Katalog

Anna Bartosik-Mikulska, 2011-03-23
Sławno

Przyroda, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości dla klasy V "Polska - nasza ojczyzna"

- n +

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI
Z DZIAŁU „POLSKA - NASZA OJCZYZNA. KRAINY POLSKI”
KLASA V

Imię i nazwisko..............................................................


1. Połącz podane określenia tak, aby powstały nazwy geograficzne:

Pobrzeże zachodniopomorskie
Nizina Wisła
Jezioro Mazowiecka
Rzeka Łebsko
Województwo Śląska (2)


2. Opisz w kilku zdaniach wpływ Lądolodu Skandynawskiego na ukształtowanie powierzchni Polski:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(2)

3. Jeziora przybrzeżne to:
a) Gardno, Dąbie, Śniardwy
b) Łebskie, Gardno, Jamno
c) Mamry, Hańcza, Morskie Oko
(zakreśl prawidłową odpowiedź)
(1)

4. Połącz nazwy drzew ze zbiorowiskami roślinnymi, w których one najczęściej występują:


buczyna bór sosnowy ols grąd łęg

brzoza topola klon jawor lipa sosna dąb jesion

wierzba olsza grab buk wiąz
(3)

5. Województwo zachodniopomorskie sąsiaduje z województwami:
a) lubuskim, wielkopolskim, pomorskim
b) lubelskim, gdańskim, kujawsko-pomorskim
c) lubuskim, opolskim, podlaskim
(zakreśl prawidłową odpowiedź) (1)6. Do gleb żyznych zalicza się:
a) płowe, bielicowe, brunatne
b) mady, czarnoziemy, brunatne
c) górskie, rędziny, bielicowe
(zakreśl prawidłową odpowiedź) (1)

7. Połącz dopływy z głównymi rzekami:
San
Warta
WISŁA Bóbr
Pilica
Nysa Łużycka
Bug
ODRA Nogat
Wieprz
Dunajec
(3)

8) Podaj 4 najważniejsze zagrożenia dla lasów w czasach współczesnych:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(2)
9. Uzupełnij zdania na podstawie rysunku:

Gdańsk


Warszawa

Wrocław

Gdańsk leży na .............. od Warszawy i na .................. od Wrocławia.
Wrocław leży na ............ od Gdańska. Warszawa leży na .........................od Wrocławia (2)10. Wyjaśnij pojęcia:

torfowiec
sandr
kotlina
morena czołowa
dorzecze
próchnica
(3)
Wyświetleń: 13455


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.