Katalog

Joanna Grzebyk
WOS, Scenariusze

Różne sposoby podejmowania decyzji w sprawach grupy

- n +

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie lub godz. wychowawczej w klasie I gimnazjum

Wykorzystałam tu materiały zamieszczone w podręczniku KOSS - kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Jest to duża pomoc dla nauczyciela, gdyż materiały w nim zamieszczone pozwalają na dużą aktywność uczniów na lekcjach wos.

Temat: Różne sposoby podejmowania decyzji w sprawach grupy.

Standard 5 - formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze, z części II zakresu przedmiotów humanistycznych

Cel ogólny - umiejętność rozróżniania 3 sposobów podejmowania decyzji w sprawach grupy: zgoda czyli concensus, decyzja lidera, głosowanie.

Po zrealizowaniu tematu uczniowie powinni:
a) pamiętać: podstawowe sposoby podejmowania decyzji w sprawach dotyczących grupy
b) rozumieć: że każdy ze sposobów ma wiele zalet, ale żaden nie jest pozbawiony wad, że przydatność sposobu podejmowania decyzji zależy od konkretnego problemu
c) umieć: rozpoznawać różne sposoby podejmowania decyzji, stosować te sposoby w zależności od rozwiązywanego problemu

Metody dydaktyczne: praca w grupach, dyskusja

Środki dydaktyczne:
- podręcznik cz. I KOSS red. A. Pacewicz
- rzutnik informacji o poszczególnych sposobach podejmowania decyzji
- duże arkusze papieru, flamastry
quiz " Jak najlepiej podjąć tę decyzję"
Czynności nauczyciela Czynności ucznia
II. Rekapitulacja wtórna
- przeczytanie zadania domowego na temat poznanej umiejętności obywatelskiej - skutecznego wyrażania własnego zdania
 
III. Wprowadzenie nowego tematu
- wyjaśnienie nowej umiejętności obywatelskiej, jaką jest sposób podejmowania decyzji w różnych sprawach
- zapis tematu na tablicy
Zapis tematu do zeszytu
IV. Realizacja tematu:
1. Pierwszy sposób podejmowania decyzji, to osiąganie zgody czyli concensusu. Polega on na tym, że wszyscy poszukują wspólnie wszelkich możliwych rozwiązań,
- aby decyzja mogła być podjęta, każdy musi zgodzić się na przyjęte rozwiązanie

Czy łatwo jest osiągnąć consensus? Odpowiedź uzasadnij.

2. Istnieje taki sposób podejmowania decyzji, który nie ma powyższych wad. To decyzja lidera. Decyzję podejmuje osoba sprawująca władzę a pozostali muszą się jej podporządkować.

3. Trzeci sposób podejmowania decyzji w sprawach dotyczących grupy to głosowanie. Podczas głosowania każdy głos jest tak samo ważny.

Za każdym razem nauczyciel wywiesza plansze ( załącznik nr 1)
Grupy pracują nad osiągnięciem zgody co do opracowania projektu flagi klasowej.

Wypisanie na arkuszach papieru zalet i wad osiągania consensusu.

Lider grupy podejmuje decyzję, czy w ostatnim tygodniu przedświątecznym klasa pojedzie na wycieczkę. Zestawienie zalet i wad tego sposobu podejmowania decyzji.

Wszyscy uczniowie głosują, czy chcieliby uczestniczyć w akcji ( to już kolejna akcja w ostatnim czasie ) pt. " Góra grosza" na rzecz domów dziecka. Po ogłoszeniu wyników głosowania, uczniowie wypisują wady i zalety tego sposobu podejmowania decyzji
V. Zakończenie Lekcja pokazała różne sposoby podejmowania decyzji oraz, że każdy z tych sposobów ma swoje zalety i żaden nie jest pozbawiony wad ( załącznik nr 2).

Uporządkowaniem zdobytej wiedzy będzie rozwiązanie quizu " Jak najlepiej podjąć tę decyzję" ( podręcznik str. 31 ).
Wytypowani uczniowie rozwiązują quiz.


UWAGA - jeśli w trakcie dyskusji okaże się, że uczniowie widzą, iż przydatność trzech sposobów podejmowania decyzji zależy od konkretnego problemu decyzyjnego- cel zajęć został osiągnięty.

ZAŁĄCZNIK NR 1

W osiąganiu zgody, czyli consensusie:
- wszyscy poszukują wspólnie wszelkich możliwych rozwiązań,
- aby decyzja mogła być podjęta, każdy musi zgodzić się na przyjęte rozwiązanie; jeśli choć jedna osoba zgłasza weto, to porozumienie nie zostanie osiągnięte, a decyzja nie może być podjęta.

Decyzja lidera:
- podejmuje ją tylko jedna osoba sprawująca władzę, mająca prawo rządzenia,
- przy podejmowaniu decyzji opiera się ona głównie na swoich sądach,
- członkowie grupy zgłaszają swoje propozycje tylko wtedy, gdy lider wyrazi na to zgodę,
- decyzje lidera są ostateczne i wiążące dla wszystkich.

Głosowanie:
- każdy głos jest tak samo ważny,
- liczy się zdanie większości,
- mniejszość, wbrew swoim poglądom, musi poddać się woli większości.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda, czyli consensus

zalety:
- duża liczba możliwych rozwiązań,
- dzielenie się z innymi swoimi pomysłami,
- szacunek, dla zdania każdej osoby

wady:
- czasochłonność,
- trudności w wysłuchaniu i przekonaniu każdego,
- możliwość zablokowania decyzji przez jedną osobę

Decyzja lidera

zalety:
- decyzję można podjąć bardzo szybko,
- szarzy obywatele mogą przestać się przejmować problemem,
- odpowiedzialność za decyzję jest ściśle określona,

wady:
- lider może podjąć błędną decyzję,
- lider przestaje się liczyć ze zdaniem innych,
- lider może zostać przekupiony.

Głosowanie

zalety:
- dochodzenie do decyzji trwa krótko,
- liczy się zdanie każdego,
- istnieje ryzyko tyranii większości,

wady:
- decyzja zostaje podjęta wbrew woli mniejszości,
- co ma zrobić nieprzekonana mniejszość

Opracowanie: Joanna Grzebyk
Gimnazjum nr 4
Mielec

Wyświetleń: 9913


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.