Katalog

Wioletta Kucharska-Sosnal, 2011-03-01
Sosnowiec

Język rosyjski, Konspekty

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego z wykorzystaniem Internetu

- n +

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU


Prowadzący: mgr Wioletta Kucharska-Sosnal
Klasa: III Technikum Ekonomiczne


Temat: Виртуально в Третьяковской галерее.


Сel ogólny: Czytanie ze zrozumieniem tekstów on-line, wyszukiwanie informacji o Galerii Trietiakowskiej.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
- leksykę związaną z tematem,
- historię powstania galerii,
- nazwy kilku obrazów, które znajdują się w Trietiakowce oraz ich autorów.
Uczeń potrafi:
- korzystać z wyszukiwarek internetowych,
- wyszukać w Internecie informacje dotyczące Galerii Trietiakowskiej,
- przeczytać ze zrozumieniem tekst zamieszczony na stronie internetowej i wyszukać potrzebną mu informację,
- przekazać podstawowe wiadomości na forum klasy.
Metody pracy i pomoce dydaktyczne: indywidualna; komputer, dyskietka, podręcznik.
Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne.


Przebieg lekcji:
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, objaśnienie celów lekcji.
2. Krótka pogadanka nawiązująca do tematu jednostki lekcyjnej.
3. Praca z komputerem. Uczniowie korzystając z wyszukiwarek internetowych tworzą bank stron, które odwiedzą w poszukiwaniu informacji o Galerii Trietiakowskiej.
4. Czytanie wiadomości zamieszczonych na stronach i wyszukiwanie informacji w celu pozyskania odpowiedzi na pytania:
• Где находится Третьяковская галерея?
• Когда и кем была она основана?
• Откуда возникло её название?
• Какие картины помещаются в Третьяковке?
• Какая картина тебе особенно понравилась и почему?
• Расскажи коротко о её авторе?
5. Prezentacja swoich efektów poszukiwań na forum klasy. Odpowiedzi na ww. pytania.
6. Zapisywanie najbardziej interesujących tekstów w wersji elektronicznej (na dyskietkach).
7. Zadanie pracy domowej – ustne opowiadanie o Galerii Trietiakowskiej.


Opracowała:
mgr Wioletta Kucharska-Sosnal

Wyświetleń: 2522


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.