Katalog

Joanna Szamara, 2011-03-04
Pogrzebień

Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy

Sprawdzian przyroda klasa III

- n +

……………………………. …………………
Imię i nazwisko data

SPRAWDZIAN klasa III


1. Które zwierzęta możesz zobaczyć na polu? Obwiedź pętlą ich nazwy.

badylarka żaba mrówka komar jeż sarna
zając przepiórka skowronek lis ślimak
wiewiórka kuropatwa motyl mysz polna

2.Dokończ zdanie:

W lesie można wyróżnić drzewa liściaste………………………...........
………………………………………………………………………………..
i iglaste………………………………………………………………………..

3. Utwórz łańcuch pokarmowy składający się co najmniej z 4 ogniw.


4. Dokończ zdania:
Rośliny zbożowe to:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Rośliny okopowe to:……………………………………………………………
Rośliny oleiste to: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Rośliny włókniste to: …………………………………………………………..

5. Ponumeruj wypowiedzenia według kolejności zdarzeń. Zapisz je w odpowiedniej kolejności w postaci zdań.

Zwożenie zboża do gospodarstwa.


Żniwa.


Siew zboża.


Orka.


Bronowanie.

Wyświetleń: 12413


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.