
3. Kwiaty wiosny • Oglądanie obrazków przedstawiających wiosenne kwiaty, np.: pierwiosnka, krokusa, sasanki.
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Wczesnowiosenne kwiaty”. • Poznanie nazw kwiatów chronionych.

• Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
4. Ptaki wracają z ciepłych krajów • Inscenizacja wiersza S.Kraszewskiego „Rozmowa z bocianem”.
• Słuchanie utworu (fragmentu) C.Saint-Saensa „Kukułka” z cyklu „Karnawał zwierząt”. • Gromadzenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną.
• Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
5. Porządki w ogrodzie • Rozmowa na temat wiosennych porządków.
• Układanie kompozycji z różnych nasion w wypełnionych plasteliną nakrętkach od słoików. • Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogrodzie.
• Rozwijanie sprawności manualnej.

Gry i zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XIII (wg Wlaźnik).
• Zabawy orientacyjno-porządkowe: Kropelki, kałuże, Staję nieruchomo, Kolory wiosny, Bocian i żaby, Kotki nie tylko wierzbowe, Figurki.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Puk, puk.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza: Przylot bocianów.
• Zabawa ruchowa wieloznaczna Robimy porządki.
• Zabawy ruchowe twórcze: Marzanna, Wiosenna trawka.Tydzień piąty
Integralny ośrodek tematyczny: Wiosna na wsi
Treści programowe:
Poznajemy przyrodę. Wiosna:
• poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi.

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Z wizytą u pani kwoki • Słuchanie opowiadania A.Usakiewicz „O kurczaku, który był wyjątkowo puchaty”.
• „Moje kurczątko” – orgiami płaskie z koła. • Rozwijanie mowy.

• Rozwijanie sprawności manualnej.
2. Kto rządzi w kurniku? • Słuchanie opowiadania A.Sójki „Kogut i kukuryku”.
• Ćwiczenia ortofoniczne połączone z zagadkami. • Zapoznanie ze zwyczajami życia zwierząt na wiejskim podwórku.
• Rozwijanie mowy.
3. Wiejski koncert • Zabawa przy piosence „Opera w kurniku”.
• Ćwiczenia klasyfikacyjne „Zwierzęta i ich dzieci”. • Rozwijanie aktywności i wrażliwości muzycznej.
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
4. Poranny krąg-wiosna • Wiosenne zabawy według programu „Poranny krąg”.
• Akompaniament na bębenku do piosenki „Wiosna”. • Wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla danej pory roku.
• Umuzykalnienie dzieci.
5. Prawdziwy przyjaciel • Słuchanie opowiadania T.Stempkowicza „Przyjaciele”.
• Słuchanie piosenki „Piesek mój i ja”. • Uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.
• Nauka piosenki.

Gry i zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XIV (wg Wlaźnik).
• Zabawa muzyczno-ruchowa Roboty.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kogut i kury.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Mój piesek.Opracowała:
mgr Agnieszka Mikulska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4774


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.