Katalog

TERESA ZIELONKA, 2011-01-03
Rybnik

Religia, Konspekty

Konspekt "W miesiącu maju czcimy Maryję".

- n +

Opracowała: Teresa Zielonka
SP 12 Rybnik


Poziom nauczania
Szkoła podstawowa, klasa I

Temat: W miesiącu maju czcimy Maryję

Wiodące cele katechetyczne
v Ukazanie kultu Maryi w narodzie polskim
v Rozwijanie pobożności Maryjnej, miłości i przywiązania do Matki Bożej poprzez udział w nabożeństwach majowych

Szczegółowe cele operacyjne
I. Wiedza
v U. pamięta, jaki miesiąc jest Maryi szczególnie poświecony.
v U. pamięta niektóre wezwania do Matki Bożej
v U. zna miejsce największego kultu maryjnego w Polsce
II. Umiejętności
v U. potrafi ułożyć wezwanie do Matki Bożej
v U. potrafi wymienić miejsce kultu Maryi w Polsce
III. Postawy
v U. wyraża wdzięczność i miłość do Maryi

Procedury osiągania celów:
1. Pogadanka
2. Medytacja obrazu
3. Praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
Ilustracja kapliczki przydrożnej przybranej kwiatami, magnetofon i taśma z nagraniem „Mamo droga”, i szablony litery M, kwiaty wycięte z kolorowego papieru, obraz Matki Bożej.

WPROWADZENIE

K. serdecznie wita uczniów i rozpoczyna katechezę modlitwą „Zdrowaś Maryjo”. Odpytuje treść poprzedniej katechezy i zapisuje temat nowej katechezy na tablicy.
- Kogo czcimy cały miesiąc maj?
K. zawiesza na tablicy ilustrację przedstawiającą dzieci, które ozdabiają obraz Matki Bożej.
- Co przedstawia ilustracja?
- Dlaczego dzieci ozdabiają obraz?
- Jak inaczej mogą Jej okazać, że Ją kochają?
- Jak myślicie, co te dzieci, które ozdabiają obraz Matki Bożej, mogły do Niej mówić?
Wy też na pewno chciałybyście sprawić Matce Bożej radość i udekorować Jej obraz. Każde dziecko teraz podejdzie i przyklei przygotowane kwiatki do obrazu Matki Bożej i powie „Matko Boża, kocham Ciebie”.

PODANIE PRAWDY

Matka Boża bardzo się cieszy, że dzieci o Niej myślą i ozdabiają Jej obrazy. Wiecie już, że teraz jest maj i przez cały miesiąc jest święto Matki Bożej. Ludzie schodzą się na nabożeństwo majowe w kościele, tam gdzie są jej obrazy, figury, kapliczki. Wszyscy chcą być blisko Niej i jej śpiewać. Chcą Jej dziękować za to, że myśli i troszczy się o każdego człowieka. Na nabożeństwie majowym ludzie modlą się śpiewając litanię.
- Jak ludzie mówią do Matki Bożej?
- Jak odpowiadamy za wezwaniami?

POGŁĘBIENIE

Przed wiekami ludzie wymyślali do Matki Bożej najpiękniejsze określenia i w ten sposób powstała litania, którą śpiewamy na nabożeństwie majowym – Maryjnym. Najwyższą jednak ufność i wdzięczność Maryi Polacy okazują w Częstochowie. Tam właśnie na wzgórzu jest duży i piękny Kościół. Razem z przyległymi zabudowaniami i dużym placem nazywa się Jasna Góra. Przy tym Kościele w bocznej, pięknej kaplicy znajduje się już blisko 600 lat obraz Maryi. Ona zawsze opiekowała się nami i ratowała naszą ojczyznę.
- A teraz wstańcie. Zwrócimy się do naszej Matki najpiękniejszymi określeniami, które zapamiętaliśmy z litanii, albo wymyślmy sami słowa, jakimi chcielibyście nazwać Maryję.


ZASTOSOWANIE

Dlatego, że maj jest miesiącem Maryi, każdy, oprócz kwiatów, piosenek może jej również wręczyć prezent, dar. Największym darem dla Matki Bożej będzie to, jeżeli dziecko będzie dobre dla swoich rodziców. Maryja ucieszy się, gdy dzieci nie będą sprawiały swoim rodzicom zmartwień. Dlatego każdy teraz pomyśli, co przyjemnego i dobrego zrobi w domu dla swoich rodziców, aby ich ucieszyć.


POWTÓRZENIE

- O kim mówiliśmy na dzisiejszej katechezie?
- W jakim miesiącu szczególnie czcimy Maryję?
- Jak możemy uczcić Maryję?
- Gdzie Polacy okazują Maryi najwyższą ufność i wdzięczność?

ZAKOŃCZENIE

Dzieci odrysowują literę M (jak Maryja) z szablonu do zeszytu w kolorze niebieskim, a K. włącza cicho magnetofon z piosenką „O mamo droga”.

K. zadaje pracę domową:
1. Przyjść razem z rodzicami na nabożeństwo majowe.
2. Każde uczestnictwo w nabożeństwie majowym zaznaczę kolorowym kwiatkiem obok literki M.Wyświetleń: 6807


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.