Katalog

Małgorzata Krzysztoszek, 2011-03-02
Oleszno

Informatyka, Plany pracy

Plan pracy koła informatycznego w klasie VI

- n +

PLAN PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGOkl. VI

TREŚCI NAUCZANIA


Wybrane zagadnienia z arkusza kalkulacyjnego na przykładzie programu Microsoft Excel. 6 h
Budowa arkusza kalkulacyjnego i jego zastosowanie. 2 h
Wprowadzanie do komórek prostych formuł obliczeniowych. 2 h
Tworzenie tabeli i sporządzanie wykresów. 2 h


Tworzenie prezentacji multimedialnych w Microsoft PowerPoint. 8 h
Poznajemy metody tworzenia slajdów; projektowanie slajdów. 2 h
Dodajemy animacje w slajdach. 2 h
Tworzymy prostą prezentację multimedialną. 4 h


Internet – możliwości i zastosowanie. 10 h
Zasoby sieci Internet. Nawigacja po WWW. 2 h
Wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z Internetu. Wykorzystanie ich w rozwiązywaniu różnych zadań. 2 h
Pozyskiwanie informacji z Internetu. 2 h
Wysyłanie listów pocztą elektroniczną. 2 h
Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych (logicznych, przygodowych, strategicznych i zręcznościowych). 2 h

CELE EDUKACYJNE

- rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną
- tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie:
grafiki, edytorów tekstowych, multimedialnych oraz prezentowania i publikowania informacji
- zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego
- poznanie możliwości wykorzystywania komputera w nauce i zabawie
- poznanie obsługi różnych aplikacji
- wykorzystanie Internetu w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji
- poznanie możliwości wykorzystania komputera do komunikowania się z innymi użytkownikami sieci Internet
- kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów
( tworzenia tekstów, rysunków, wyszukiwania i gromadzenia informacji, wykorzystywania obliczeń matematycznych, wykresów ) przy użyciu komputera
- kształtowanie umiejętności prezentowania osobistych dokonań.


OCZEKIWANE REZULTATY


Umiejętnie uruchamia i korzysta z poznanych programów.
Tworzy własny arkusz kalkulacyjny, wprowadza dane liczbowe i cyfrowe do komórek.
Dokonuje obliczeń w arkuszu za pomocą prostych formuł.
Zna zastosowanie Internetu, wykorzystuje adresy internetowe w celu pozyskiwania informacji, zna zasady korzystania z przeglądarek internetowych.
Potrafi wykonać prezentację multimedialną w Microsoft PowerPoint tworząc slajdy zawierając w nich zarówno elementy edytorów grafiki i tekstu lub arkusza kalkulacyjnego.
Wykorzystuje komputer w procesie uczenia się i poznawania różnych dziedzin nauki.


Wyświetleń: 1541


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.