Katalog

Urszula Brzeźnicka, 2011-02-22
ostrowiec

Język angielski, Sprawdziany i testy

Język angielski, sprawdziany

- n +

CLASS TEST 2.1

Student…………………………………………. Class……….date…………………………1 Przetłumacz: (6pkt)

1. Zamknij okno! ……………………………………………………….
1. Nie używaj telefonu w szkole! ………………………………………………….
2. Wyślij zdjęcie do Sary! ……………………………………………………..

2. Wstaw THE tam gdzie jest to konieczne, w miejscu gdzie nie powinno być przedimka wstaw’ –‘. (10pkt)

1. …….capital of ……England is ……London
2. I can play……….piano.
3. ……Nile, ………Poland, ……….Atlantic Ocean,
4. on………left, in………..east, at……..school

3. Napisz zdania twierdzące, przeczące i pytania w czasie Present Simple używając podpowiedzi. (10 pkt)

1. Kieran / live / in a cottage.
………………………………………………..
2. He / not / live / in a flat.
………………………………………………….
3. you / like / fish?
………………………………………………….
4. my sisters/ work / for / Microsoft.
…………………………………………………..
5. Sara / learn / Polish?
…………………………………………………………..

4. Wstaw in, on, at. (5 pkt)

……..Saturday,……..23th May,. …….the afternoon,……the weekend ………March

5. Przetłumacz zdanie w czasie Present Simple, dopisz pytanie i przeczenie. (8pkt)

1. Mój tata pracuje w każdą sobotę.
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
2. Sara i Kieran lubią frytki.
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………


Vocabulary


1. Dopasuj wyrazy z kolumny A do wyrazów i zwrotów w kolumnie B a następnie napisz znaczenie tych zwrotów. (10 pkt)

A B
a)tell 1) a shirt ………………………
b)iron 2) noon ………………………..
c)lift 3) a joke …………………………
d)running 4) machine …………………………
e) after 5) weights ………………………..

2. Przetłumacz: (10 pkt)

marchewka-………………. To press-………………..
Zrobić kanapkę-………………… to cook a meal-…………………..
Pływać pod wodą-……………………… to select-……………………….
kurczak-…………………. Go away!-………………………..
ziemniak-…………………… outside-………………………
CLASS TEST 2.1.Student…………………………………………. Class……….date…………………………

1. Przetłumacz: (6pkt)

1. Nie zapomnij swoich kluczy! …………………………………………………
1. Mów po hiszpańsku! …………………………………………………………………
2. Zadzwoń do swoich rodziców! ……………………………………………………

2. Wstaw THE tam gdzie jest to konieczne, w miejscu gdzie nie powinno być przedimka wstaw’ –‘. (10pkt)

1. ………River Nile is in ………..Egypt
2. ………main language of………..Mexico is ………..Spanish.
3. ………twentieth, ………Biology, …………Caribbean sea
4. in……….. north, ………… Park Street.


3. Napisz zdania twierdzące, przeczące i pytania w czasie Present Simple używając podpowiedzi. (10 pkt)

1. Martin / not / like / fish.
………………………………………………..
2. They / live / in / a cottage.
………………………………………………….
3. your / friend/ play / basketball / on Mondays?
………………………………………………….
4. my sister/ work / in the USA.
…………………………………………………..
5. Mark/ speak / French?
…………………………………………………………..

4. Wstaw in, on, at. (5 pkt)

……..Monday ……..10pm. ……….the evening ………night ………March

5. Przetłumacz zdanie w czasie Present Simple, dopisz pytanie i przeczenie. (8pkt)

1. Oni piją mleko na kolację każdego dnia.
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
2. Martin czyta książki wieczorem.
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………

Vocabulary


1. Dopasuj wyrazy z kolumny A do wyrazów i zwrotów w kolumnie B a następnie napisz znaczenie tych zwrotów. (10 pkt)

A B
a)programme 1) a number ………………………
b)speak 2) a language ………………………..
c)area 3) a video …………………………
d)dial 4) rooms …………………………
e) mush 5) code ………………………..

2. Przetłumacz: (10 pkt)

naprwadę-………………. behind-………………..
znaleźć-………………… Can I have a go?-…………………
całkiem mały-……………………… a cottage-……………………….
ośmiornica-…………………. except-………………………..
czasami-…………………… a flat-………………………

Wyświetleń: 5932


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.