AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marek Błachnio, 2011-04-07
Chełm

Geografia, Scenariusze

Scenariusz lekcji geografii

- n +

Scenariusz lekcji geografii – kl.3 technikum
Opracowanie – Marek Błachnio

Temat lekcji: Dlaczego przemysł rozmieszczony
jest nierównomiernie ?

Motto: „Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno
masz rację”.
Henry Ford


CELE:
Uczeń:
wiadomości: - wyjaśni pojęcia: przemysł, technologia, kooperacja,
rynek zbytu, kapitał,
- wymieni główne działy przemysłu,
- wymieni nazwy wyrobów poszczególnych działów przemysłu,
- wymieni na przykładach czynniki lokalizacji przemysłu: przyrodnicze, techniczno – ekonomiczne, społeczno – polityczne,
- wymienia powiązania kooperacyjne
oraz określa rynek zbytu wybranego zakładu
przemysłowego w okolicy miejsca
swojego zamieszkania,

umiejętności: - porówna cechy przemysłu i rolnictwa,
- ocenia lokalizację wybranego zakładu
przemysłowego w okolicy miejsca swojego
zamieszkania,
- ocenia wpływ lokalizacji wybranego zakładu
przemysłowego na stan środowiska.


METODY PRACY : podające ( pogadanka, wykład informacyjny, opis),
problemowe (burza mózgów, dyskusja), praktyczne (praca z atlasem, podręcznikiem, rozwiązywanie ćwiczeń).

FORMY PRACY: w grupie, indywidualna, zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik (wyd. ORTUS cz. 2), atlas, mapa
gospodarcza świata, karty pracy, magnesy, kartki z nazwami
zakładów przemysłowych.
Przebieg lekcji:
I. Faza przygotowawcza:
- część organizacyjna (powitanie uczniów, sprawdzenie listy
obecności),
- zebranie kartek z pracą domową,
- podanie i zapisanie tematu lekcji.

II. Faza realizacyjna:
- podział klasy na grupy 3 – 4 osobowe (uczniowie wybierają swojego lidera,
odpowiedzialny jest za wywiązanie się grupy z zadania),
- nauczyciel przedstawia klasie temat, który będzie przedmiotem ich rozważań -
„Czynniki lokalizacji przemysłu". Omawia krótko cele lekcji i wymagania, jakie
będzie stawiał uczniom po zrealizowaniu tematu, a następnie rozdaje każdej grupie
karty pracy,
- nauczyciel objaśnia sposób wykonania zadania na kartach pracy (załącznik 1) –
czas pracy 5 – 7 minut,
- każda grupa przedstawia jedną odpowiedź dotyczącą cech rolnictwa i przemysłu
(nauczyciel poprawia wypowiedzi i ukierunkowuje je),
- nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania po wykonanym zadaniu,
- nauczyciel zadaje kolejne polecenie ( na zasadzie burzy mózgów w tych samych
grupach uczniowie mają stworzyć pojęcie przemysłu) – czas pracy ok. 5 minut,
- prezentacja i zapisanie na tablicy najlepszego określenia przemysłu,
- uczniowie zapisują podyktowane przez nauczyciela pojęcie przemysłu,
- analiza schematu zamieszczonego w podręczniku ze strony 105 – Podział
przemysłu ( nauczyciel prosi uczniów o wymienienie działów - gałęzi przemysłu,
a następnie poszczególnych wyrobów w tych działach),
- nauczyciel zadaje pytanie co to jest rzemiosło? ( ukierunkowuje i uzupełnia
wypowiedzi uczniów)
- nauczyciel prosi o wymienienie przykładów rzemiosła w Polsce i na świecie
( ukierunkowuje i uzupełnia odpowiedzi uczniów),
- wykład informacyjny nauczyciela na temat działalności przemysłowej,
- nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie słowa kapitał (uzupełnia wypowiedzi
uczniów),
- nauczyciel rozdaje kolejne karty pracy dla wcześniej stworzonych grup i objaśnia
sposób wykonania zadania (załącznik 2) – czas pracy 5 – 7 minut,
- uczniowie poszczególnych grup przedstawiają po jednym czynniku lokalizacji
przemysłu z podziałem na 3 kategorie ( czynniki przyrodnicze, czynniki społeczno –
polityczne, czynniki techniczno – ekonomiczne ), nauczyciel poprawia i uzupełnia
odpowiedzi uczniów – nawiązanie do map w atlasie strona 50 – 51 i mapy ściennej
(Mapa gospodarcza świata),
- nauczyciel wywiesza na tablicy schemat z nazwami różnych zakładów
przemysłowych (załącznik 3), a zadaniem uczniów jest połączenie strzałkami tych
zakładów, które ze sobą współpracują ( kooperują), uczniowie przepisują podany
schemat do zeszytu,
- nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie na czym polega kooperacja przedsiębiorstw
i prosi o podanie takiego przykładu dla miejsca zamieszkania i określi rynek zbytu
tych zakładów (nauczyciel poprawia i uzupełnia wypowiedzi uczniów),
- nauczyciel zadaje pytania: co to jest technologia, jakie ma znaczenie dla przemysłu,
z jakimi usługami jest powiązana i dlaczego w związku z tym wiele rodzajów
przemysłu skupia się w rejonach wielkich miast? - nauczyciel ukierunkowuje,
poprawia i uzupełnia wypowiedzi uczniów,
- nauczyciel zadaje pytanie: jakie były czynniki lokalizacji Cementowni Chełm
i jakie zagrożenie dla środowiska mogą nieść tego typu zakłady?- analiza mapy
w atlasie str. 47, nauczyciel ukierunkowuje, poprawia i uzupełnia wypowiedzi
uczniów.

III. Faza podsumowująca.
- nauczyciel zadaje pytania utrwalające lekcję:
• wymienia nazwy wyrobów, a zadaniem uczniów jest podanie gałęzi przemysłu która go wytwarza (leki – chemiczny, maszyny i urządzenia – elektromaszynowy, odzież – lekki, żywność – spożywczy, meble – drzewny, oleje i smary – paliwowo – energetyczny)
• wymienia czynniki lokalizacji, a uczniowie odpowiadają do jakiej grupy należą:
(woda – cz. przyrodniczy, rynek zbytu – cz. techniczno – ekonomiczny, surowce – cz. przyrodniczy, polityka państwa – cz. społeczno – polityczny, kapitał – społeczno ekonomiczny) – nauczyciel podaje ciekawostkę dotyczącą wpływu polityki państwa na lokalizację przemysłu w poprzednim systemie w Polsce (przykład huty w Krakowie dawniej im. Lenina, a obecnie ArcelorMittal Poland ),
- nauczyciel rozdaje karteczki do wklejenia do zeszytu jako forma notatki,
- nauczyciel rozdaje karteczki z pracą domową i objaśnia sposób rozwiązania
(załącznik 4),
- nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji – stopnie, plusy, ocena słowna,
- podziękowanie za przeprowadzoną lekcję.


Wykorzystana literatura:
- Podręcznik do geografii cz.2 – Człowiek gospodarzem Ziemi. Zakres podstawowy,
Paweł Wład, wyd. ORTUS, Piaseczno 2005;
- Zeszyt ćwiczeń cz 2, Człowiek gospodarzem Ziemi. Zakres podstawowy.
Paweł Wład, wyd. ORTUS, Piaseczno 2006;
- Podręcznik do geografii cz. – Geografia na czasie. Zakres podstawowy,
Barbara Lenartowicz i inni, wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, Łódź 2008;
- Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - Geografia na czasie. Zakres podstawowy i rozszerzony,
Barbara Lenartowicz i inni, wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN, Łódź 2008;
- Szkolny słownik geograficzny, Jan Flis, wyd. WSiP, Warszawa 1982.

Załącznik 1.
KARTA PRACY

Praca w 4- osobowych grupach.
Przyporządkuj wymienione określenia jako cechy rolnictwa i przemysłu:
- zmniejszająca się liczba pracujących,
- duża zależność od surowców,
- duży wpływ nowych technologii,
- pracochłonność,
- szybki postęp techniczny,
- samowystarczalność,
- mały odsetek powierzchni danego kraju,
- duży odsetek powierzchni danego kraju,
- duża zależność od klimatu,
- coraz mniejsza zależność od środowiska,
- rozległy rynek zbytu.

CECHY ROLNICTWA - ...........................................................................................
.........................................................................................................................

CECHY PRZEMYSŁU - ...................................................................................
.........................................................................................................................


Załącznik 2.
KARTA PRACY

Praca w 4- osobowych grupach.
Dopasuj podane czynniki lokalizacji przemysłu do 3 grup:
- bariery ekologiczne,
- preferencje inwestorów,
- zasoby i kwalifikacje siły roboczej,
- baza surowcowa
- korzyści aglomeracji i infrastruktura techniczna,
- polityka państwa,
- baza energetyczna,
- rynek zbytu,
- zaplecze naukowo- badawcze i techniczne
- zasoby wody
- kapitał,
- czynniki strategiczne,
- czynniki społeczne,
- transport i łączność.
CZYNNIKI PRZYRODNICZE ---------------


CZYNNIKI SPOŁECZNO – EKONOMICZNE ------------


CZYNNIKI TECHNICZNO – EKONOMICZNE --------------Załącznik 3.

Praca z cała klasą – poniższy schemat wywieszony na tablicy. Zadanie polega na połączeniu strzałkami zakładów, które ze są współpracują ( kooperują).

Dowolne zakłady – według pomysłu np. piekarnia, tartak, zakład meblarski, ciepłownia, młyn itp.Załącznik 4.

Praca domowa.

Polecenie: odwiedź dowolny zakład przemysłowy w twojej okolicy i opisz kolejne etapy produkcji wybranego produktu.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2562


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.