AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Pisula-Fryc, 2010-11-27
Kędzierzyn - Koźle

Język polski, Konspekty

Czego chcesz od nas , Panie - konspekt lekcji gimnazjum

- n +

Konspekt lekcji dla klasy III gimnazjum

Temat: „Czego chcesz od nas, Panie...” J. Kochanowski – analiza i interpretacja utworu. Powtórzenie wiadomości o wielkim polskim humaniście i epoce renesansu.
Czas: 90 minut
W cyklu kształcenia utwór „Czego chcesz od nas, Panie...” J. Kochanowskiego, to ostatnie spotkanie z twórczością poety. Z wcześniejszych klas i lekcji uczniowie znają już biografię J. Kochanowskiego, zarys epoki, tak więc lekcja, poza uświadomieniem piękna hymnu, ma na celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości o życiu polskiego humanisty i epoce, w której tworzył.
Cele:
Uczeń :
- rozumie rolę Boga jako kreatora i architekta świata
- potrafi odczytać sens utworu
- przekłada utwór na język współczesny
- odwołuje się do wcześniej posiadanej wiedzy (biografia poety, informacje na temat epoki renesansu, średniowiecza)
- doskonali umiejętność odszukiwania środków stylistycznych w wierszu
- potrafi wyjaśnić tytuł utworu
- potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla gatunku: hymn
- wskazuje środki poetyckiego obrazowania,
- potrafi wskazać rolę metafory
- wyjaśnia i podaje przykłady następujących terminów: sylabizm, przerzutnia, średniówka, antropocentryzm, pieśń, hymn, topos, archaizm.
- dokonuje porównania epoki średniowiecza i renesansu
Formy : jednostkowa i zbiorowa
Metody: heureza, podająca, ćwiczeniowa, burza mózgów.
Środki dydaktyczne: podręcznik, zdjęcia poety.
Bibliografia:
1. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.
2. M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995
3. M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1999.
4. M. Węglińska, Jak przygotować się do lekcji, Kraków 1997.
5. J. Ziomek, Renesans, Warszawa 2002.
6. E. Harwath, Karty pracy dla klasy trzeciej gimnazjum, Warszawa 2005.
7. J. Bralczyk,444 zdania polskie, Warszawa 2007.
Tok lekcji
1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji).
2. Przypomnienie informacji o epoce.
- Początek epoki to Włochy II p. XIV w. Koniec wiek XV. W Polsce rozkwit wiek XVI
- Zainteresowanie człowiekiem – antropocentryzm
- Reformacja
- Odkrycia geograficzne: Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan
- Filozofia: powrót do antyku: stoicyzm, epikureizm, ale też makiawelizm ( w polityce można wykorzystać wszelkie środki [podstęp, zdrada] jeśli prowadzą do powstania silnej i skutecznej władzy), Erazm z Roterdamu, Thomas More.
- Wynalezienie druku – Johann Gutenberg 1455.
- Tłumaczenie książek na języki narodowe
- Tematyka świecka
- Architekturę cechowała harmonia – kaplica Zygmunta na Wawelu
3. Porównanie epoki średniowiecza i epoki renesansu. Uczniowie zapisują spostrzeżenia w tabeli. Średniowiecze teocentryzm – Bóg w centrum; dominacja władzy papieskiej i religii katolickiej; dominacja łaciny; rękopisy i anonimowość twórcy; filozofia
(św. Tomasza z Akwinu, św. Franciszka z Asyżu i św. Augustyna) Renesans Antropocentryzm – człowiek w centrum reformacja, rozwój języków narodowych, druk- powszechność książki- sława twórcy, nawiązywanie do filozofii antycznej oraz makiawelizm; odkrycia geograficzne
4. Przypomnienie informacji o poecie.
- Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 r. zmarł w Lublinie 22.08.1584 r.
- Pochodzi z rodziny szlacheckiej
- Odbył gruntowne wykształcenie: Akademia Krakowska, Królewiec, Padwa
- Wiele podróżował
- Jako przedstawiciel humanizmu znał grekę, hebrajski i łacinę
- Poślubił Dorotę Podlodowską
- Był sekretarzem kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta
- Na starość osiadł w Czarnolesie
- Umarły mu dwie córki Urszula i Helena
5. Wymień poznane przez ciebie utwory J. Kochanowskiego ( „O doktorze Hiszpanie” , „Do Fraszek”,
„O żywocie ludzkim”, Treny. O czym świadczy takie zróżnicowanie gatunkowe utworów?
Na podstawie zebranych informacji napisz curriculum vitae w imieniu Jana Kochanowskiego, uwzględnij: imię i nazwisko, datę urodzenia, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, języki obce, zainteresowania.
6. Wprowadzenie do utworu. Dziś poznamy kolejny utwór J. Kochanowskiego pt.: „Czego chcesz od nas, Panie...” jak myślicie czego będzie dotyczył utwór o takim tytule.
7. Nauczyciel czyta utwór.
8. Przekład utworu na język współczesny (jest to konieczne, gdyż utwór zawiera wiele archaizmów i jest niezrozumiały dla młodzieży)

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie wszędzie pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek uważa za swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznajemy,
Bo nad to godniejszej ofiary nie mamy.

Tyś Pan wszystkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył niedającej się obejść ziemi
I przykryłeś jej nagość ziołami rozlicznymi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A wyznaczonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,

według Twej woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
według Twej woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite daje,
Potym do gotowego próżna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A spalone od słońca zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie zwierzę oczekuje swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
tylko zawsze niech będziemy pod skrzydłami Twoimi.

9. Podział archaizmów na: leksykalne, fleksyjne, fonetyczne, składniowe.
10. Skoro już archaizmy, zastąpiliśmy słowami współczesnymi. To proszę powiedzieć, o czym ten utwór jest? Porównanie z wcześniejszymi oczekiwaniami
11. Interpretacja utworu przez czytanie każdej zwrotki i zapisywanie wniosków, budowa utworu i wyszukiwanie środków stylistycznych.
a) Przypomnienie dwóch gatunków: pieśń i hymn, próba określenia, którym gatunkiem jest omawiany utwór,
b) Ilość strof i ich budowa (ile wersów w każdej strofie, jakie rymy, średniówka(7+6)),
c) Wypisz środki stylistyczne i określ ich funkcje:
- Apostrofy (podniosły charakter utworu)
- Metafory (wywołujące plastyczność obrazu)
- Epitety (pokazujące harmonię świata)
- Anafory (podkreślające wagę słów)
- Zdania pytające i wykrzyknikowe wyrażające emocjonalny stosunek osoby mówiącej)
- Pytania retoryczne
- Personifikacja
- Archaizmy,
d) Określ podmiot liryczny na podstawie występujących w tekście zaimków i form czasowników. W czyim imieniu się wypowiada?(manifest religijności),
e) Przedstaw ukazaną przez poetę koncepcję Boga i świata [(topos Boga architekta) harmonia świata],
f) Jak podmiot liryczny przedstawia Boga? Nazwij cechy, którymi możesz określić Jego postać.
g) Jaka jest puenta utworu?
h) Pieśń ta jest nazywana także Hymnem do Boga. Wskaż cechy, które pozwalają zakwalifikować ją do tego gatunku.
12. Przeczytanie krótkiej wypowiedzi Jerzego Bralczyka na temat utworu z jego książki.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6257


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.