AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Plichta, 2011-01-03
Łódź

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

"Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego" Anna Plichta

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
na okres: 01.09.2010 – 31.05.2013 r.


Podstawa prawna:
USTAWA z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

Imię i nazwisko nauczyciela:mgr Anna Plichta
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Tartanus

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr XXX w Łodzi

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej

2.Praca w szkolnym zespole d.s. promocji zdrowia

3.Pełnienie funkcji opiekuna szkolnego koła LOP

4.Pełnienie funkcji opiekuna szkolnego koła PCK

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Uczestnictwo w konferencjach metodycznych, warsztatach, kursach doskonalących:

- Konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody
- Szkolenie na egzaminatora OKE
- Warsztaty doskonalące dla nauczycieli przyrody organizowane przez metodyka przyrody
- Kurs „Korzystanie z zasobów muzeum geologicznego”

2.Uczestnictwo w szkoleniowych spotkaniach Rady Pedagogicznej

3.Praca w matematyczno-przyrodniczym zespole przedmiotowym:
- Przygotowanie konkursu warcabowego dla przedszkolaków razem z przewodniczącą zespołu
-Przygotowanie lekcji koleżeńskiej „Wykorzystanie technologii multimedialnej na lekcjach przyrody”

4.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wykorzystywanie nowoczesnych metod przydatnych w pracy zawodowej:
- S. Szabłowski „E-learning dla nauczycieli”
- R.Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi”
- R. MacKenzie „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?”

5.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
- Dokonanie analiza wyników sprawdzianu klas VI-tych i przedstawienie jej w formie prezentacji na spotkaniu Rady Pedagogicznej
- Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studentów Uniwersytety Łódzkiego
- Praca w zespole konkursowym „Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego”
- Publikacja scenariuszy lekcji poprzez wydawnictwo WSiP


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż


1.Analiza dokumentów prawa oświatowego:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. 199/04 poz. 2046 z późn. zm.)

- Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 256/04 poz. 2572 z późn. zm.) I i II semestr
2010/2011 Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków


1. Współpraca z opiekunem stażu:

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

2. Indywidualizacja procesu nauczania:
- Tworzenie zadań bądź testów dla uczniów zdolnych wykraczających poza minimum programowe
- Tworzenie zadań i testów dla uczniów o obniżonym poziomie wymagań Cały okres stażu

3. Opracowywanie pomocy dydaktycznych ułatwiających przekazywanie trudnych treści edukacyjnych

4. Organizacja konkursów wewnątrz i miedzyszkolnych
- Współorganizacja międzyszkolnego i szkolnego konkursu „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par”,
- Współorganizacja konkursu przyrodniczo anglistycznego „English is my passport”
- Zorganizowanie na terenie szkoły eliminacji do
Ogólnopolskiego Konkursu „Ekoplaneta”
- Organizacja szkolnego etapu Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego ŁCDiKP

5. Pozyskiwanie sponsorów na międzyszkolny konkurs „Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par”

6. Zwiększenie funkcjonalności pracowni przyrodniczej poprzez doposażenie jej w szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Współpraca z okolicznymi przedszkolami. Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla przedszkolaków prowadzonych przez uczniów klas VI – tych

2. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia – prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów w ramach pracy w zespole do spraw promocji zdrowia

3. Poruszanie problemów cywilizacyjnych podczas zajęć warsztatowych dla uczniów w ramach szkolnego koła PCK oraz szkolnego koła LOP

4. Prowadzenie zajęć koła przyrodniczego dla uczniów zdolnych chcących poszerzać swoją wiedzę. Przygotowywanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i ogólnołódzkich

5. Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności” realizowanego przez Centrum Służby Rodzinie I i II semestr 2010/2011


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Zaprojektowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dla uczniów

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez Internet.

3. Dokumentowanie przebiegu stażu - opracowanie dokumentacji przy pomocy komputera

4. Tworzenie testów i pomocy naukowych, pisanie scenariuszy zajęć oraz sprawozdań za pomocą programów zawartych w pakiecie MS Office (Word, Excel, Power Point)

5. Korzystanie z portali informacyjnych stron WWW, animacji multimedialnych w trakcie prowadzenie jednostek dydaktycznych i rzutnika multimedialnego np.: www.scholaris.pl; www.profesor.pl; www.youtube.pl ; www.edusek.pl, www.wspip.pl

6. Praca na lekcjach z programem multimedialnym „Przyrodo, witaj” WSiP


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
- Zbiórka środków finansowych na terenie szkoły i przeznaczenie ich na pomoc wybranym uczniom potrzebującym wsparcia

2. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym

3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas IV – VI mających problemy edukacyjne

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

2. Znajomość Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.