Katalog

Marianna Wolska, 2011-04-26
Radomsko

Przyroda, Ćwiczenia

Zwierzęta chronione w Polsce- zadanie kl IV szkoły podstawowej

- n +

ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE
WebQuest dla IV klasy szkoły podstawowej, do wykorzystania na lekcji przyrody
Wykonany przez:
Mariannę Wolską

WPROWADZENIE
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt jest jedną ze szczególnych form ochrony przyrody i ma na celu zabezpieczenie gatunków dziko występujących, a w szczególności rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Celem jej jest również zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
ZADANIE
Waszym zadaniem będzie zrobienie reportażu dotyczącego gatunków chronionych prawnie w Polsce. Reportaż powinien zawierać:
• nazwy zwierząt chronionych w Polsce i ich ilustracje
• rozmieszczenie tych gatunków na mapie
• cechy charakterystyczne
• tryb życia
• odżywianie
• sposób rozmnażania

ŹRÓDŁA:

LITERATURA:

Edward Tranda, Wacław Jaroniewski, Zwierzęta chronione w Polsce, Multico Oficyna Wydawnicza W-wa 1999
Paweł Czapczyk, Zwierzęta chronione w Polsce, wyd. Publicato
Bilińska Agnieszka, Biliński Włodek, Zwierzęta chronione w Polsce, wydawnictwo: Videograf II 2008
Będkowska Hanna, Zwierzęta chronione. Młody obserwator, Multico Oficyna Wydawnicza W-wa 2008
Hammond Paula, Nietoperze Polski, Mulico Oficyna wydawnicza W-wa 2009
Marzenna Nowakowska , Zwierzęta Polski, Mulico Oficyna wydawnicza W-wa 2009
Maja Nowakowska, Zwierzęta Polski, wyd. Egmont
Sławomir Wąsik, Zwierzęta Polski. Spotkania, wyd. Multico
Zwierzęta Polski , Praca zbiorowa, wyd. Carta Blanca
Leksykon roślin i zwierząt Polski, Praca zbiorowa, Wydawnictwo: Elipsa

PRZYDATNE LINKI:
http://www.eko.org.pl/lkp/ostoje_html/gatchron.htm#zwierzeta
http://zzknafle.republika.pl/
http://belfer.educom.net.pl/publika/pp/38ssaki.pps
http://www.wcwi.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=52
http://arus24.w.interia.pl/ssaki/ssaki.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki_zagro%C5%BCone_wygini%C4%99ciem
http://ozwierzetach.pl/
http://www.salamandra.org.pl/
http://www.dmoz.org/World/Polski/Nauka_i_edukacja/Biologia/Zoologia/Zwierz%C4%99ta/Ssaki/
http://www.oton.sylaba.pl/
Wyświetleń: 1796


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.